Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut anordnar i egen regi eller i arbete med andra öppna seminarier, konferenser, föreläsningar och diskussioner om aktuella frågeställningar som är relevanta för fredsinstitutets arbete.

Rapport från konferens 22.10: Vad har Åland för behov av kunskap och hur gör andra regioner?

2020-11-05 09:17:21

Den 22 oktober 2020 ordnade nätverket för hållbar kunskapsutveckling (KUT-nätverket) en konferens med titeln ”Kunskap och forskning som motorer för regional utveckling och innovation”. På konferensen diskuterades dels vilket behov Åland har av stärkta strukturer för kunskapsutveckling och forskning, och dels vilka erfarenheter som finns i andra regioner. Talare från Sydtyrolen, Färöarna och Södra österbotten delade med sig av sina erfarenheter, och en panel med deltagare från det offentliga och privata Åland diskuterade Ålands behov och möjligheter.

Konferensen kan ses på fredsinstitutets youtubekanal.

Läs en sammanfattning av konferensen i pdf.

Kunskapens kväll kopia

Läs mer ...

Digitalt lunchseminarium 10.6.2020: Åland som exempel i internationell konfliktlösning – var, när, hur, vem, varför?

2020-05-20 11:51:15

Lunchseminarium susann FB

Digitalt lunchseminarium: Åland som exempel i internationell konfliktlösning – var, när, hur, vem, varför?

Föreläsare: Susann Simolin

Onsdagen den 10.6.2020 klockan 11.30-12.30

Seminariet hålls som zoom-möte på länken: https://us02web.zoom.us/j/85070629537 (Max 100 personer kan delta i mötet. Webinariet läggs ut så att det kan ses i efterhand.)

Det är väl känt att det så kallade ”Ålandsexemplet” har fungerat som inspirationskälla och verktyg i konfliktlösningsprocesser i olika delar av världen, och tidigare forskning har dokumenterat exempel på hur det använts till exempel i Nagorno-Karabakh, Abkhazien, Sydossetien och Östtimor. Det har dock tidigare saknats en mer systematisk genomgång av var, när, hur och av vem Ålandsexemplet använts. Vem är det som fört fram Åland som exemplet i de olika fallen, när har det skett och i vilken typ av processer? Vad är det egentligen som ansetts vara intressant med Åland och finns det fortfarande ett intresse för Åland i konfliktslösningssammanhang?
Seminariet baseras på resultat från ett forskningsprojekt finansierat av Ålands kulturstiftelse och Ålands lagtings jubileumsfond, där Susann Simolin kartlagt 25 fall där Ålandsexemplet använts, och i åtta av fallen analyserat aktörer och processer närmare. Resultaten ska publiceras i en rapport på engelska i slutet av juni 2020.

Susann Simolin är informationsansvarig (sedan 2008) och forskare (sedan 2017) vid Ålands fredsinstitut. Hon är också doktorand i statsvetenskap vid Åbo Akademi Vasa och har tidigare varit journalist vid bland annat Göteborgs-Posten. Hennes tema som doktorand är hur konkreta exempel på territoriell autonomi används inom internationell konfliktlösning, och särskilt hur de uppfattas av aktörer i konfliktområden.

Seminariet hålls som zoom-möte på länken: https://us02web.zoom.us/j/85070629537

Efter en presentation på 30 minuter är publiken välkommen att ställa frågor.

Lunchseminarium 5.3.2020: Regional separatism och europeisk integration - Katalonien, Skottland och EU

2020-02-18 08:30:07

NiklasBremberg5

Torsdagen den 5.3.2020 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Regional separatism och europeisk integration - Katalonien, Skottland och EU

Föreläsare: Niklas Bremberg

Läs mer ...

Lunchseminarium 12.2: Jouko Kinnunen om tillväxtens nya villkor

2020-01-31 08:21:39

Kinnunen_lunchseminarium.jpeg

Lunchseminarium onsdagen den 12.2.2020 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Tillväxtens nya villkor. Hur påverkas Åland av megatrenderna?

Talare: Jouko Kinnunen, ÅSUB

Läs mer ...

Lunchseminarium: Lider EU av ett demokratiskt underskott?

2019-11-10 12:20:04

Lunchseminarium Allan Rosas

Lunchseminarium: Lider EU av ett demokratiskt underskott?

Talare: Allan Rosas

Tisdagen den 12.11.2019 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Diskussionen om EU:s så kallade demokratiska underskott har varit långvarig och fört med sig olika typer av förändringar inom unionen. Hur ska denna diskussion och kritik förstås? Vilka konsekvenser har den haft för det europeiska samarbetet?

Allan Rosas, med sin långa erfarenhet av rättsliga frågor i Finland och EU, diskuterar kritiken om det demokratiska underskottet och EU:s beslut och förmåga att möta den.

Allan Rosas är avgående domare vid EU-domstolen (2002-2019) och var innan dess rådgivare och vice generaldirektör vid EU-kommissionens rättstjänst (1995-2001). Före dessa europeiska uppdrag var han innehavare av den Armfeltska professuren i statsrätt och folkrätt med mera. Europeiska kommissionen har nyligen utnämnt Allan Rosas till en av tre ledamöter i den kommitté som ger EU-kommissionen råd i etiska frågor.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11:30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt evenemang på Facebook eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Kontakt: Susann Simolin, informationsansvarig

Telefon: 018-15570, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lunchseminarium: Hybridhot – hur påverkar de Ålands demilitarisering och neutralisering?

2019-10-15 09:00:18

Lunchseminarium Sia

Lunchseminarium: Hybridhot – hur påverkar de Ålands demilitarisering och neutralisering?
Talare: Sia Spiliopoulou Åkermark
FN-dagen, torsdagen den 24.10.2019 kl. 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Hybridhot har definierats som en blandning av konventionella och okonventionella metoder (dvs. diplomatiska, militära, ekonomiska och tekniska) som kan användas av statliga eller icke-statliga aktörer för att uppnå specifika mål – ofta i en gråzon mellan krig och fred. Hybridhot är också en trendig term som förekommer ofta i utredningar, hos nya institutioner och i olika uttalanden. Utgör dessa hybridhot ett hot mot Ålands demilitarisering och neutralisering? Utifrån resultaten från mångårig forskning om folkrätt och demilitarisering, diskuterar Sia Spiliopoulou Åkermark hur man kan resonera om och förhålla sig till hybridhoten också på Åland.

Sia Spiliopoulou Åkermark är docent i folkrätt och direktör för Ålands fredsinstitut. Under åren 2015-2018 ledde hon ett forskningsprojektet som resulterade i en rad internationella artiklar och boken ”Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands” (Routledge förlag, 2018).

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt evenemang på Facebook eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Kontakt: Susann Simolin, informationsansvarig

Telefon: 018-15570, susann(at)peace.ax

Lunchseminarium: Små ekonomier och globala trender - hur kan Åland möta framtiden?

2019-09-27 10:47:57

FB Lunchseminarium 9.10.2019Lunchseminarium: Små ekonomier och globala trender - hur kan Åland möta framtiden?
Föreläsare: Edvard Johansson
Onsdagen den 9.10.2019 klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Här kan du ladda ner Edvard Johanssons presentation från seminariet (pdf).

I en tid då städerna växer och den digitala utvecklingen går framåt med stormsteg får små samhällen problem. I Sverige och Finland är det cirka fem regioner per land, enkelt sagt de fem största universitetsstäderna med omnejd, som klarar sig medan resten går bakåt ekonomiskt och demografiskt. En viktig orsak till den ökande regionala ojämlikheten i Norden och i Europa är den pågående hjärnflykten, då välutbildade personer stannar i eller flyttar till storstäderna i högre utsträckning än personer med lägre utbildning. Detta driver på den ojämna regionala utvecklingen. Åland har hittills varit ett lysande undantag men frågan är om utvecklingen på sikt är hållbar? I ljuset av utvecklingen och ur ett ekonomiskt perspektiv, hur ter sig det åländska näringslivets karaktäristika och den åländska autonomilagstiftningen?

Edvard Johansson är ekonomie doktor från Svenska handelshögskolan och numera biträdande professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Han är före detta rektor för Högskolan på Åland. Föredraget baseras på nationalekonomisk forskning om bland annat globalisering och digitalisering samt ännu opublicerade resultat om det åländska näringslivet i förhållande till det finländska.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt evenemang på Facebook eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Lunchseminarium 29.8.2019: Paradiplomati i Nordatlanten och Arktis

2019-08-20 10:33:18

Ny Ackrén lunchsemibild

Lunchseminarium 29.8.2019: ”Paradiplomati i Nordatlanten och Arktis”

Föreläsare: Maria Ackrén

Torsdag den 29 augusti 2019, klockan 11:30-12:30 i hotell Arkipelags restaurang

Paradiplomati har blivit en strategi för självstyrda områden att få sina röster hörda i internationella sammanhang. Paradiplomati betyder att de självstyrda områdena har sina egna representationer utomlands och för sin egen utrikespolitik även om de är underordnade metropolmakten (det land som området tillhör). I vissa fall har en del områden som Färöarna och Grönland även rätt att delta som egna medlemmar i internationella organisationer där inte bara stater är medlemmar. Färöarna och Grönland kan också signera bilaterala avtal med andra länder. Detta har varit viktigt inom bl.a. fiskenäringen och handelsområdet. På seminariet jämförs Färöarna och Grönland gällande deras strategier inom paradiplomatin.

Läs mer ...

Lunchseminarium 8.5.2019. Jonny Andersen: Hur står det till med svenskan i Finland? Om Folktinget och dess arbete

2019-04-24 11:40:08

Lunchseminarium 8.5.2019 Andersen

Onsdagen den 8.5.2019 arrangerar Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium där Jonny Andersen talar under rubriken "Hur står det till med svenskan i Finland? Om Folktinget och dess arbete". Seminariet hålls klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Svenska Finlands folkting är en lagstadgad organisation som har till uppgift att stöda och stärka det svenska språkets ställning och kulturen på svenska i Finland. Folktinget grundades 1919 och firar därmed sitt 100-årsjubileum i år. Som så många andra som arbetar för att värna det svenska i Finland har folktinget ansett sig jobba i motvind under den senaste mandatperioden och även längre tillbaka i tiden. Men vad kan Folktinget egentligen göra? Har Folktinget faktiska möjligheter att åstadkomma något och vad har dess arbete bestått av? Har arbetet lett till förändringar och förbättringar i praktiken?

Jonny Andersen är medarbetare på Ålands fredsinstitut, egenföretagare och aktiv liberal politiker. Han är av lagtinget utsedd till Ålands representant i styrelsen tillika arbetsutskottet vid Svenska Finlands Folkting. Under de senaste två åren har han också fungerat som Folktingets andre vice ordförande. Andersen har med sin bakgrund från både Danmark och Sverige och de senaste 15 åren även Åland och Finland en god kunskap om hur språket förenar men också isolerar både stater och människor.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt event på fredsinstitutets facebooksida eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Lunchseminarium 12.3.2019. Marie Allansson: Blir världen fredligare eller mer våldsam?

2019-02-12 08:28:26

Marie Allansson

Tisdagen den 12.3.2019 arrangerar Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium där Marie Allansson talar under rubriken "Blir världen fredligare eller mer våldsam?". Seminariet hålls klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Väpnande konflikter i olika delar av världen syns ofta i media, inte minst krigen i Afghanistan, Syrien och Jemen. Det är lätt att få bilden av att det bara blir värre och värre. Stämmer detta? Hur såg 2018 ut och vilka konflikttrender kan vi se över tid? Finns det ljusglimtar?

Talare är Marie Allansson, informatör vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Marie Allansson arbetar bland annat inom Uppsala konfliktdataprogram (Uppsala Conflict Data Program, UCDP), framförallt med fokus på Irak och Jemen.

UCDP är ett världsledande datainsamlingsprogram med fokus på både organiserat våld och arbete för fred. UCDP publicerar årligen en sammanställning i Journal of Peace Research och tillhandahåller även en öppen databas (ucdp.uu.se) med uppdaterad information om världens väpnande konflikter och organiserat våld.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt event på fredsinstitutets facebooksida eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Lunchseminarium 23.1.2019. Professor Jan Sundberg: Det åländska självstyrets kvaliteter

2019-01-04 14:04:22

Sundberg lunchseminarium

Onsdagen den 23.1.2019 arrangerar Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium där professor Jan Sundberg talar under rubriken "Det åländska självstyrets kvaliteter". Seminariet hålls klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Landskapet Åland, med sina knappt 30.000 invånare, har behörighet att stifta lagar och sköta sin egen förvaltning på ett stort antal områden. Det finns en del äldre studier om hur mikrostater styrs och administreras med begränsade resurser, men forskning saknas om hur självstyrda regioner med rätt att lagstifta klarar av den uppgiften.

I fallet Åland förhåller sig kärnstaten, det vill säga Finland, ofta övermodigt till hur lilla Åland sköter sin del av lagstiftningsbehörigheten. Frågan är om Åland är sämre än riket i att lagstifta och administrera eller om Åland har utvecklat kunnande och rutiner som riket kunde ta lärdom av? Har Åland tillräcklig beredskap att axla ett större politiskt och administrativt ansvar som landskapet yrkar i anknytning till reformeringen av självstyrelselagen?    

Jan Sundberg är professor emeritus i statslära. Han har varit verksam bland annat vid Helsingfors universitet och vid universitetet i Bergen. Sundbergs forskning har främst handlat om partier och partiväsendet. På seminariet presenterar han pågående forskning om det åländska självstyrets kvaliteter.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme. Vi är tacksamma för anmälan i vårt event på fredsinstitutets facebooksida eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Lunchseminarium 11.12.2018: Vem ska rädda Östersjön? Om juridikens roll i miljöstyrningen

2018-11-27 11:05:16

Lunchseminarium 11.12.2018 Ringbom

Tisdagen den 11.12 klockan 11.30-12.30 håller professor Henrik Ringbom ett lunchseminarium med titeln ”Vem ska rädda Östersjön? Om juridikens roll i miljöstyrningen” på hotell Arkipelag i Mariehamn.

Läs mer ...

Resultaten från enkätstudie om tillit på Åland presenteras i ny rapport

2018-11-21 13:34:12

Under rubriken ”Tillit på Åland – mörka moln eller fri horisont?” ordnade Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) den 12.11.2018 ett seminarium i Alandica, för att lansera den första åländska tillitsstudien. Ålands fredsinstitut har medverkat till studien som kan laddas ned här.

Presentationerna från tillitsseminariet filmades och kan ses via följande länkar:

Del 1:

  • Lantrådet Katrin Sjögren hälsar välkommen
  • Forskare Sanna Roos (ÅSUB) och forskningskoordinator Petra Granholm (Ålands fredsinstitut) presenterar resultaten från Tillitsstudien för Åland
  • Maria Bäck, pol.dr och forskare vid Samforsk, Åbo Akademi, diskuterar resultaten för Åland i förhållande till forskning om social tillit

Del 2:

  • Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, berättar om tillitens roll i det nordiska välfärdssamhället
  • Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande för den svenska Tillitsdelegationen, talar om tillitsbaserat ledarskap

 

Tillitsseminariet 5

 

Välkommen på tillitsseminarium den 12 november

2018-10-17 09:56:48

Tillit på Åland

Ålands fredsinstitut har bidragit till Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB):s arbete med en åländsk tillitsstudie, som lanseras med ett seminarium den 12.11 på Alandica.

Resultaten för den första tillitsstudien på Åland presenteras och några av de mest framstående forskarna och experterna inom tillitsområdet i Sverige, Lars Trädgårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap samt Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande för den svenska Tillitsdelegationen, ger oss värdefulla insikter om tillitens roll i samhället och om hur vi kan stärka och dra nytta av tillit som en resurs för Åland. Maria Bäck, pol.dr och forskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi bidrar med sin sakkunskap om tillit och socialt kapital.

Se hela programmet här.

Anmäl dig till seminariet här.

Seminarium 5.10.2018: Demilitarisering och tillit – fallen Åland och Svalbard

2018-10-04 08:42:21

Seminarium 5.10.2018: Demilitarisering och tillit – fallen Åland och Svalbard
Plats: Auditoriet, Alandica
Tid: Fredag 5 oktober, kl. 13.30-15.00

Talare:
Geir Ulfstein, Professor i folkrätt, Universitetet i Oslo
Tuomas Forsberg, Professor i internationella relationer och direktör vid kollegiet för högre forskning i Helsingfors
Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt, direktör på Ålands fredsinstitut

Moderator: Professor Kjell-Åke Nordquist.

Åland och Svalbard är båda demilitariserade områden. Till synes är fallen liknande, men det finns också betydande skillnader. Gemensamt är att dessa lösningar uppkom vid samma historiska tidpunkt, efter första världskrigets slut och i samband med bildandet av Nationernas förbund. Främjandet av fredliga relationer och internationell tillit var viktiga mål för den epoken, och även idag spelar regimerna en roll för det kollektiva säkerhetssystemet.

svalbard 3394875 340

 På seminariet presenteras nya forskningsresultat från ett treårigt forskningsprojekt om demilitarisering och neutralisering, som letts av Ålands fredsinstituts direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark. Resultaten har samlats i boken ”Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands”, som utgivits på Routledge förlag. Forskningsprojektets huvudsakliga frågor har varit följande: Vad betyder den ökande sammanblandningen av civila och militära mål och verktyg för Ålands demilitarisering och militarisering? Hur påverkas Åland av nya former av militärt – civilt samarbete i vårt närområde och i Europa? Vilken betydelse har utvecklingen av nya teknologier för Ålands demilitarisering och neutralisering?

Seminariet, som hålls på svenska, är öppet för alla och ingen anmälan krävs. Det föregås av ett längre, engelskspråkigt vetenskapligt symposium, där forskningsresultaten presenteras för och diskuteras med inbjudna akademiker, experter och diplomater. För att delta i det vetenskapliga symposiet behövs personlig inbjudan och bindande anmälan. Vid intresse vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kontakt:
För frågor om forskningen, seminariet och symposiet, vänligen kontakta Sia Spiliopoulou Åkermark, telefon +358 (0)18 21960, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För praktiska frågor, vänligen kontakta Heidi Öst, telefon +358 (0)18 23238, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lunchseminarium 10.4.2018. Janne Holmén om öar, identiteter och mentala kartor

2018-03-29 06:20:59

Janne Holmen 228x300Lunchseminarium 10.4.2018: Öar, identiteter och mentala kartor
Föreläsare: Janne Holmén
Tisdagen den 10.4.2018, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Hur uppfattar ö-bor sin identitet och sin historia i relation till nationalstaten och till sin omvärld? Det har historikern Janne Holmén studerat genom forskning dels om öar, identitet och historieskrivning, dels om historiskt medvetande och mentala kartor. På seminariet berättar han om hur regional historieskrivning har bidragit till att skapa regionala identiteter på öarna Åland, Gotland, Dagö, Ösel och Bornholm. Medan regional historieskrivning i de flesta fall syftar till att integrera ön i nationalstaten, har den på Åland under andra hälften av 1900-talet använts för att skildra sina invånare som en separat nation.

Läs mer ...

Kvällsseminarium 26.1 med Nils Torvalds: EU - Norden - Nato. Finlands säkerhetspolitiska vägval

2018-01-22 08:26:29

Kvällsseminarium: EU – Norden – Nato . Finlands säkerhetspolitiska vägval

Talare: Nils Torvalds

Moderator: Kjell-Åke Nordquist

Fredagen den 26.1.2018, klockan 18.30-19.30
Hotell Arkipelag, Kaptenssalen

Torvalds facebbok

Under de senaste decennierna har Finland inom ramen för sin militära alliansfrihet inlett flera olika säkerhetssamarbeten. Genom partnerskap för fred (PFP) finns ett utvecklat samarbete med Nato, och under de senaste åren har ett eventuellt medlemskap diskuterats flitigt. Enligt mätningarna vill majoriteten av medborgarna ändå stanna utanför Nato.

Finlands president har en viktig roll inom utrikes- och försvarspolitiken, och påverkar Finlands framtida freds- och säkerhetspolitiska vägval. Nils Torvalds är den enda kandidat i årets presidentval som tydligt tar ställning för ett Natomedlemskap.

Vilka olika möjligheter finns för att säkra Finlands regionala säkerhet? Bör Finlands medlemskap i Nato ske även om Sverige stannar utanför? Och hur skulle ett Natomedlemskap kunna påverka Ålands demilitarisering?

Nils Torvalds är politiskt aktiv inom Svenska folkpartiet i Finland. Han är Europaparlamentariker sedan 2012. Han har en bakgrund inom journalistiken, har bland annat varit korrespondent i Moskva och har också skrivit böcker om bland annat Ryssland, världspolitik och om den ekonomiska krisen. På seminariet diskuterar han under cirka en halvtimme med moderatorn Kjell-Åke Nordquist, och därefter är publiken välkommen att ställa frågor och kommentera.

Seminariet börjar klockan 18.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt event på fredsinstitutets facebooksida eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Kontakt: Susann Simolin, informationsansvarig, telefon: 018-15570,Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Lunchseminarium med Pekka Haavisto 15.1.2018: Finland, freden och framtiden

2018-01-05 12:22:00

Pekka Haavisto 2018 72ppiMåndagen den 15.1.2018 ordnas ett lunchseminarium på temat Finland, freden och framtiden, med Pekka Haavisto som talare.
Seminariet hålls klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang.

Historiskt har Finland såväl fredliga erfarenheter av samarbete med omvärlden och av internt samhällsbyggande som av konflikt, krig och kriser. Hur kan Finland, med avstamp i nuet, agera och navigera för att främja fredlig utveckling både i världen och på hemmaplan framöver? Hur kan Finland – som liten stat – dels upprätthålla sin självständighet och dels bidra till internationellt fredsarbete? Vilka strategier är effektivast för att möta klimatförändringar och förändringar i internationella relationer? Och hur kan Finland hantera interna utmaningar – också i relation till Åland?

Pekka Haavisto är riksdagsledamot i Finlands riksdag för De Gröna, tidigare miljö- och biståndsminister samt tidigare utvecklingsminister och minister för statsägandet. Pekka Haavisto har varit utrikesministerns särskilde representant för fredsmedling och har också arbetat med uppgifter inom FN samt som fredsförhandlare inom EU. Han kandiderade till president 2012, då han tog sig till andra omgången, och han är kandidat i presidentvalet 2018.

På seminariet diskuterar han under cirka en halvtimme aktuella fredsfrågor ställda av moderatorn, fredsinstitutets forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark, och därefter är publiken välkommen att ställa frågor och kommentera.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt event på fredsinstitutets facebooksida eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Lunchseminarium 4.12.2017 med Tarja Cronberg: FN, Norden och kampen mot kärnvapnen

2017-11-17 07:27:54

Observera datumet. Föreläsningen är framflyttad till 4 december.

Lunchseminarium Cronberg FB kopia

Lunchseminarium 4.12.2017: FN, Norden och kampen mot kärnvapnen
Föreläsare: Tarja Cronberg
Måndagen den 4.12.2017, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Läs mer ...

Lunchseminarium 16.5.2017 med generalkonsul Olof Ehrenkrona: 100 dagar med Trump

2017-05-02 07:53:06

olof ehrenkrona foto kristian pohl webbTisdagen den 16 maj ordnas ett lunchseminarium med titeln "100 dagar med Trump" i Hotell Arkipelags restaurang kl 11.30-12.30. Talare är generalkonsul Olof Ehrenkrona.

Den 30 april hade det gått precis 100 dagar sedan Donald Trump tillträdde som USA:s 45:e president. Under dessa 100 dagar har Trump – precis som under valkampanjen – skapat rubriker i medier världen över, dels på grund av sina kontroversiella uttalanden, dels på grund av sitt agerande, som bland annat inkluderat skärpta regler för vem som får resa in till USA och ett bombanfall i Syrien.

Föreläsaren Olof Ehrenkrona, generalkonsul för Sverige på Åland och med en lång karriär inom olika ministerier bakom sig, har noga följt utvecklingen i USA. På seminariet berättar han om vad som hänt under Trumps första 100 dagar som president och diskuterar vad kan vi vänta oss framöver. Hur påverkas USA av Trumps politik, och hur påverkas världen av att ha Donald Trump vid rodret i världens mäktigaste land?

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt event på fredsinstitutets facebooksida eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Foto: Kristian Pohl

Lunchseminarium 19.4.2017 med Lia Markelin: Vad händer med svenskan i Finland?

2017-04-06 07:25:42

Markelin 2015Onsdagen den 19 april 2017, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang, ordnas årets tredje lunchseminarium.

Talare är Lia Markelin från tankesmedjan Magma, som talar under rubriken "Vad händer med svenskan i Finland?"

Mycket händer i världen och Finland som påverkar det svenska språkets situation i landet. Tankesmedjan Magma har i åtta års tid följt med utvecklingen och skapat debatt kring viktiga frågor i Svenskfinland. Vad innebär till exempel digitaliseringen, vårdreformen eller den nya läroplanen för svenskan i Finland? Vilka är hotbilderna och vilka är möjligheterna för det svenska i Finland i framtiden?

Magmas forskningskoordinator Lia Markelin berättar om bland annat dessa frågor utgående från tankesmedjans arbete. Hon har jobbat på tankesmedjan Magma i sex år, och arbetade innan dess med samordning av högskolesamarbetet på svenska i huvudstadsregionen. Markelin fungerar även som biträdande professor vid samiska högskolan i Norge på deltid. Hon är ledamot i fredsinstitutets styrelse sedan 2015.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme.

Vi är tacksamma för anmälan i vårt facebookevent eller till Susann Simolin (susann(at)peace.ax), men det går också bra att droppa in.

Lunchseminarium med Mikael Wigell 2.3.2017: Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet

2017-02-27 14:27:00

Wigell 2016Torsdagen den 2 mars 2017, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang, ordnas årets andra lunchseminarium.

Talare är forskaren Mikael Wigell som talar under rubriken Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet.

Den liberala världsordningen framstår under hot från den nya stormaktspolitiken. Det talas om geopolitikens återkomst, kanske t .o.m ett nytt kallt krig. Framförallt Ryssland verkar vilja omkullkasta den lagbaserade internationella ordningen och det är osäkert till vilken grad USA under president Trumps ledning är beredd att försvara den. Vad innebär det för Europa? Och hur bör Europa handskas med situationen?

Mikael Wigell föreläser om den nya stormaktspolitiken. Han beskriver stormaktspolitikens förändrade karaktär, dess konsekvenser för internationell lag och ordning, samt Europas strategiska alternativ i det nya världspolitiska läget.   

 

Läs mer ...

Gränslös frukostdiskussion

2017-02-15 11:02:28

granslos

Kan gränser vara befriande?

När är de bräckliga, eller rent av förskräckliga?

Hur kan vi identifiera och lägga märke till viktiga gränser?

Gäller det att träda försiktigt, eller högljutt utmana?

Onsdagen 22.2 ordnar Ålands fredsinstitut i samarbete med Nordens institut på Åland (NIPÅ) en frukostdiskussion om gränser och gränslöshet inom ramen för utställningen gränsløs.gif. 

Utställningen visas i Galleri NIPÅ under perioden 18.1 - 6.4. Genom det traditionella gif-formatet har 10 kreatörer från Åland, Finland, Sverige, Norge och Estland, i åldrarna 13 - 41 tolkat och undersökt temat gränser och gränslöshet. Utställningen vill vara inspirerande och tankeväckande i en värld där diskussionen om gränser och gränslöshet är högst aktuell – inte bara på det samhälleliga och geografiska planet, utan även på det mer personliga och existentiella planet. Läs mera om utställningen här.

Under frukostdiskussionen diskuteras tematiken kring gränser och gränslöshet av Kjell-Åke Nordquist, professor, direktör vid Ålands fredsinstitut; Saila Heinikoski, forskare, doktorand vid Åbo Universitet;  Minna Öberg, konstnär; Sonja Dolke, leg. psykolog, leg. psykoterapeut  och Jacob Mangwana Haagendal, direktör vid Nordens Institut på Åland.

Frukostdiskussionen ordnas onsdagen 22.2.2017 Kl. 9.00  - 10.00  (dörrarna öppnar 8.30) på Nordens Institut på Åland, Köpmansgatan 4, 22100 Mariehamn.

Vi bjuder på kaffe och en lätt frukost.

Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller drop-in.

Hjärtligt välkommen!

Lunchseminarium med Kenneth Gustavsson 31.1.2017: ''Åland 1944-1946 – åter till Moderlandet?''

2017-01-19 12:25:02

kenneth_webb.jpgTisdag 31.1.2017 hålls årets första lunchseminarium, som vanligt klockan 11.30-12.30 i Hotell Arkipelags restaurang.

Föreläsare är docent Kenneth Gustavsson, som talar under rubriken  "Åland 1944 -1946 – åter till Moderlandet?".

I skuggan av vapenstilleståndet hösten 1944 började den åländska ledningen på nytt agera för anslutning till Sverige, med någon form av självständighet som andra alternativ. Kontakter västerut togs i hemlighet, men utgången blev en besvikelse: såväl Sverige som Finland avfärdade bryskt alla sådana idéer, och Sovjetunionen förklarade entydigt att Ålandsöarna fortsättningsvis hörde hemma under finländsk överhöghet.

Kenneth Gustavsson föreläser med bilder kring denna märkliga historia, utgående från nytt källmaterial som under 2016 påträffats i Helsingfors, Stockholm och Mariehamn.

Kenneth Gustavsson är antikvarie, fil. dr. i arkeologi samt docent i historia. Han arbetar sedan många år vid Ålands Museum, tidigare huvudsakligen med arkeologiska frågor kring medeltid och sen tid, men idag främst med nutidshistoria. Inriktningen är Ålands säkerhetspolitiska och strategiska betydelse i Östersjön under 1900-talet, där demilitariseringen och neutraliseringen ingår. Han har publicerat ett flertal böcker samt ett stort antal artiklar i ämnet. Ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet i Sverige samt av Historiska nämnden vid Svenska Litteratursällskapet i Finland. Han är också ledamot av Ålands fredsinstituts styrelse.

Seminariet modereras av ordförande för ålands fredsinstituts forskarråd, Dr. Gunilla Herolf.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen.

Lunchseminarium 30.11: Krisernas Turkiet och krigens Syrien/Irak

2016-11-09 13:58:52

Michael SahlinAmbassadör Michael Sahlin är doktor i statsvetenskap och har haft många uppdrag inom det svenska utrikesdepartementet, bland annat som ambassadör i Turkiet/Azerbajdzjan, i före detta Jugoslavien/Makedonien och i Norge, samt som särskilt sändebud för Sudan/Sydsudan. Han har också varit statssekreterare och arbetat inom försvarsdepartementet. Michael Sahlin har dessutom varit generalsekreteraren för Folke Bernadotteakademien, konflikt- och krishanteringsmyndigheten med särskild inriktning på fredsinsatser.

Hör honom berätta om hur ett Turkiet i djup kris, senast efter sommarens kuppförsök och efterföljande utrensningsvåg, kämpar med att värna och främja sina regionala säkerhetsintressen i förhållande till krigen i Syrien och Irak.

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen i restaurangen. Seminariet börjar klockan 11.30 och pågår en timme. Under den tiden kan man komma och gå som man vill.

Lunchseminarium 1.11: Colombia - på väg mot fred?

2016-10-19 09:29:14

FB3 Lunchseminarium KAN 1.11.2016

Tisdagen den 1 november 2016, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Efter 52 år av inbördeskrig och fyra år av förhandlingar signerades fredsavtalet mellan Colombias president Juan Manuel Santos och den marxistiska gerillarörelsen Farc i september i år. Denna historiska händelse fick stor global uppmärksamhet och president Santos tilldelades Nobels fredspris för sina ihärdiga ansträngningar att få ett avslut på den mångåriga interna konflikten. Han får priset trots att majoriteten i en folkomröstning med tämligen lågt valdeltagande röstade nej till fredsavtalet.

Professor Kjell-Åke Nordquist har regelbundet besökt Colombia sedan 1996 och jobbade för svenska ambassaden där mellan 2004 och 2008. Han har på nära håll sett flera försök till fredsförhandlingar i Colombia, dvs. långt innan förhandlingarna som ledde till det nuvarande fredsavtalet inleddes.

Hör honom berätta om arbetet med fredsprocesserna i Colombia och om det nyligen undertecknade avtalet mellan regeringen och Farc. Kan Colombia nå fred och försoning och hur ska det gå till? Hur såg processen bakom fredsavtalet ut och hur går man vidare från det? Vad betyder fredspriset för fredsprocessen?

Lunch kan köpas i restaurangen och tas med in till seminariet som hålls i den södra delen i restaurangen, med start kl 11.30

Anmäl dig på eventets Facebooksida.

Lunchseminarium 20.9: Hur fungerar medling och restorativ rättvisa?

2016-09-08 09:48:14

FB3_Lunchseminarium_medling_bild.jpg

Tisdag 20 september, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang

Ålands medlingsbyrå startade sin verksamhet år 2006, och har nu i tio år erbjudit kostnadsfri medling åt parter i brott- och tvistemål, i enlighet med den finländska medlingslagen.

Medlingsverksamheten bygger på teorin om restorativ rättvisa, som lägger tonvikten på att reparera de skador som orsakats av ett brott eller en tvist. Parterna betraktas som specialister på sina egna konflikter och kan själva ta ansvar för lösningen. Detta restorativa perspektiv skiljer sig från ett traditionellt sätt att närma sig konflikter, där tyngdpunkten ligger på vem som är skyldig och vilket straff som är lämpligt.

Under lunchseminariet berättar Malin Söderberg och Justina Donielaite, tillsammans med några av de frivilliga medlarna vid medlingsbyrån, om tio års erfarenheter av medling i det åländska samhället, om hur en medling går till i praktiken och om de teorier som medlingsverksamheten bygger på. Därefter är det fritt fram för frågor och diskussion.

Lunch kan köpas på plats och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen av restaurangen, med start klockan 11.30.

Anmäl dig gärna i vårt Facebookevent, här.

 

Lunchseminarium med Kjell-Åke Nordquist 16.6.2016 - Den nationella fredsprocessen i Burma/Myanmar

2016-06-02 07:12:25

Kjellake 72Torsdagen den 16.6.2016 ordnas ett lunchseminarium med fredsinstitutets direktör, professor Kjell-Åke Nordquist, som berättar om den nationella fredsprocessen i Burma/Myanmar.

Seminariet hålls i Hotell Arkipelags restaurang kl 11.30-12.30. Lunch kan köpas i restaurangen på förhand och tas med in till seminariet som hålls i den avskilda södra delen av restaurangen. Kjell-Åke Nordquist talar kort under rubriken "Den nationella fredsprocessen i Burma/Myanmar – demokrati, självstyrelse och minoriteter", och sedan finns tid för frågor och diskussion.

Efter decennier av inbördeskrig i Burma/Myanmar syns äntligen en ljusning. Sedan hösten 2015 råder vapenvila och demokratiska val har genomförts utan allvarliga oroligheter. Många frågor återstår att lösa, bland annat vad gäller återvändande av flyktingar och olika minoritetsgruppers ställning och politiska inflytande. Det kommer också att krävas många förhandlingar på olika nivåer, innan man kan nå fram till ett nationellt fredsavtal.

Fredsinstitutets direktör, professor Kjell-Åke Nordquist, arbetar med autonomi- och konfliktlösningsfrågor både som forskare och praktiker, bland annat i Burma/Myanmar, som han senast besökte i mitten av mars 2016.

På lunchseminariet berättar han om Burma/Myanmars närhistoria och vägen mot ett nationellt fredsavtal. Han beskriver också hur erfarenheter från Åland, vad gäller minoritetsskydd och självstyrelse, kan vara av intresse för fredsprocessen.

 

Lunchseminarium med Gunilla Herolf 17.5.2016: Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?

2016-04-28 11:18:07

GunillaDen 17.5.2016 arrangerar Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium med rubriken ”Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?”

Med Lissabonfördraget skulle EU bli bättre rustat att hantera problemen i Europa och dess närhet. I stället ser vi en organisation i kris, samtidigt som problemen hopar sig. De initiativ som tas kommer nu från de stora länderna. Hur ska små länder agera?

Talare är fil. dr. Gunilla Herolf, ordförande för Ålands fredsinstituts forskarråd, som i många år forskat om europeisk integration och det europeiska säkerhetspolitiska samarbetet, bland annat vid  Utrikespolitiska Institutet i Stockholm och vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).

Lunchseminariet hålls i hotell Arkipelags restaurang. Den som vill äta lunch kan köpa mat i restaurangen och ta med sig till seminariet som börjar kl 11.30 och pågår en timme.

Anmäl gärna ditt deltagande här.

Välbesökt lunchseminarium om Ålands demilitarisering och neutralisering

2016-03-01 12:58:40

Demilitariserings seminarium 2

 

Två forskare från det treåriga projektet “Demilitarisation in an  increasingly militarised world. International perspectives in a  multilevel framework – the case of the Åland Islands" medverkade vid  ett lunchseminarium som Ålands fredsinstitut arrangerade i Mariehamn 29.2.2016 och som lockade ett trettiotal åhörare.

Forskaren Saila Heinikoski diskuterade om hur EU:s utrikes- och  säkerhetspolitik inverkar på Ålands demilitarisering.  Speciellt tog hon upp frågan om vilken inverkan Lissabonfördragets solidaritetsklausul och biståndsklausul kan ha på utvecklingen, särskilt efter Frankrikes  åberopande av biståndsklausulen till följd av terrorattackerna i Paris i  november 2015. Saila Heinikoski granskar nu även Finlands säkerhets- och försvarspolitiska redogörelser under de senaste åren för att kunna dra närmare slutsatser om Finlands syn på Ålands demilitarisering och  neutralisering som en del av Finlands utrikespolitik. 

Projektets forskningsledare, Sia Spiliopoulou Åkermark, talade om  civilt-militärt samarbete i Östersjöregionen särskilt vad avser  luftrummet. Nya samarbeten om det s.k. öppna och flexibla luftrummet och om långvariga flygtillstånd för samman civila och militära aktörer och offentliga och privata intressen. Frågor om demokratisk förankring hamnar då lätt i skymundan och det blir viktigt att Finland och Åland framhåller demilitariseringens och neutraliseringens praktiska betydelse. 

Projektet finansieras av Konestiftelsen och Ålands kulturstiftelse. Mer information om projektet finns här.
 
I samband med seminariet intervjuade Ålands radio Sia Spiliopoulou Åkermark och Saila Heinikoski.

 

Lunchseminarium 29.2: Ålands demilitarisering och neutralisering i en allt mer militariserad värld

2016-02-17 10:48:46

 Sia talarSaila webbLunchseminarium på Arken 

(Strandgatan 35, Mariehamn) 

kl. 11.30 - 12.30, 29.02.2016

Måndagen den 29.2 bjuder Ålands fredsinstitut på aktuell demilitariseringsforskning vid ett lunchseminarium på Hotell Arkipelags bufférestaurang. 

Forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark kommer att tala om civilt-militärt samarbete i Östersjöregionen. Innebär sådant samarbete att gränsen mellan krig och fred suddas ut? Vad betyder detta för Ålands demilitarisering och neutralisering? Och hur ändras vår förståelse av begreppet ”territoriell suveränitet”? Vilken relevans har allt detta för oss? 

Forskaren Saila Heinikoski kommer att diskutera om hur EU:s utrikes- och säkerhetspolitik har inverkat på Ålands demilitarisering.  Speciellt diskuteras frågan om vilken inverkan Lissabonfördragets solidaritetsklausul och biståndsklausul kan ha på utvecklingen.
 
Sia Spiliopoulou Åkermark  är forskningsledare för det treåriga forskningsprojektet ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering”. Forskningsprojektet påbörjades sommaren 2015 med finansiering från Konestiftelsen och Ålands kulturstiftelse och bedrivs i samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Arktiska centret vid Lapplands universitet i Rovaniemi. Sammanlagt ingår fem forskare i projektet, en av dem är Saila Heinikoski. Läs mer om projektet här.

Lunch finns att köpa på restaurangen (lunchbuffé, kostnad 10,80 euro pp). Presentationen startar kl. 11.30.

Välkommen!
 
 

Internationell minoritetskonferens hölls i Mariehamn

2015-04-02 08:20:23

Minoritetsseminarium 2015 72 8

"Minority Protection at a Crossroads" var titel och tema för den internationella konferens som Ålands fredsinstitut ordnande den 31.3 2015 i Alandica kultur- och kongresshus i Mariehamn.

Temat för konferensen var minoritetsskydd i Europa och det vägskäl minoritetsskyddet anses stå i idag. Konferensen ordnades med stöd från Europarådets rådgivande kommitté om tillämpningen av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och kommitténs arbete och ramkonventionen var ett av konferensens fokus. Den rådgivande kommittén var välrepresenterad på konferensen, både i publiken och i talarstolen. Ordförande för den rådgivande kommittén, Francesco Palermo, höll ett anförande om ramkonventionens betydelse och den rådgivande kommitténs kommande utmaningar. Första vice-ordförande för den rådgivande kommittén, Petra Roter, höll också ett anförande om de utmaningar minoritetsskyddet står inför i relation till nationalism. Tidigare ordföranden för den rådgivande kommittén, Alan Phillips och Rainer Hofmann bidrog också med anföranden under konferensen.

Lyssna på tal från konferensen (på engelska) här.

Läs mer ...

Konferens om nordiska självstyrelser som fredsprocesser

2015-01-28 13:12:25

Forskarpanel 72

Måndagen den 26 januari diskuterades de nordiska självstyrelserna och freden av politiker och forskare i ett seminarium ordnat på Åland av Ålands fredsinstitut och Nordiska rådets konsument- och medborgarutskott. I publiken satt nordiska rådets ledamöter, som samlats på Åland för att delta i Nordiska rådets utskottsmöten, samt inbjudna gäster. Alandicas auditorium med sina 200 sittplatser var fyllt till bristningsgränsen, när konferensen öppnades av Nordiska rådets president, Höskuldur Þórhallsson, samt Annicka Engblom, Ordförande för Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott, som båda gav en bakgrund till konferensen och forskningsprojektet "Självstyrelserna i Norden – erfarenheter och visioner från ett fredsperspektiv".

Läs mer ...

Föreläsning om medling med Eleonore Lind

2014-09-22 10:28:58

eleonore lindVill du lära dig om medling för att mer effektivt kunna hantera konflikter, i din yrkesroll eller i ditt privatliv? Eller är du bara nyfiken på vad medling är? Då är du varmt välkommen på föreläsningen ”Medling – en effektiv metod för konflikthantering” med Eleonore Lind, måndagen den 17 november kl 12.30-15.45 på Ålands lyceum (hörsalen). Föreläsningen är öppen för alla intresserade.

Eleonore Lind är en av Sveriges mest välrenommerade medlare i medling vid brott, grannmedling, skolmedling och medling på arbetsplatsen. Med information om henne finns på www.eleonorelind.se.

Deltagaravgift 20 €. Bindande anmälan senast 3 november till Ida Persson, Ålands medlingsbyrå, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel 018-21967.

 

Nordiskt fredsforum på Åland 28.3.2014

2014-04-09 08:25:24

Hur ser man på frågor om fred och säkerhet i de nordiska länderna och inom Norden som helhet? Betraktas Norden som en fredsregion och vad betyder det i så fall, nu och framöver? Det var några av de frågor som diskuterades av panelister från alla de nordiska länderna vid Nordiskt fredsforum som hölls i Smakbyn på Åland den 28.3.2014.

Halonen fredsforum 2014

Fredsforumet arrangerades av Ålands fredsinstitut som en del av ett Nordplus-vuxen-finansierat projekt och nätverk kallat ”Norden för fred?”. Deltagarna i panelen representerade de organisationer som är med i nätverket. Från Norges fredsråd deltog verksamhetsledare Hedda B. Langemyr, från Finlands fredsförbund ordförande Tarja Cronberg, från GAMIP/Peace Alliance Denmark verksamhetsledare Birger Norup, från Islands universitet forskare Silja Bara Omarsdottir och från Föreningen Norden Sverige styrelseledamot Fredrik Harstad. Moderator var Susann Simolin, informationsansvarig vid Ålands fredsinstitut och projektansvarig för ”Norden för fred?”.

Läs mer ...

Seminariet “Fred och demokrati: Vilka samband?”

2014-03-14 14:06:48

Torsdagen den 13 mars hölls seminariet ”Fred och demokrati: vilka samband? I Mariehamns stadsbibliotek. Lassi Härmälä, programansvarig på Demo Finland och Maria Mekri, forskningschef på SaferGlobe berättade om sina organisationer och deras verksamhet. Härmälä talade främst om Demo Finlands arbete med att stärka demokrati i Nepal och Tunisien. Mekri talade om ett projekt hon just nu arbetar med, utvecklingen av ett fredsindex som i ett första steg ska appliceras på Finland. Därefter följde en intressant diskussion mellan talare och publik som sträckte sig från Krim till Åland.


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /var/www/vhosts/peace.ax/httpdocs/images/stories/Symposium2018//stories/Seminars/peace_in_library/

 

 

Läs mer ...

Seminarium 13.3.2014: Fred och demokrati: vilka samband?

2014-03-06 11:48:37

Peace sign words

Fred och demokrati: vilka samband?

Lyssna på och diskutera spännande ny kunskap om fred och demokrati.

Torsdagen den 13.3.2014, Mariehamns stadsbibliotek kl. 13.00-15.00

Svenska och engelska används båda i presentationen och diskussionen.

Demo Finland och SaferGlobe är två organisationer i Finland som arbetar med kopplingen mellan fred och demokrati. Frågorna är idag mer aktuella än någonsin med tanke på arabvåren, kriget i Syrien och revolutionen och i Ukraina. Lassi Härmälä, programansvarig på Demo Finland, ska behandla frågor såsom: Varför ger traditionella metoder för fred och demokrati sällan hållbara resultat? Varför måste vi stödja demokrati i sköra miljöer och inkludera de politiska partierna i fredsprocesser? Är demokrati den bästa metoden för konflikthantering?

Maria Mekri, forskningschef på SaferGlobe, arbetar just nu med utvecklingen av en finländsk fredsrapport, inom ramen för en global fredsindex som ska mäta fred och förändringar i fredsnivåer. Verktyget ska kunna svara på frågor såsom: Blir Finland mer eller mindre fredligt? Vilka faktorer ligger bakom ökningen av fredsnivåerna i Esbo kommun?

Läs mer ...

Slutseminarium för Fair Sex 2013

2013-12-19 13:46:32

Seminarium_fair_sexTisdagen den 17:e december höll Fair Sex ett slutseminarium där det gångna årets arbete presenterades. Fair Sex är både en metod och ett projekt med syftet att motverka sexuellt våld och främja jämställdhet, bemäktande (empowerment) och positiva sexuella vanor bland unga. Projektet finansieras av Ålands landskapsregering.

Den power pointpresentation som användes under slutseminariet kan laddas ner i pdf här.

Läs mer ...

Fair Sex - slutseminarium 2013

2013-12-11 14:44:13

Tisdagen den 17 december mellan 15.00 och 17.00 hålls slutseminarium för projektet Fair Sex. Seminariet hålls i Ålands yrkesgymnasium (Handels) på Östra skolgatan 2, lokalen heter May Flodin och ligger på våning 4. 

Under seminariet presenteras det arbete som gjorts inom Fair Sex-projektet 2013 och de slutsatser som dragits. Dessutom presenteras planerna för 2014 och så blir det öppen diskussion. Inbjudningar riktas främst till gymnasiekolornas jämställdhetsgrupper, elever som tagit del av workshoparna, skolledning, politiker och tjänstepersoner. Seminariet är också öppet för allmänheten och media.

Fair_sex_Infofolder_72

Läs mer ...

Föreläsning om sexualitet och intellektuella funktionshinder inom projektet Fair Sex

2013-12-03 09:21:00

Forelasning_Lukkerz_2013Tisdagen den 19:e november bjöd Ålands fredsinstitut och projekt Fair Sex in till en öppen föreläsning på temat sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar. Sexologen Jack Lukkerz, doktorand från Malmö högskola, höll i föreläsningen som var utformad som ett seminarium där deltagarna fick möjligheten att ställa frågor och föra en dialog. Drygt trettio personer dök upp och tog del av Lukkerz kunskaper samtidigt som de delade med sig av sina egna erfarenheter.

Några av de centrala delarna i föreläsningen och i det som Lukkerz vill lyfta fram var vikten av att prata om sexualitet och lust med personer som lever med intellektuella funktionsnedsättningar och att vara medveten om att de normer som finns kring sex och sexualitet kan vara ännu mer problematiska och begränsande för dem än för personer som inte har intellektuella funktionsnedsättningar. Alla människor är födda med en sexualitet, men den tar sig olika uttryck hos olika personer och människor har olika förutsättningar för sexuella praktiker.

Läs mer ...

Föreläsning om sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar

2013-11-05 16:16:20

JackDen 19 november arrangerar Ålands fredsinstitut inom projektet Fair Sex en föreläsning med Jack Lukkerz om sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar. Föreläsningen vänder sig i första hand till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Föreläsningen hålls den 19 november kl. 9.00-12.00 i Hörsalen på Ålands Lycéum. Kontakt projektledare Cecilia Brenner, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Läs mer ...

Öppen föreläsning om nordisk demokrati

2013-09-23 11:33:39

foto kurunmki sept 2013Den 26 och 27 september kommer 24 forskare till Åland för att diskutera frågor kring deltagande och representation, inkludering och exkludering i politisk teori, juridik och idéhistoria. Det internationella workshoppen med titeln ”Ideas and Realities of Democracy” anordnas av Ålands fredsinstitut och är en del av det internationella forskningsnätverket ”Civic Constellation”. Nätverket leds av docent i politisk filosofi vid universitetet i Málaga José Maria Rosales. Nätverket vistades sist i Mariehamn i september 2010 med en doktorandkurs och fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark har under tiden medverkat i seminarier i Spanien och Finland.

I seminariet medverkar bl.a. docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet Jussi Kurunmäki, som håller en öppen föreläsning med titeln“Nordic democracy and the interwar crisis of democracy in Europe” på Alandica på torsdag den 17 september kl. 17.30. Välkomna!

Läs mer ...

Debatten ”Norden och freden” 25.3.2013

2013-04-18 12:37:39

Det är anmärkningsvärt att försvar, militära frågor samt säkerhet de senaste åren har blivit några av de främsta drivkrafterna för nordiskt samarbete, trots att hotbilderna är mycket mindre påtagliga än de var förr och trots att sådana frågor på andra håll i Europa fått minskad betydelse. Det var en av kärnpunkterna i ett anförande som hölls av fredsinstitutets nyutnämnde specialrådgivare, freds- och konfliktforskare Pertti Joenniemi, på seminariet ”Norden och freden”. Seminariet anordnades av Ålands fredsinstitut i samarbete med Föreningen Norden Åland den 25.3.2013 i Självstyrelsegården i Mariehamn. 

Debatten anordnades med anledning av demilitariseringsdagen på Åland (som uppmärksammas den 30 mars) och av den pågående förstärkningen och fördjupningen av nordiskt säkerhets- och försvarssamarbete. Ålands fredsinstitut har under flera år följt utvecklingen och ställt sig frågande till hur en sådan utveckling förhåller sig till Nordens traditionella fredsprofil, det vill säga en bild och självbild av Norden som en fredlig aktör såväl i inrikes- som utrikespolitiska frågor. 

Debatten modererades av doktor Mikael Wigell, forskare vid Utrikespolitiska institutet, Helsingfors och ledamot i fredsinstitutets forskarråd. Debatten berörde frågor som: Vilka är implikationerna av ett närmare försvarssamarbete för Nordens självbild och roll som en fredsfrämjande region? Vilka krav ställs på demokratisk förankring av relevanta beslut? Bör Norden snarare satsa på att utveckla sin fredsprofil? Vad menas med fastare strukturer för försvarssamarbetet?

Nordenfreden2_72

Texten om seminariet finns även i pdf-format, här
Joenniemis anförande i pdf kan laddas ner här.

Läs mer ...

Välbesökt diskussion om Ålandslösningens tillkomst och nutida tolkningar

2013-03-27 08:38:31

Seminarium_alandslosningen_2013_webbHur har Ålandslösningens tillkomst tolkats historiskt, hur förstår vi den idag med 2000-talsglasögon och vilka historiska fakta tillmäts betydelse medan andra förblir i skymundan? Det var några av huvudfrågorna vid rundabordssamtalet ”Ålandslösningens tillkomst – nutida tolkningar” som anordnades av Ålands fredsinstitut i Mariehamn på Åland i mars 2013.

Utgångspunkten för diskussionen var att Ålandslösningen är fortsatt viktig och aktuell för Åland och globalt. Den kan idag ses som ett bidrag i demokratins framväxt på Åland, i Finland och i Norden. Viktiga politiska och juridiska institutioner - såsom Ålands självstyrelse - behöver kontinuerligt granskas genom nya glasögon och utifrån olika utgångspunkter. Nytt material kommer fram ur arkiven och äldre källor granskas på nytt. Nya insikter och tolkningar påverkar både Ålands och ålänningarnas egen självbild men också hur Ålandslösningen förstås runt om i världen och i olika konfliktområden.

Diskussionen hölls på Mariehamns stadsbibliotek den 21.03.2013. Mats Adamczak inledde och kommenterades av Jerker Örjans, Folke Wickström och Nina Fellman. Moderator var fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.

Läs mer ...

Diskussion om Ålandslösningens tillkomst 21.3.2013

2013-03-12 14:04:50

RUNDABORDSDISKUSSION TORSDAG 21.3
ÅLANDSLÖSNINGENS TILLKOMST - NUTIDA TOLKNINGAR

Alands_vapen

Ålandslösningen är fortsatt viktig och aktuell för Åland och globalt. Den kan idag ses som ett bidrag i demokratins framväxt på Åland, i Finland och i Norden. Viktiga politiska och juridiska institutioner - såsom Ålands självstyrelse - behöver kontinuerligt granskas genom nya glasögon och utifrån olika utgångspunkter. Nytt material kommer fram ur arkiven och äldre källor granskas på nytt. Nya insikter och tolkningar påverkar både Ålands och ålänningarnas egen självbild men också hur Ålandslösningen förstås runt om i världen och i olika konfliktområden.

Den 21.3.2013 anordnar Ålands fredsinstitut ett rundabordssamtal med titeln Ålandslösningens tillkomst - nutida tolkningar.
Samtalt hålls i

Mariehamns stadsbibliotek kl. 18-19.30.

Mats Adamczak inleder och kommenteras av Jerker Örjans, Folke Wickström och Nina Fellman.
Moderator är fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.

Seminarium om förebyggande arbete bland barn och ungdomar

2012-12-04 06:35:16

Under 2012 har fredsinstitutet beviljats medel från Ålands landskapsregering för att utreda och få till stånd en bred diskussion om förebyggande barn- och ungdomsarbete på Åland och för att undersöka hur samordningen kan förbättras, verksamheten utökas och finansieringen tryggas. Den 11 december anordnas en diskussion om metoder och strukturer för att förebygga våld, ohälsa och ojämlikhet bland ungdomar på Åland - på fritiden såväl som i skolan. Seminariet hålls mellan klockan 14.00 och 16.00 i konferensrum Rödhamn i Självstyrelsegården.

På seminariet presenteras två utredningar. Petra Berg, som är psykoterapeut på högre specialnivå och som tidigare jobbat med ungdomsfrågor på Folkhälsan Åland och som skolkurator vid studenthälsan på Ålands yrkesskola har intervjuat skolpersonal och skriver en utredning om skolfredsinriktad verksamhet. Jenny Jonstoij, statsvetare, genusvetare och metodutvecklare vid fredsinstitutet har intervjuat åländska aktörer i syfte att utreda tjej- och killgruppsverksamheten på Åland. Dessutom sammanfattas relevanta erfarenheter från projektet Fair Sex. Slutsatserna från Fair Sex-projektet diskuteras mer ingående vid ett separat seminarium som anordnas den 28 november.

Inbjudan i pdf kan laddas ner här.

Collage_forebyggande_2012

Läs mer ...

SEMINARIUM: Från idé till institut – historien om fredsinstitutets grundande

2012-10-08 10:44:50

20_arsrapportDen 25 oktober är det på dagen 20 år sedan Ålands fredsförening grundade stiftelsen Ålands fredsinstitut. Den 25 oktober 2012 lanseras rapporten ”Ett fredsinstitut på Åland” skriven av Martha Hannus, på ett seminarium i Mariehamns stadsbibliotek klockan 18-20.

På seminariet presenterar Martha Hannus rapporten, som ges ut på svenska och engelska inom rapportserien Rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute.Rapporten handlar om processen som ledde fram till ett fredsinstitut. Denna process präglades av olika visioner om civilsamhällets roll, olika syn på vad fred är och kan vara, och på förhållandet mellan riket och Åland.

Martha Hannus har skrivit en blogg om rapporten. Läs den här.

Efter presentationen blir det öppen diskussion. Vi bjuder på kaffe/te och kaka. Till sist visas en 50 minuter lång dokumentärfilm om fredsinstitutets mångåriga samarbetspartner icke-statligt dagis Nendre i Litauen.

Läs mer ...

Öppen, internationell paneldiskussion om jämställdhet

2012-05-11 12:56:26

Den 23 maj anordnas en öppen diskussion om jämställdhet med representanter från fredsinstitutets partnerorganisationer i Lettland, Litauen, Ryssland (Kaliningrad och Karelen), Vitryssland samt Azerbajdzjan. Temat är ”jämställdhet - framsteg och utmaningar”. Diskussionen hålls i Mariehamns stadsbibliotek klockan 18.00 och alla intresserade är välkomna.

Inbjudan

Paneldeltagare

Läs mer ...

Tal och bilder från seminariet om Ålandsexemplet i Helsingfors 10 april

2012-04-12 09:30:22

Omkring 120 personer besökte det seminarium om Ålandsexemplet som anordnades i Finlands riksdag i Helsingfors den 10 april 2012. Seminariet hölls på engelska och hade titeln ”The Prospects of the Åland Example as a tool of Nordic Peace Mediation - Tackling Identity Conflicts, Autonomy and Minority Rights”.

Klicka på läs mer här nedan så hittar du bland annat flera av talen i pdf.

Tuomioja_aland_72_2

Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja, grundlagsutskottets ordförande Johannes Koskinen, Ålands talman Britt Lundberg, lagtingsledamot samt styrelseledamot för Ålands fredsinstitut Roger Jansson, Ålands lantråd Camilla Gunell samt förvaltningschef Arne Selander.
Läs mer ...

Seminarium om Ålandsexemplet i Helsingfors

2012-03-19 09:11:45

På förmiddagen den 10 april 2012 anordnas ett seminarium om Ålandsexemplet i Finlands riksdag i Helsingfors. Arrangörer är Ålands fredsinstitut och Utrikespolitiska institutet med stöd av riksdagens grundlagsutskott. Seminariet hålls på engelska och har titeln ”The Prospects of the Åland Example as a tool of Nordic Peace Mediation - Tackling Identity Conflicts, Autonomy and Minority Rights”. Seminariet hålls mellan klockan 10 och 12 i Riksdagens lilla parlament.

Huvudtalare är utrikesminister Erkki Tuomioja och bland de övriga talarna finns Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, Johannes Koskinen, ordförande för grundlagsutskottet, doktor Kristine Höglund, docent vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, ambassadör Kai Eide, Norge, Ålands talman Britt Lundberg samt Elisabeth Nauclér, ledamot i Finlands riksdag. Moderator är doktor Teija Tiilikainen, direktör för Utrikespolitiska institutet.
  
 Inbjudan till seminariet (på engelska, i pdf) finns här.

Klockan 14 till 16 samma dag bjuder Ålands lagtings talman Britt Lundberg, och lantråd Camilla Gunell, in till en mottagning vid Ålandskontoret, där informella diskussioner på samma tema kan fortsätta.  
  
 Inbjudan till mottagningen (på engelska, i pdf) finns här.

Internationell konferens och bok om Ålandsexemplet 2011

2011-11-04 08:36:15

Närmare 100 personer från många länder samlades tisdagen den 1 november 2011 i Mariehamn på Åland för den internationella konferensen ”Ålandsexemplet och dess komponenter - betydelse för internationell konfliktlösning”.

Konferensen avslutade ett forskningsprojekt om Ålandsexemplet som pågår under åren 2010-2011 och samtidigt lanserades publikationen "The Åland Example and Its Components - Relevance for International Conflict Resolution", innehållande resultaten från forskningsprojektet.

Fotografen Lukrecija Bielskytes bilder från konferensen


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /var/www/vhosts/peace.ax/httpdocs/images/stories/Symposium2018/stories/alex_bilder_2011/
Läs mer ...

Diskussion om Ålands demilitarisering, 24 mars 2011

2011-03-22 10:35:51

Ålands fredsinstitut ordnade med anledning av Ålands demilitariseringsdag den 30 mars diskussion om Ålands demilitarisering och neutralisering: öppna frågor och aktuella utmaningar.
Torsdag 24 mars 2011, kl. 18.00 - ca 19.30
Plats: Hotell Pommern, konferensrummet
Inledning: Sia Spiliopoulou Åkermark, fredsinstitutets direktör och docent i folkrätt. Ladda ner hennes power point här (pdf).
Kommentarer av Elina Pirjatanniemi, professor i statsrätt och folkrätt, föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter, Åbo akademi och Harry Jansson, lagtingsledamot, medlem i lagutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden.

Moderator, talman Roger Nordlund.

Läs en sammanfattning av diskussionen här.

Debatt om förebyggande av sexuellt våld, 7 mars

2011-03-03 13:56:15

Interreglogos_72Den 7 mars 2011, klockan 18.00 i Ålands lagtings auditorium anordnade Ålands fredsinstitut en debatt inför internationella kvinnodagen. Debatten handlade om hur man kan förebygga sexuellt våld och anordnades med anledning av den aktuella debatten om våldtäkter och sexualbrottslagstiftning som förs på Åland. Den åländska debatten hade främst handlat om sexualbrottslagstiftning men inte lika mycket om samhällets syn på sexuellt våld, på normer kopplade till kön, på jämställdhet och på hur man kan förebygga sexuellt våld.

_MG_3412Under debatten den 7 mars ville Ålands fredsinstitut dels erbjuda ett forum för att "prata om det", dels följa upp debatten om sexualbrottslagstiftning och framför allt vidga debatten till att diskutera sexuellt våld som samhällsfenomen och diskutera hur sexuellt våld kan förebyggas. 
För mer information läs inbjudan och programmet.

Läs mer ...

Seminarium om förebyggande av folkmord

2010-10-12 12:28:13
Lördagen den 30 oktober 2010 klockan 14.00 anordnade Ålands fredsinstitut och UNIFEM Finland föreläsningen "Kan folkmord förebyggas?" i Mariehamns stadsbibliotek. Föreläsare var Helena Ranta, ordförande för UNIFEM Finland, professor och rättsodontolog vid Helsingfors universitet, institutionen för rättsmedicin. Helena Ranta har lett expertgrupper i bl.a. Bosnien, Kosovo, Irak, Tjetjenien, Peru, Colombia och Nepal. Hon är vice ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund och styrelsemedlem i Människorättsförbundet. Helena Rantas Powerpint presentation ser du här (på svenska).

Seminarium om språkliga minoriteters rätt till utbildning

2010-10-12 12:22:34

Torsdagen den 21.10.2010 anordnade Ålands fredsinstitut och Ålands mångkulturella förening seminariet  "Språkliga minoriteters utbildning" i Mariehamns stadsbibliotek klockan 15.00. Huvudtalare var Kristian Myntti, specialforskare vid rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Ålands fredsinstitut har nyligen publicerat en rapport skriven av Kristian Myntti med titeln “Minoritetsutbildning i Finland. Rätten för personer som tillhör språkliga minoriteter att få utbildning i och på sitt eget språk enligt folkrätten och finsk lagstiftning”.
Sveriges generalkonsul på Åland Ingrid Iremark bidrog med kommentarer och en jämförelse med rättsläget i Sverige. Vidare hölls en diskussion om språkliga minoriteters situation på Åland med bland andra Jouko Kinnunen.

 

Fredsinstitutet medarrangör i konferens om språkpolitik i Norden

2010-09-28 10:33:17

flag_faroe_islandsÅlands fredsinstitut är medarrangör för en konferens om flerspråkighet i de nordiska länderna. Konferensen anordnas på Föröarna den 22-24 augusti tillsammans med forskningscentret för social utveckling och Färöarna universitet under namnet "Fyra eller fler språk för alla: framtidens språkpolitiska utmaningar".

faroe_islands

Fredsinstitutet deltog i Stubb-seminarium

2010-09-08 10:42:44

Bild_039

Den 7.9.2010 deltog Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i panelen vid seminariet "Ålands demilitarisering och neutralisering" mot bakgrund av de nya europeiska utmaningarna, som hölls i Ålands lagting. Huvudtalare var Finlands utrikesminister Alexander Stubb. I sitt anförande sade Stubb att Lissabonfördraget inte påverkar Ålands demilitarisering och neutralisering. Konventionerna som reglerar Ålands status är fortfarande i kraft. Medan Stubb talade om status quo menade lagtingsdirektör Susanne Eriksson att Ålands ställning till och med förstärkts på senare år. Ålands representant i Finlands riksdag liksom Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark lyfte fram Finlands möjligheter att se Ålandsexemplet som en tillgång för Finland snarare än som ett problem. I sin avslutande kommentar sade Stubb att Åland verkligen är ett positivt "brand" för Finland och att Ålands synlighet kan ökas.

Läs Sia Spiliopoulou Åkermarks inlägg här (pdf).

Seminariet arrangerades av utrikesministeriet och Ålands landskapsregering.

Seminariets anföranden finns i en nätpublikation på Europainformationens hemsida, förutom anförande av Ålands talman Roger Nordlund vars anförande kan laddas ner i pdf separat här.

Läs mer ...

Seminarium om självstyre i Skottland

2010-06-01 07:13:20
Onsdagen den 16 juni kl 13.00 till 15.00 anordnades seminariet ”En avstämning efter tio års självstyre i Skottland” med Dr Eve Hepburn i Ålands lagting. Arrangörer var Ålands lagting och Ålands fredsinstitut.

eve_hepburnDet skotska parlamentet har varit verksamt i över tio år. Stora förändringar kan konstateras i det skotska politiska livet men behovet av konstitutionella ändringar fortsätter att dominera det politiska samtalet. I sin presentation diskuterade Eve Hepburn frågan om varför utvecklingen har tagit en sådan riktning mot ökat självstyre och hur självstyrelsen i Skottland har institutionaliserats. Till sist diskuterade hon vilka resultat och konsekvenser som följt med de politiska förändringarna i Skottland. Kan man tala om framsteg eller misslyckande? Och ska det verkligen ses som ett viktigt steg mot självständighet?

En sammanfattning av seminariet kan läsas här.

Läs mer ...

Seminarium: Åländska insatser för freden

2010-04-19 07:03:36

Fredsseminarium_72På Ålands demilitariseringsdag den 30 mars 2010 arrangerade Ålands fredsinstitut seminariet "Åländska insatser för freden". På seminariet diskuterades såväl praktiska insatser som ålänningar gjort och gör i världen som möjligheter att i större skala använda åländska erfarenheter vid olika fredsinsatser.

Seminariet riktade sig såväl till privatpersoner som vill veta mer om olika sätt att arbeta för fred som till myndigheter, politiker och organisationer som är intresserade av Ålands roll i världen.

En rapport från seminariet kan ladds ner här.

Läs mer ...

Seminarium om EU-strategier

2010-01-14 09:12:16
Måndagen 11.1.2010 hölls seminariet "Strategic options for Åland in the EU" i Mariehamns stadsbibliotek. Semnariet baserades på forskaren Sarah Stephans rapport "Regional voices in the European Union - regions with legislative power and multi-level-governance. Perspectives for the Åland Islands".
Sarah Stephan visade hur olika sätt att se på EU kan få effekter för de metoder regioner väljer för att nå inflytande. Hon visade också att det kan finnas många fler sätt att påverka än dem man vanligen tänker på, och då dessa vägar inte nödvändigtvis behöver vara kostsamma kan de vara användbara även för små regioner med begränsade resurser.
Några tänkbara möjligheter för Ålands del kan vara utökad närvaro i Bryssel, att erbjuda expertkunskaper på sina specialområden och att öka kunskaperna om Åland såväl på nationell som på europeisk nivå genom till exempel tjänstemannautbyten. Läs mer ...

Maria Ackrén: Ålands självstyrelse i global jämförelse

2009-11-25 11:14:38
maria_ackren_72Hur stark är Ålands ställning i jämförelse med andra territoriella autonomier? På vilka områden är Ålands självstyrelse väl utvecklad och vilken potential för utveckling kan vi se i ett jämförande perspektiv?  
Vid föreläsningen ’Åland i global jämförelse’, tisdagen den 1 december klockan 14-16 i Lagtingets auditorium berättade Maria Ackrén, nybliven doktor i statsvetenskap, om resultaten från sin avhandling Conditions for Different Autonomy Regimes in the World - A Fuzzy-set Application. Ackrén fokuserade främst på de slutsatser från den internationella jämförelse hon gjort av 65 territoriella autonomier som är intressanta ur ett åländskt perspektiv. Föreläsningen ordnades som ett gemensamt arrangemang av Ålands lagting och Ålands fredsinstitut.
Docent Sia Spiliopoulou-Åkermark, direktör för Ålands fredsinstitut, fungerade som moderator.

Seminarium om identitet och attityder till invandring

2009-09-10 11:48:49

bogdanOmkring 40 personer närvarade vid Ålands fredsinstituts seminarium om åländsk identitet och attityder till invandring i Mariehamns stadsbibliotek den 8.9.2009. Forskaren Bogdan State, sociolog som studerar för en doktorsgrad vid Stanford university i USA, presenterade sina resultat från rapporten Strangers by degrees: Attitudes toward immigrants in the Åland islands, som bygger på bearbetningen av en enkätundersökning som genomfördes på Åland 2008.

Åländska medier samt finlandssvenska rikstidningen Huvudstadsbladet uppmärksammade rapporten. Länkar till delar av rapporteringen här nedan.

Nya Åland - Bra svenska det viktigaste för att bli ålänning 9.9.2009
Ålands radio - Bättre svenskundervisning ger lyckad integration 8.9.2009
Tv 24 - Åland 24 den 9:e september 9.9.2009

Rapporten kan laddas ner här

Jämförande seminarium Åland - Okinawa

2009-09-01 07:15:24

Den 1-2 september anordnade Ålands Fredsinstitut tillsammans med Japan Local Government Centre (London) ett jämförande seminarium om Åland och Okinawa, på temat "Transforming the relationship with Central Government". Syftet var att jämföra de två ösamhällena eftersom de uppvisar intressanta likheter och skillnader. De inbjudna talarna från Okinawa, Japan och Åland, Finland, diskuterade frågor om ekonomi, fred och politik. Okinawa är namnet på den största av Ryukyuöarna och även på hela Okinawaprefekturen som är beläget sydväst om det japanska fastlandet i Stilla havet. Öarna, som har 1,4 miljoner invånare, är en populär turistdestination och har en kultur och ett språk som skiljer sig från det japanska fastlandet. Den amerikanska militära närvaron på Okinawa efter andra världskriget har haft ett stort inflytande på den samhälleliga utvecklingen. För självförsörjningen utvecklar Okinawa också ett center för IT- tillväxt och ett vetenskaps- och teknikinstitut. Okinawa har även en särskild frihandelszon sedan 1999 för att främja industri och handel. Ladda ner programmet här.
Arrangörerna har sammantsällt en rapport (på engelska) från seminariet som kan laddas ner här.

Aud Lise Norheim: 'How can a small country make a difference for peace?', 2009

2009-08-15 14:39:53

audlisewebbTisdag den 18 augusti 2009 anordnade Ålands fredsinstitut föreläsningen 'How can a small country make a difference for peace?' med Norges ambassadör i Beirut, Libanon, Aud Lise Norheim. Norheim talade bland annat om betydelsen av kontinuerlig dialog som förutsättning för fredsskapande och delade med sig av erfarenheter från sin långa karriär runt om i världen, bland annat i sydafrika och mellanöstern.
Seminariet hölls på engelska i Mariehamns stadsbibliotek mellan 13.30 och 15.00.
En sammanfattning av Aud Lise Norheims föredrag hittar du här

Seminarium om europeisk säkerhetspolitik

2009-06-01 07:26:26

Europeiska unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik utvecklas i rask takt och är en central del också av Finlands säkerhet. Hur möter den finländska säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen framtidens utmaningar? Vilka blir Sveriges prioriteringar inom ordförandeskapet. Vad betyder detta för Åland?
Måndagen den 1 juni klockan 13:00- 15:30 anordnade Europainformationen i samarbete med Ålands fredsinstitut ett seminarium om säkerhetspolitik i Mariehamns stadsbibliotek, Samlingsrummet.
Föredragshållare var Markus Lyra, understatssekreterare vid Finlands utrikesministerium och Nils Daag, enhetschef vid Sveriges utrikesdepartement. Kommentator var Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör vid Ålands fredsinstitut. Läs mer om seminariet här

Ålands demilitarisering - självklar eller hotad?

2009-03-30 07:31:16

s_vassHur påverkas Ålands demilitarisering och neutralisering av säkerhetssamarbetet i Europa? På Ålands fredsinstituts seminarium
"Ålands demilitarisering - självklar eller hotad?" konstaterades att fördjupat samarbete rymmer både hot och möjligheter.
Omkring 35 personer sökte sig på måndagskvällen den 30 mars, på själva demilitariseringsdagen, till Ålands fredsinstituts seminarium i Mariehamn. Där diskuterades de samarbeten som skulle kunna påverka demilitariseringen och neutraliseringen.
En sammanfattning av innehållet i seminariet hittar du här.

Seminarium: Demilitariseringen - självklar eller hotad?

2009-03-26 23:00:00
FlaggaMed anledning av demilitariseringsdagen anordnar Ålands fredsinstitut seminariet Ålands demilitarisering - självklar eller hotad?
Hur påverkar säkerhetssamarbetet i Europa Ålands demilitarisering och neutralisering?
Seminarium och debatt hålls måndag 30 mars kl. 18-20.45 i Handelsläroverkets auditorium, på 4:e våningen. (Östra skolgatan 2, i samma byggnad som Ålands Lyceum.)
Talare: Överste Erik Erroll, Försvarshögskolan i Helsingsfors, professor emeritus Bo Huldt, Försvarshögskolan i Stockholm, Roger Jansson, Harry Jansson och Sia Spiliopoulou Åkermark. Moderator: Barbro Sundback.

Programmet hittar du här.

Seminarium om Lissabonfördraget

2009-03-02 08:03:48

Ålands fredinstitut höll den 24.2 ett seminarium om lissabonfördraget i auditoriet i Självstyrelsegården. Janina Tallqvist, EU-lagstiftningssekreterare vid Justitieministeriet talade om allmänna förändringar i fördraget. Lagtingsdirektör Susanne Eriksson diskuterade vad förändringarna innebär för Ålands del och Andreas Backfolk, Ålands landskapsregerings specialrådgivare i Bryssel talade om förändringar i beslutsprocesserna. Kari Ruokola vid Europainformationen var kommentator, liksom fredsinstitutets forskarassistent Sarah Stephan. Sarah har sammanfattat diskussionen i en text (på engelska) som du kan läsa här.

Jan Eliasson: "Reflektioner kring medling och konfliktlösning", 2008

2008-10-08 14:44:49
eliassonwebbDen 8 oktober kl. 18.30-19.45 föreläste Jan Eliasson på Mariehamns stadsbibliotek under rubriken: "Reflektioner kring medling och konfliktlösning"
Personliga erfarenheter från tiden som medlare i konflikterna Iran/Irak, Nagorno-Karabach och Darfur.
Jan Eliasson är f.d. FN:s generalsekreterares särskilde sändebud för Darfur, f.d. utrikesminister, ordförande i FN:s generalförsamling 2005-06, Ambassadör i Washington 2000-05, kabinettssekreterare i UD 1994-2000, bitr. generalsekreterare i FN 1992-94, FN-ambassadör 1988-92, Chef för UD:s politiska avdelning 1983-87. Han har haft medlingsuppdrag bl.a. i Iran-Irak och Nagorno-Karabach.
Jan Eliasson var inbjuden av Ålands fredsinstitut genom Sveriges generalkonsul Bertil Jobéus, som är ledamot i Ålands fredsinstituts styrelse.

Seminarium om civil krishantering

2008-05-02 14:01:39

    Kvist                                                                  Den 9 maj  2008 arrangerade Ålands fredsinstitut och Krishanteringscentret CMC Finland ett öppet semi-narium om civil krishantering, i Ålands lagting, Mariehamn. Öppningstalare var Roger Eriksson från Ålands landskapsregering och fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark. Landshövding Peter Lindbäck talade om Åland och civil krishantering och Rhodri Williams, gästforskare vid Ålands fredsinstitut föreläste om internflyktingar och krishantering. Ari Kerkkänen, Kirsi Henriksson och Jari Mustonen från krishanteringscentret talade om finländsk krishantering utomlands, centrets aktiviteter och forskning samt om erfarenheter från krishanteringsuppdrag i Västra Balkan. Läs mer ...

Seminarium om romernas situation i Europa

2008-04-28 08:00:22
Ålands fredsinstitut, Ålands fredsförening-Emmaus, Röda korset, Ålands mångkulturella förening och ABF-Åland anordnade den 28 april ett seminarium i Mariehamn om romernas situation i Euro-pa. Ingrid Schiöler, flyktingkonsulent vid Röda Korset i Sverige talade på temat Romernas historis-ka och kulturella bakgrund. Gunnar Jansson, lagtingets förste vicetalman med lång erfarenhet av arbete med romska frågor och minoritetsfrågor på såväl nationell som på europeisk nivå, höll ett föredrag under rubriken Vad gör Europa för sina romer?
Läs mer om seminariet här. 

Seminarium och rapport om näringsrätten och EU

2008-04-23 14:06:33
rapport Det finns troligen goda förutsättningar att behålla den åländska näringsrätten och jordförvärvsrätten, men de kommer att behöva anpassas till
dagens mobila samhälle. Det tror Anna-Lena Sjölund, forskare vid Ålands fredsinstitut. I rapporten Ålandsprotokollet och EG-rättens icke-diskrimineringsprincip konstaterar hon att trots att EG uttryckligen erkänt Ålands särställning är vi inte immuna mot att bli granskade av EG-rätten. Åländska lagar och regler får inte vara diskriminerande. Framför allt är det särbehandling på grund av nationalitet, bosättning och språk som EG-domstolen kan tänkas granska.

Måndagen den 28 april medverkade bland andra Anna-Lena Sjölund, Ålands fredsinstitut, Göran Lindholm, VD Ålands Ömsesidiga och Jan-Erik Mattsson, näringsminister, i ett seminarium om näringsrätten och EU. Seminariet, som anordnades av Ålands handelskammare och Ålands fredsinstitut. Ladda ner rapporten här [436 K].

Integrationsseminarium

2008-01-28 12:52:43
Ålands fredsinstitut ordnar i samarbete med Ålands mångkulturella förening torsdagen den 7 februari 2008 kl. 16.00-17.45 seminariet Integrationen på Åland – erfarenheter och utmaningar. Platsen är Hotell Savoy, Nygatan 12 i Mariehamn.

Seminariet inleds med en presentation (på engelska) av Ålands fredsinstituts  rapport Immigrant Integration on Åland – an exploratory study. Presentationen görs av rapportens författare Bogdan State.
Kommentarer: Kaveh Bahar, Ålands mångkulturella föreningMinoritetsseminarium i Uppsala

2007-11-15 23:00:00

 Den 16 november 2007 ordnar Ålands fredsinstitut ett seminarium om minoritetesfrågor i Östersjöområdet. Seminariet "Minority Policies in Transition" är en uppföljning av forskningsprojektet och boken International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea (red. Sia Spiliopoulou Åkermark), som fredsinstitutet gav ut 2006.
Medarrangörer är Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet och det s.k. Gamla torget-samarbetet vid Uppsala universitet. Seminariet finansieras med stöd från Nordiska kulturfonden och Gamla torget-samarbetet.
I seminariet medverkar 16 minoritetsexperter från hela Österjöområdet. OSSE:s kommissionär för nationella minoriteter Rolf Ekeus kommer att hålla ett inledningsanförande.
Programmet kan laddas ner här.

Autonomiseminarium

2007-10-25 14:30:36

Ålands fredsinstitut anordnar varje år ett seminarium på FN-dagen den 24 oktober. Seminarierna knyter ofta an till frågor om fred och samhällsstyrning i en globaliserad värld. I år väljer vi att belysa autonoma regioners ställning inom EU och att lära oss om den spännande och omdebatterade utvecklingen av autonomilagstiftningen i Spanien. Rubriken för seminariet är Constitutions, Autonomies and the EU. Seminariet ordnas i lagtingets auditorium (Mariehamn, Åland) onsdagen den 24 oktober 2007 kl. 13.00-17.45. Seminariespråket är engelska men diskussionerna kan föras och frågor ställas på svenska. Seminariet är delfinansierat med statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation. Ingen förhandsanmälan, ingen deltagaravgift.
Läs intervju med professor Eduardo J. Ruiz Vieytez i Ålandstidningen 25.10.2007. Läs mer ...

Kjell-Åke Nordquist: Försoning - en politisk realitet? 2007

2007-09-10 14:47:22

Måndagen den 10 september 2007 kl. 18.30 höll Kjell-Åke Nordquist föredrag i Mariehamns stadsbibliotek under rubriken "Försoning - en politisk realitet?".
Föredraget handlade om försoning i både teori och praktik. Nordquist reder ut begreppen kring försoningsprocesser efter krig, och diskuterar vad försoning kan vara och idéerna är bakom försoning. Fredsavtal har under senare år allt oftare inslag av försoning och tillsättandet av en försoningskommission ingår allt oftare i fredsavtal. Detta är ett relativt nytt element i fredsprocessernas historia. För tjugo år sedan fanns knappt några försoningskommissioner. Mest uppmärksammad är kanske försoningsprocessen i Sydafrika och dess försoningskommission.
Kjell-Åke Nordquist har själv arbetat med försoningsprocesser i bland annat Östtimor och Colombia, varifrån han även kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Kjell-Åke Nordquist är docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet samt forskningsutvecklare vid Teologiska högskolan i Stockholm. Nordquist är även teol.lic. i teologisk etik.
Kjell-Åke Nordquist är medlem av Ålands fredsinstituts styrelse samt ordförande för institutets forskarråd.

Pär Stenbäck om internationell konflikthantering 2.8.2007.

2007-07-29 23:00:00
 Ålands fredsinstitut har bjudit in Pär Stenbäck för att hålla föredrag under rubriken ”Internationell konfliktlösning” på Mariehamns stadsbibliotek torsdagen den andra augusti kl. 18.30. Pär Stenbäck är medlem i Ålands fredsinstituts styrelse. Han har stor internationell erfarenhet från tiden som Finlands utrikesminister och från otaliga internationella uppdrag. Han är bl.a. styrelseledamot i International Crisis Group.

International Crisis Group är en internationell icke-statlig organisation med 130 anställda spridda på fem kontinenter. Förutom kontor i Bryssel, London, New York och Moskva har man tolv regionala kontor i olika konfliktområden världen över. International Crisis Group analyserar situationen på plats, varefter de sammanställer rapporter och ger konkreta förslag till åtgärder som behövs för att lösa eller förebygga konflikten/konflikter i det aktuella området. Förslagen och rekommendationerna riktas vanligen till internationella beslutsfattare.

Dessutom publicerar organisationen månatligen ett nyhetsbrev med uppdaterad information om internationella konflikter och konfliktrisker. Organisationen har nyligen publicerat en uppmärksammad fredsplan för Sudan samt rapporter och kommentarer om läget i Papua, Haiti, Sierra Leone, Nepal, Kongo, Sri Lanka och Östtimor.

Pär Stenbäck kommer att berätta närmare om organisationens arbete i en rad aktuella konflikter. I samband med föredraget finns även utrymme för diskussion om internationell konfliktlösning.

Seminarium om hembygdsrätten

2007-05-27 23:00:00

Seminariet HEMBYGDSRÄTT - NÄRINGSRÄTT - MEDBORGARRÄTT: HÖRNSTENAR I DEN ÅLÄNDSKA SJÄLVSTYRELSEN ordnas i Helsingfors den 14 juni 2007 kl. 13-17 i samband med Ålandsdagarna den 14-16 juni. Seminariet ordnas vid Helsingfors universitet, Unionsgatan 34, auditorium XV i universitetets huvudbyggnad. Arrangörer är Ålands langting och arrangörskommittén för Ålandsdagarna 2007, medan Ålands fredsinstitut och Centrum för Norden-studier vid Renvall-institutet står för planering och ledning av seminariet.

Läs mer ...

Hans Blix: Den kalla freden - dags för nedrustning

2007-05-14 23:00:00
 Hans Blix besökte Åland på inbjudan av Ålands fredsinstitut den 14-15 maj 2007. Tillsammans med sin fru Eva Kettis besökte Hans Blix Ålands fredsinstitut, lagtinget och landskapsregeringen. Dessutom gjordes en utfärd till Bomarsund och Kastelholm. Den 14 maj höll Hans Blix ett föredrag på Mariehamns stadsbibliotek under rubriken "Den kalla freden. Dags för nedrustning".

Hans Blix är ordförande i Internationella kommissionen för massförstörelsevapen som inledde sitt arbete 2004, och presenterade sin rapport Weapons of Terror i maj 2006. Rapporten innehåller bl.a. sextio förslag till kärnvapennedrustning. Mer information om kommissionens arbete finns på www.wmdcommission.org

Läs ett sammandrag av föredraget, Nya Ålands rapportering den 15.5.2007, Nya Ålands intervju och ledare den 16.5.2007 samt generalkonsul Bertil Jobeus kolumn i Västervikstidningen den 21.5.2007.

Seminarium om människohandel

2007-04-11 23:00:00
 Den 12 april 2007 kl. 14-15.30 ordnar fredsinstitutet ett eftermiddagsseminarium om människohandel (i lagtingets konferensrum 3). Huvudtalare vid seminariet är Marianne Eriksson, tidigare EU-parlamentariker och jämställdhetsexpert. Under sin nio år långa EU-karriär publicerade hon ett flertal rapporter om jjämställdhet, trafficking och mäns våld mot kvinnor. Marianne Eriksson har fått stor internationell uppmärksamhet för sittt betänkande om konsekvenserna av sexindustrin i EU. I seminariet medverkar även representanter för polisen och gränsbevakningen. Ladda ner programmet . Läs Nya Ålands artikel från seminariet.


Seminarium om partier och ideologier i de nya EU-medlemsländerna

2007-01-21 23:00:00

Seminarium i Mariehamns stadsbibliotek den 22 januari kl. 18-20 om partier och ideologier i de nya EU-medlemsländerna.
Föredrag: Susanne Jungerstam-Mulders
Moderator: Sia Spilopoulou Åkermark
Hur har de politiska partierna och det politiska livet utvecklats i de nya EU-medlemsstaterna? Vilka politiska ideologier och institutionella mönster förekommer i de baltiska staterna, i Polen, Ungern, Slovakien, Slovenien och Tjeckien? Har de politiska partierna i dessa länder utvecklats efter de mönster som de politiska partierna i Västteuropa följer?
Vilka skillnader och likheter har forskarna funnit? När Europeiska unionen som fredsprojekt omfattar länder där etniska späningar och uppdelningar förekommer, hur stor roll spelar regionala, kulturella och ideologiska frågor i det politisk livet? Vilken roll åtar sig de politiska partierna som förmedlare av medborgarnas åsikter och preferenser?
Susanne Jungerstam-Mulders är pol.dr.och t.f. forskningsledare vid Svenska yrkeshögskolan i Vasa samt styrelseledamot i Ålands fredsinstitut. Hon har nyligen redigerat och publicerat boken Post-Communist EU Member States - Parties and Party Systems, där forskare från de nya EU-länderna skriver om ovannämnda frågor.
Sia Spiliopoulou Åkrermark är direktör vid Ålands fredsinstitut.

Åland och andra problembarn i Europa - ett seminarium om autonomier och internationell rätt på Åland

2005-03-29 23:00:00
Ålands fredsinstitut inbjuder härmed till ett seminarium med titeln "Åland och andra problembarn i Europa – ett seminarium om autonomier och internationell rätt" på Ålands demilitariseringsdag, den 30 mars 2005 kl 14-16. Seminariet anordnas vid Fredsinstitutet, Ålandsvägen 48.
Program
14.00     Inledning, Barbro Sundback, ordförande i Fredsinstitutets styrelse
14.15     Hembygdsrättens tillkomst: ett exempel till kulturrätt, Fujio Ohnishi, gästforskare vid Ålands fredsinstitut. Sammanfattning
14.45     Små territorier i Europeiska unionen. Sören Silverström, EU-enheten, Ålands landskapsregering
Sammanfattning
15.15     Ethnic representation, individual rights and refugee return in Bosnia. Rhodri Williams
Sammanfattning
Alla är hjärtligt välkomna. Inga förhandsanmälningar krävs.
H01.12.2005ler e-mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., om du har frågor.

Krig och fred - seminarium på demilitariseringsdagen.

2004-03-29 23:00:00

KRIG OCH FRED är temat på årets demilitariseringsdag, tisdag 30/3.
Dessutom utkommer en NY UPPLAGA av CHRISTER AHLSTRÖMS bok "Demilitariserade och neutraliserade områden i Europa". Se bifogat program!
Slaget vid Bomarsund är utgångspunkten på förmiddagen då landskapsstyrelsens museibyrå står för programmet. Krig som historiens hörnstenar och som kulturarv är frågor som tas upp i föredragen och i en diskussion med Nina Fellman och Jan Helin i panelen diskuteras våld och media under rubriken "från Bomarsund till Irak".
Mera information om förmiddagens program får ni av Graham Robins, tel 432135 eller 0457-374 9687.
På eftermiddagen pratar ambassadör Tom Grönberg om demilitarisering i praktiken och Christer Ahlström om demilitarisering i framtiden.
Ålands fredsinstitut arrangerar programmet på eftermiddagen och det är också dit ni skall vända er för att få mera information om Grönbergs eller Ahlströms inlägg.
Tel Robert Jansson 15 570 eller Marja-Leena Magnusson 23 238.

Treårskalas med nudlar och tårta

2009-08-12 13:24:56

Bls

 

 

 

Treårskalas med nudlar och tårta

På sitt födelsedagskalas önskas Denise ett långt liv på två olika sätt: med ”Ja må hon leva” och tårta, och med en nudelrätt som traditionellt äts på Filippinerna och ska ge ett långt liv. Det är kalas i Geta där Denise bor tillsammans med systrarna Catherine, 6, och Linnéa, 4, samt mamma Grace frånFilippinerna och pappa Mikael Rönnblad från Helsingfors. Familjen har bott fem år på Åland och trivs. Trots att varken Grace eller Mikael har släkt på Ålandhar de har fått mycket hjälp - en gång när familjen var sjuk i en vecka ställde bekanta upp med mat och hjälp, och när de är på semester tittar grannarna till huset. Ibland träffar Grace andra filippinarepå Åland, för att äta filippinsk matoch tala tagalog, det huvudsakliga språket på Filippinerna. Men mest umgås Grace med vännerna i Geta. Mikael är sjöman och huset är fullt av sakersom han hämtat från sina resor jorden runt. I den Rönnbladska familjen återfinns också filippinska familjetraditioner. Catherine, som är äldsta syster, kallas”Ate”. Den 24-åriga styvbrodern kallas”Kuya”, vilket är termen för äldsta bror på Filippinerna.

"Åland är som en kurort"

2009-08-12 13:37:14

MariusVem är du?
Marius Kairelis, 31, från Vilnius, Litauen. Utbildad transportingenjör.

Hur länge har du bott på Åland och varför flyttade du hit?
Jag har bott här i snart fem år. Min flickvän fick ett arbetserbjudande på Åland och vi ville inte skiljas åt så jag kom med. Själv fick jag ett jobb som byggnadsarbetare och har jobbat som det sedan dess.

Vad är Åland för dig?
Åland är som en kurort - både när det gäller jobb och vila. Även på jobbet kan man njuta av vacker natur och stämningen är avslappnad.

Vad är Litauen för dig?
Litauen är ett land dit jag villåtervända.

Är Åland ett mångkulturelltsamhälle?
Ja, det tycker jag. Runt 70 procent avmina vänner och bekanta är inflyttade.

Hur är det att leva här som inflyttad?
Det beror på varje enskild individ och dennes behov. Söker man ett lugnt liv utan stress så passar Åland utmärkt. Var och en skapar sin egen miljö och det finns alla förutsättningar för en lyckad integration. Systemet fungerar bra.

Ahmad vill vara vårt fönster mot Iran

2009-08-12 13:41:46

Ahmandoch_fruWebb

Ahmad vill vara vårt fönster mot Iran

Ahmad Shafiei bor på Åland med sin familj och arbetar i sin butik Puneh Oriental på Torggatan.

Ahmad är uppvuxen i Irans och Persiens första huvudstad Shiraz. Efter revolutionen var han aktiv inom politiken vilket ledde till att han snart fick problem med regimen. Efter åtta års kamp insåg familjen att de måste fly landet. De levde på många olika ställen, bl.a. i Turkiet, innan de till sist i januari 1992 landade på Åland som flyktingar. För familjen var det viktigt att komma någonstans där de kunde uppleva en grundtrygghet. Denna trygghet upplevde de direkt då de kom till Åland. De kände att de kunde lita på ålänningarna och de finska myndigheterna var hjälpsamma och ärliga. I Turkiet måste man vara försiktig med polisen p.g.a. att de samarbetade med underrättelsetjänsten i Iran, och kunde arrestera och överlämna iranier vid gränsen.

Ahmad tycker att Åland har förändrats mycket positivt under den tid han har bott här. Han tror att folk behöver tid för att vänja sig vid olikheter. Ålänningarna var kanske rädda för vad de inflyttade skulle göra med deras vackra ö.


- Idag är jag väldigt stolt över att vara ålänning och visar med glädje upp vårt vackra örike. Jag tror att kulturer berikar ett samhälle för om man enbart sår samma blomma på en stor åker så blir det nog rätt tråkigt i längden. Vi behöver olika blommor för att en rabatt skall bli vacker, funderar Ahmad. Åland har bara börjat bli ett mångkulturellt samhälle, vi kryper ännu. Det är viktigt att de nya människorna som kommer till Åland lämnar avtryck av sig och inte bara bor här.

Han hoppas att ålänningarna ser på inflyttningen som något positivt och har tålamod med de konflikter som kan uppstå på vägen.
Ahmad har aldrig upplevt verklig rasism på Åland men någon gång har han utsatts för diskriminering. Arbetet med butiken har gjort det lättare att komma in i det åländska samhället. Han hoppas att ålänningarna är trygga med familjen och de flyktingar som kommit från Iran under åren.
- Jag upplever mig själv som ett litet fönster mot Iran. Ett fönster som ålänningarna kan öppna och stänga för att smaka på lite iransk kultur. Visst kommer det också dåliga nyheter ut ur fönstret men så är det då man öppnar ett fönster, ibland dånar åskan.

För Ahmad är Åland hemma. Iran är också hemma men inte på samma sätt. Då han varit bortrest så längtar han alltid hem till Åland. Identiteten kan vara olika beroende på situation - ibland är han ”åländsk iranier” och ibland ”iransk ålänning”. Ahmad skulle gärna åka tillbaka till Iran för att träffa sina släktingar och uppleva landet igen. Idag är det omöjligt, då inga exil-iranier tillåts inresetillstånd till landet.
- Jag saknar dofterna, naturen och ljuden, och förstås släktingar och vänner!

Ante - en berest bollkonstnär

2009-08-12 13:43:31

För att spelet i ett lag ska fungera, krävs laganda. Därför är integration en viktig fråga inom fotbollen, där spelarna ofta byter land och lag. Ante Simunac är ett exempel.


Ante Simunac kom till Åland i februari 2009 för att spela fotboll i IFK:s herrlag. 25-åriga Ante, som föddes i Tyskland av kroatiska föräldrar, har stor erfarenhet av mångkulturalitet och vad det kan innebära. Han växte upp i storstaden München och hade som liten vänner från många olika kulturer. Ante började spela fotboll som femåring och har i karriären spelat i bland annat i Tyskland (Bayern München), Kroatien, Turkiet och Ryssland.

Ante, som är katolik, oroade sig över att religionen skulle bli ett problem när han bodde i Turkiet, eftersom de flesta där är muslimer. Men han behövde inte oroa sig länge, muslimerna var mycket öppenhjärtiga och han fick besöka moskéer och lära sig mer om islam, något han tyckte var mycket spännande.AnteWebb

Efter en kort tid i landet där Ante har sina rötter, Kroatien, flyttade han till Kaliningrad i Ryssland för att spela. Det var svårare att komma in i det ryska samhället och ryssarna själva sökte inte kontakt.

Efter åtta månader i Ryssland kom så Ante till Åland. Då Ante alltid bott i miljonstäder överraskades han av Ålands småskalighet, men på ett positivt sätt.
- Jag tror jag behöver det här just nu, säger Ante. Ålänningarnas karaktär liknar tyskarnas, men ålänningarna är inte lika strikta, det verkar som om de vet att uppskatta livet på ett annat sätt. Jag har fått all den hjälp jag behöver att komma in i det åländska samhället och jag trivs.

Ante vill lära sig svenska men hinner inte gå någon kurs p.g.a. lagets pressade schema. Inom laget talas mest engelska, men Ante försöker lära sig genom att lyssna på de lagkamrater som pratar svenska.

Ante förstår betydelsen av det åländska självstyret och minoritetsskyddet.

- Kriget på Balkan sitter kvar i min hud. Det var mina kusiner och släktingar som dog. Det av politikerna konstruerade hatet fick tidigare arbetskamrater och grannar att döda varandra. Det hatet sitter i än idag.
Ante berättar en historia från barndomen som etsat sig fast i hans minne. En dag ville han och en dagiskompis som är serb spela fotboll tillsammans. Men kompisens mamma förbjöd sin son att spela med Ante.
- Det var för att jag har kroatiskt ursprung, och kroater och serber litar fortfarande inte på varandra. Då blödde mitt hjärta, säger Ante med sorg i rösten.

Ante betonar vikten av att barn lär sig tolerans mot andra kulturer och etniciteter av sina föräldrar, ända från födseln. Ante vet att han har fördomar själv, men genom sina erfarenheter har han lärt sig hantera dem bättre.  Hans tidigare internationella erfarenheter har gett honom en god grund att stå på då det gäller integration i nya samhällen.

Ante tror att han valdes till IFK delvis för att hans mentalitet passar ihop med lagets.
- Det finns många olika sätt att spela fotboll på i olika delar av världen, och det måste man som lag få att fungera, men lika viktigt är att man fungerar med varandra.

Ante tycker att IFK:s herrlag är ett bra exempel på integration, ålänningarna vill verkligen få det att fungera.
Han tror att fotbollen på flera plan spelar en stor roll i arbetet för tolerans och mångfald. I många lag kommer spelare från många olika bakgrunder, något som också fansen måste vänja sig vid. Ante har aldrig upplevt att fans gett honom negativa kommentarer, speciellt inte på Åland.
- Tvärtom, här kommer människor gärna fram till mig i matbutiken för att prata fotboll.

Emmanuel Azodo vågar vara annorlunda

2009-08-12 13:44:40

Modell

Emmanuel Azodo vågar vara annorlunda

Emmanuel är 19 år och bor i Mariehamn. Hans mamma är ålänning och hans pappa från Nigeria. Emmanuel har bott i omgångar i Sverige, på finska fastlandet och på Åland. Åland är Emmanuels födelseort och den plats där han bor just nu, men han ser sig också som stockholmsmänniska. Det var i Stockholm som Emmanuel fick självförtroende att komma ut som homosexuell.
Emmanuel är glad över att hans afrikanska rötter syns. Han får ofta kommentarer om sitt speciella utseende. De som kommer fram, t.ex. på nattklubbar, har oftast bara positiva kommentarer.
- De tycker att det är positivt att jag vågar vara annorlunda!

Karibiska fläktar på Åland

2009-08-12 13:45:26

Danielle Lindholm, 24 år, är från Mariehamn men bor för tillfället i Vasa där hon studerar socialpolitik och socialt arbete. Mamma är från Mariehamn och pappa från Jamaica, men han bor numera i Kalifornien med sin familj.

När Danielle träffar nya människor presenterar hon sig alltid som finländare och ålänning. Folks spontana kommentar är alltid:

”Jaha och vad är du mera då, man ser ju på dig att du inte är bara finländare?”
Danielle tycker inte att är något problem att berätta mer om sin bakgrund. Det händer att folk tar för givet att hon är flykting eller adoptivbarn.
- Jag är ju bara blandad, det är väl inget konstigt med det? Jag är finländare ju!

Maryelis

Mayrelis Gilbert, 38, har sin egen hårsalong på Storagatan i Mariehamn, där hon har specialiserat sig på hårförlängning, flätor och peruker. Största delen av hennes kunder har annat ursprung än åländskt men även ålänningarna har numera börjat hitta till salongen. Mayrelis är gift med Egon Lönnqvist från Åland och i hemlandet Kuba har hon sin mamma och syster med familj. Mayrelis är född i norra Guantanamo men har sedan länge ett eget hus i Havanna.
- Åland är inte ”hemma”, men här lever jag ett lugnt liv med min man. Kuba kommer alltid att vara hemma för mig, säger Mayrelis, men förtydligar att hon trivs bra på Åland och inte skulle vilja flytta härifrån.

Luca ska få det bästa från två kulturer

2009-08-12 13:46:06

Familj

Luca ska få det bästa från två kulturer

Erika, 26 år gammal från Lemland Söderby, har hittat kärleken i Victor, 28 år från Madrid. Parets son Luca är 10 månader gammal och växer upp i ett spanskt-åländskt hem i Mariehamn.

Victor kom till Åland för första gången 2003 som IT-studerande inom ramen för det europeiska utbytesprogrammet ERASMUS. Då träffade han Erika som jobbade på caféet Svarta Katten, men först två år senare, då Victor kom till Åland igen för att praktisera, blev de två ett par. Sedan dess har de hunnit bo i Barcelona, Madrid och Mariehamn. Nu har Victor fast jobb på Crosskey och Erika har gjort en paus i sina hälsopedagogstudier för Lucas skull.

Redan i Lusse läste Erika spanska, och praktiserade den gärna med utbytesstuderanden vid högskolan, eftersom ”Erika alltid dragits till utlänningar” som hennes mamma uttrycker det. Erika och Victor har fortfarande många vänner bland de som kommer som utbytesstuderanden till Åland från olika delar av världen. I början gick parets konversation på engelska, men nu har de övergått till att bara tala spanska och svenska. Hemma försöker de tala så mycket spanska som möjligt för att Luca ska lära sig språket. De tillbringar gärna tid i Spanien, familjen kom just hem från en femmånaders vistelse där. För Luca, som således levt halva sitt liv i Spanien, är kontrasten Spanien-Åland märkbar:
- I Spanien kommer folk fram för att hälsa och gulla med Luca så fort han visar sig. Här beter sig människorna inte på samma sätt, och man märker att Luca undrar varför!

Victor trivs bra på Åland. Han trivs med lugnet, naturen och havet. Han har just köpt en segelbåt och ska ägna sommaren åt att lära sig segla bättre.
- Men tyvärr har vi ingen snipa ännu, säger Victor på flytande svenska, med ett skratt.

Victor och Erika upplever att det flesta som de träffar på Åland tycker att det är intressant att Victor kommer från Spanien. Men det är inte helt lätt att komma in i samhället, de flesta av parets bekanta har utländsk bakgrund, förutom Erikas släkt. Erika tror dock att det är lättare att komma in i ett småskaligt samhälle som Åland än en storstad som Madrid.

Erika är glad att Victor trivs så bra på Åland. Paret tycker att Åland redan är ett mångkulturellt samhälle, men upplever att alla ålänningar inte har upptäckt det ännu.
- Vi har mycket att lära av varandra, säger Victor. Vi vill att vår son ska växa upp med det bästa från båda kulturer!

Är du ett exempel på mångfald?

2009-08-12 13:46:40

Petra:
- Jag är född och uppvuxen på Åland, men mina vänner är internationella. Jag reser gärna i Latinamerika och Asien och har bott på många ställen i Europa.

Alice:
- Jag föddes och växte upp  i en liten stad i Skottland, bor nu på Åland med min finlandssvenske pojkvän och jobbar med att kartlägga flyktingars situation inom EU.

Sarah:
- Jag ser mig som en mångkulturell person därför att jag är intresserad av alla människor som bor på Åland och att lära mig om vad människor har gemensamt och vad som skiljer oss åt.

Oskar:
- Mamma är finsk, pappa från början ålänning. Syrran har Downs syndrom och min flickvän Sarah är tyska.Men lika glada och lyckliga är vi allihopa, då solen skiner.

Tillbaka

PetraAliceSarahJohan

FacebookTwitterLinkedin