Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstituts personal, gästforskare och praktikanter deltar som föreläsare eller deltagare i olika kurser, seminarier och föreläsningar och ibland i manifestationer eller andra event relaterade till institutets verksamhet.
Här finns sammanfattningar och reflektioner utgående ifrån sådana evenemang.

 

Seminarium om Ålandsexemplet hölls i Helsingfors

2017-02-26 13:56:00

seminarium helsingfors 9.2.2017 3

Den 9 februari 2017 arrangerade kontaktgruppen för Finlands utrikesministerium och Ålands landskapsregering tillsammans med 

Ålands fredsinstitut ett seminarium med titeln Åland as an Example: Perspectives on Conflict Resolution and Security Co-operation (Åland som exempel – reflektioner om konfliktlösning och säkerhetssamarbete). Seminariet hölls i Ständerhuset i Helsingfors. Inbjudna var i första hand ambassadörer och andra medarbetare på de olika beskickningarna i Helsingfors samt ledande tjänstemän från både rikssidan och från Åland.

Läs mer ...

Ålands fredsinstitut på Nordiskt forum i Malmö

2014-06-18 08:23:08

Den 12-15 juni 2014 deltog fyra medarbetare från Ålands fredsinstitut, Justina Donielaite, Malin Söderberg, Cecilia Brenner och Liselott Linden, vid Nordiskt Forum i Malmö. Det övergripande syftet var att få ny kunskap om strategier och konkreta insatser som främjar allas människors lika värde och rättigheter med fokus på jämställdhetsintegrering i arbetet med unga samt förebyggandet av könsrelaterat våld. 

Projektledaren Justina Donielaite intervjuades av NIKK om erfarenheter och lärdomar från Nordiskt Forum.

Läs mer ...

Sarah Stephan deltar i Global Bar i Belgrad

2013-11-08 12:38:42

Sarah_StephanPå onsdag den 13 november 2013 deltar fredsinstitutets forskare Sarah Stephan i en paneldiskussion på Europeiska centret för kultur och debatt i Belgrad. Diskussionen arrangeras av Global Reporting i Stockholm. Evenemanget är en del i serien "Global Bars". Global Bars är informella mötesplatser där personer som jobbar med internationella frågor får möjlighet att debattera aktuella ämnen, utbyta idéer och knyta nya kontakter. Global bars har hållits Gamla stan i Stockholm i tio år och detta är det andra tillfället som Global Reporting arrangerar en globla bar i Belgrad.

Paneldiskussionen kommer att fokusera på minoriteter, självstyrelse och kulturellt arv. Den andra paneldeltagaren är Igor Stiks, forskare vid universitetet i Edinburgh. En tredje, lokal deltagare utses av organisationen Cultural Heritage without Borders inom de kommande dagarna. På torsdag 14 november föreläser Sarah om Ålandsexemplet på Kolarac Endowment i Belgrad.

Läs mer om Global Reporting’s Global Bars projekt här.

Sarah Stephan om sommarskolan i Bolzano i Euracs senaste nyhetsbrev

2013-11-08 12:24:40

Sarah summer school 2013Mellan 24 juni och 5 juli 2013 deltog fredsinstitutets forskare Sarah Stephan i en sommarskola om mänskliga rättigheter, minoriteter och diversity management vid European Academy i Bozen/Bolzano (Eurac). Sarah fick möjligheten att kort beskriva sina intryck för institutet för minoritetsrättigheter Euracs senaste nyhetsbrev som finns här.

 

 

Ålands medlingsbyrås Ida Persson på studiebesök i Ekenäs och Åbo

2013-11-04 13:32:30

Ida 39-12 oktober var vikarierande medlingsansvariga Ida Persson från Ålands medlingsbyrå som drivs av Ålands fredsinstitut på besök till medlingsbyråerna i Åbo och Ekenäs för att stifta bekantskap med medlingsverksamheten i fasta Finland. Under torsdagen träffade Ida Pia Slögs som är medlingsansvarig vid Västra Nylands medlingsbyrå och under fredagen träffade hon Daniela Sundell som är medlingshandledare i Åbo, Egentliga Finlands medlingsbyrå. Ida fick under sina besök en insyn i hur medlingsverksamheten sköts på två stora medlingsbyråer och en förståelse för arbetsrutiner och förhållningssätt. 

 

Läs mer ...

Forskare Sarah Stephan deltog i sommarskola i Sydtyrolen

2013-09-13 09:20:27

summerschool_group_2013Mellan 24 juni och 5 juli deltog fredinstitutets forskare Sarah Stephan i sommarskolan om mänskliga rättigheter, minoriteter och diversity management som arrangerades av institutet för minoriteter vid European Academy i Bozen/Bolzano. Deltagandet möjliggjordes av Ålands lagting som tilldelade Sarah ett personligt stipendium för ett forskningsarbete om självstyrda områdens internationella ställning. Under sommarskolans tema “The revival of self-determination:  opportunities, concerns and challenges” fick Sarah chansen att diskutera aktuella frågeställningar kring minoriteter och territoriella konflikter med 25 kollegor från hela världen. Sommarskolan inkluderade föreläsningar av bland annat Jens Woelk, Joshua Castellino, Fransceso Palermo och Joseph Marko, ett studiebesök till den fyrspråkiga kantonen Graubünden i Schweiz och ett rollspel. Läs mer om sommarskolan på European Academy’s hemsida (på tyska och italienska): http://www.eurac.edu/en/newsevents/latest/Newsdetails.html?entryid=132307.

Möjligheternas torg 2013

2013-09-02 09:40:09

I lördags (31.8) hölls föreningsmässan Möjligheternas torg på torget i Mariehamn. Ett trettiotal föreningar visade upp sin verksahet, det hölls tal och från scenen bjöds musikunderhållning, bla med Husbandet. Årets tema var mänskliga rättigheter.


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /var/www/vhosts/peace.ax/httpdocs/images/stories/Symposium2018/stories/mojligheternastorg_2013_bildspel/

Medlingsansvariga på sommarskola om reparativ rättvisa

2013-08-22 09:00:49

1014180_683887851640570_1082524974_n29 juli till 2 augusti deltog Medlingsbyråns medlingsansvarige Linda Johansson i Sommarskolan ”Restorative justice in intercultural settings: business as usual?”, som anordnades av European Forum for Restorative Justice i sammarbete med Institute for the sociology of law and criminology (IRKS), forskningsprojektet ”Alternative” och Europeiska komissionen i Wien.

Deltagandet genomfördes med bidrag från Grundtvig-workshoppar för vuxna, genom Europeiska komissionens programm för livslångt lärande.

Under sommarskolan genomfördes diskussioner och rollspel rörande interkulturella kopplingar till reparativ rättvisa och medling. Studiebesök genomfördes till lokala organisationer som arbetade i interkulturella miljöer samt med konfliktlösning. Under sommarskolans sista dag fick deltagarna sätta sig in i projektet ”Alternative” som fokuserar på forskning om praktiska erfarenheter från interkulturella konflikter, bland annat med romska invånare i Ungern.

Mångkulturella dagen i Ålands lyceum, 08.05.2013

2013-05-31 10:53:21

Den 8 maj 2013 höll Ålands fredsinstituts volontärer Gohar Mamikonyan och Gulnar Mammadova en workshop för elever I Ålands lyceum, då skolan hade mångkulturell dag. Här skriver Gohar (på engelska) om sina intryck från dagen.

On the 8th of May marvelous sounds of the African music gathered students, teachers and all guests together in the big hall of the Upper Secondary School, the Ålands lyceum declaring the beginning of the great multicultural day in the school.            

dscn1152

Excitement and curiosity were the most common facial expression expecting that workshops, presentations and discussions would question and probably challenge everybody’s attitudes, cultural and multicultural images as well as stereotypes.

However, it was not the intention to invent a new bicycle, but to show from various points of view that everything in societies is deeply interlinked. Therefore, ignoring or paying less attention to phenomena that seem not to be important at the moment can badly affect others and have an effect of growing snowball which has happened in many societies in different periods of time.

Läs mer ...

Fredsinstitutet på ungmässa i Jyväskylä

2013-01-23 14:30:44

Ung2013Den 8 – 9 januari 2013 deltog fredsinstitutets forskare och projektledare Sarah Stephan i Finlands ungdomsmässa Ung 2013 som ägde rum i Jyväskylä. Sarah deltog i den panel som Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) arrangerade om samarbete med länderna utanför Europa inom ramen för det europeiska ungdomsprogrammet. Sarah delade med sig av sina erfarenheter från samarbete med partnerorganisationer i Armenien och Azerbajdzjan inom Europeisk volontärservice  från flera kurser och utbyten som har arrangerats på Åland de senaste åren.

Ung 2013 arrangerades av Finlands Ungdomssamarbete Allians rf, den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, den Nationella verkstadsföreningen rf och Ungdomsforskningssällskapet. Mässan besöktes av ungefär 2000 personer, bland dessa representanter för ungdomsorganisationer samt ungdomsarbetare från kommuner i hela Finland. Läs mer om mässan på Alliansens hemsida (mest på finska).

Seminarium om Säkerhetspolitik i Norden idag och i morgon

2012-12-12 12:31:35

Den  14.12.2012 deltog fredsinstitutets informationsansvariga Susann Simolin som panelist i seminariet Säkerhetspolitik i Norden idag och i morgon. Seminariet anordnades i Helsingfors av Centrum för Nordenstudier, CENS, tillsammans med Pohjola Norden i Helsingfors och NordForsk nätverket Nordic Co-operation Revisited som del ett i en seminarieserie vid namn Helsingforsseminarier. Dessa seminarier är en uppföljning rapporten Nordiska gemenskaper som presenterades under Nordiska rådets jubileumssession i Helsingfors 29.10.2012.

Fil. dr. forskare Johan Strang som skrivit rapporten inledde seminariet. I paneldiskussionen deltog Docent Silja Bara Omarsdóttir, Statsvetenskapliga institutionen vid Islands Universitet, Lektor Jacob Westberg, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan i Sverige, Senior Fellow Pekka Visuri, Alexandersinstitutet vid Helsingfors Universitet samt Fil. dr. forskare Pertti Joenniemi, Karjalan tutkimuslaitos vid Östra Finlands Universitet.

Susann Simolin anlade ett freds- och civilsamhällesperspektiv på nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete och lyfte framförallt fram tre frågor som fredsinstitutet anser är viktiga att ta i beaktande i diskussioner om utökat nordiskt samarbete i säkerhets- och försvarsfrågor:
- Innebär ett utökat nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete också att Norden omlokaliserar sina resurser och byter diskurs och hur påverkas profil/identitet?
- Förhållandet mellan utökat säkerhetspolitiskt samarbete och en nordisk fredsprofil?
- Nordens förhållande till militärt våld och till diskurser om maktpolitik/fredligt samarbete?

Fredsinstitutets direktör moderator för seminarium i Bryssel

2012-09-18 10:12:46

Den 2 oktober 2012 anordnas seminariet ”90 Years of Autonomy: The Åland Example as a Tool for Resolving Conflicts” i Europaparlamentet i Bryssel. Seminariet ska behandla hur Ålandsexemplet och dess komponenter kan användas inom medling och i konfliktsituationer och hur man kan utöka Ålandsexemplets användningsområden i lämpliga fall.

Huvudtalare är Paavo Lipponen, tidigare Finlands statsminister. Fredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt, fungerar som moderator för en panel bestående av Elisabeth Nauclér, Ålands riksdagsledamot i Finlands riksdag, Nils Torvalds, ledamot i Europaparlamentet för Finland och Kinga Gál Member ledamot i Europaparlamentet för Ungern.

Välkomsttalet hålls av Gun-Mari Lindholm, kansliminister med ansvar för EU-ärenden i Ålands landskapsregering. Seminariet arrangeras av Ålands landskapsregering i samarbete med Finlands utrikesministerium och Finlands ständiga representation i EU.

Efter seminariet visas Ålands landskapsregerings och fotografen Daniel Erikssons utställning “Åland - Paradise Found”.

Programmet (på engelska) i pdf kan laddas ner här.


Internationella ord och toner i Mariehamn

2012-08-07 09:45:49

Musik och fredarbete möts i Mariehamn denna vecka och på torsdag kväll och fredag eftermiddag 9-10 augusti 2012 är du inbjuden att delta! Som en del av jubileumsfirandet då det är 20 år sedan stiftelsen grundades bjuder fredsinstitutet på fyra spännande evenemang som alla är gratis. Programmet ingår i öppningen av festivalen Islands of Peace som fortsätter under lördagen och söndagen. Läs om festivalen och hela programmet här.

TORSDAG 9.8

INTERAKTIV, FLERSPRÅKIG FÖRESTÄLLNING
Delta i en spännande interaktiv föreställning i ord och toner ledd av Christine Watkins från Wales med medverkande från Armenien, Azerbajdzjan, Åland och Sverige. Torsdag den 9/8 kl. 18.30 i Mariehamns stadsbibliotek. Fritt inträde.

FREDAG 10.8

FÖRELÄSNING: THE ÅLAND EXAMPLE AND IT’S COMPONENTS
Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och forskare Sarah Stephan berättar (på engelska) om Ålandsexemplets beståndsdelar, varför de överlevt så länge och utvecklats över tid samt hur Ålandsexemplet har använts inom internationell konfliktlösning.
Fredag den 10/8 kl. 15.00 i Mariehamns stadsbibliotek. Fritt inträde.

FÖRELÄSNING: IS ÅLAND AN EXAMPLE OF POSITIVE PEACE?
Ålands fredsinstituts informationsansvariga diskuterar (på engelska) begrepp som fred, våld och empowerment och i synnerhet kopplingen mellan Ålandsexemplet och så kallad "positiv fred".
Fredag den 10/8 kl. 16.00 i Mariehamns stadsbibliotek. Fritt inträde.

FREDSKONSERT MED MUSIKER FRÅN ÅLAND OCH SÖDRA KAUKASIEN
Lyssna på vår fredskonsert med azeriska, armenska och åländska musiker.
Fredag den 10/8 kl. 18.30 på Torget i Mariehamn (vid regn flyttas konserten till Mariehamns stadsbibliotek). Fritt inträde.

VÄLKOMNA! 

jubileumsremsa

Festival_Islandsofpeace

Åländsk-kaukasisk konsert 10 augusti 2012

2012-06-21 11:18:34

Voices_for_peaceEtt experimentellt musikaliskt möte mellan musiker från Armenien, Azerbajdzjan och Åland presenteras i form av en konsert på torget i Mariehamn den 10 augusti kl. 18.30.

Konserten är gratis och alla är välkomna att lyssna!

Tretton unga musiker från Armenien, Azerbajdzjan och Åland träffas på Åland under en vecka för att spela tillsammans och utbyta musikaliska erfarenheter. Mötet börjar på internationella Hiroshima-dagen den 6 augusti. Mot slutet av veckan sätter de samman ett konsertprogram som uppförs på torgscenen i Mariehamn på kvällen den 10 augusti.

Läs mer ...

Bilder från internationellt metodsymposium

2012-06-18 08:40:07

Den 21-25 maj ordnade Ålands fredsinstitut ett internationellt metodsymposium på temat ”Ungdomsarbete med genusperspektiv” för sina samarbetspartners från Litauen, Lettland, Ryssland, Vitryssland och Azerbajdzjan som i samarbete med fredsinstitutet har anammat den s.k. tjej- och killgruppsmetoden. Metoden syftar till att stärka ungdomars egenmakt, skapa förutsättningar för ökad jämställdhet samt förebygga våld.


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /var/www/vhosts/peace.ax/httpdocs/images/stories/Symposium2018/Metodsymposium
Läs mer ...

Fredsinstitutets direktör talade i Genève

2012-06-13 12:57:55

Finlands ständiga representation i Genève och Centret för säkerhetspolitik i Genève (GCSP) arrangerade den 19 juni 2012 ett internationellt symposium om utmaningar och möjligheter för fredsmedling nittio år efter att Nationernas förbund löste Ålandsfrågan. Huvudtalare var Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja. Ålands lantråd Camilla Gunell var en av öppningstalarna och Ålands fredsinstituts direktör, docent Sia Spiliopoulou Åkermark deltog i panelen.

Ålands landskapsregering har information från symposiet på sin hemsida, här.

Mer information (på engelska) finns på GCSP:s hemsida, här.

Den power point som Sia Spilopoulou Åkermark använde finns i pdf här.

Bilder och tal från fredsinstitutets jubileumsfirande

2012-06-12 07:35:49

Trots regnet blev Ålands fredsinstitutets födelsedagstillställning i form av en gårdsfest lördagen den 9 juni 2012 lyckad. Ett 70-tal gäster minglade, åt snittar, lyssnade på musik med Berry High och tittade på en utställning om Ålands fredsinstituts historia i form av tidningsurklipp uppsatta längs en tidslinje.


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /var/www/vhosts/peace.ax/httpdocs/images/stories/Symposium2018/jubileum_gardsfest_2012_460/
Läs mer ...

Paneldebatt om demilitarisering

2012-03-19 08:46:31

Bomarsundssallskapet_logo_72Den 27 mars 2012 deltar Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i en paneldebatt om Ålands demilitarisering som anordnas av Bomarsundssällskapet inför dagen för Ålands demilitarisering, den 30 mars. Spiliopoulou Åkermark ska tala om demilitariseringens aktuella utmaningar.

Rubriken för debatten är "Demilitariseringen, funkar den?" och upplägget beskrivs av Bomarsundssällskapet så här:
"I en kolumn i Ålandstidningen i januari kastade Benita Mattsson-Eklund en brandfackla. Hon menade att vi skall tala klarspråk när det gäller demilitariseringen; den fungerar bara i fredstid. Nu sitter hon i panelen. I panelen finns också Kenneth Gustavsson, som är aktuell med ett bokprojekt som rör Ålandsfrågan inför andra världskriget. Ålands fredsinstituts styrelse hävdade i debatten att konventionen om Ålands demilitarisering och neutralisering i det stora hela respekterats också i krigstid. Sia Spiliopoulou Åkermark från fredsinstitutet sitter i panelen. I Panelen finns också Jerker Örjans, som i debatten menade att Åland skulle ha sett alldeles annorlunda ut i dag utan demilitariseringen."

Debatten börjar kl. 18.30 i Ålands museum och är öppen för allmänheten. Debattledare är Lars Ingmar Johansson.

 

Diskussionstillfälle om tjej- och killgrupper, 3 oktober 2011

2011-09-23 12:51:34

Inbjudan till diskussionstillfälle om tjej- och killgrupper
- Förebyggande arbete bland ungdomar - för folkhälsa, fred och jämställdhet!

Måndagen den 3 oktober kl 15.00 i Folkhälsans Allaktivitetshus

Välkomna: Lagtings- och kommunalvalskandidater, tjänstemän inom landskaps- och kommunalförvaltning, skolpersonal, ungdomsarbetare, tredje sektorn och övriga intresserade. Samtliga partier har fått inbjudan.

  • Tjej- och killgruppsverksamhet - på Åland och som “exportvara”
  • Vad är tjej- och killgruppsverksamhet?
  • Varför tjej- och killgrupper?
  • Efterfrågan och effekter, gruppledarna berättar
  • Hur ska alla unga som vill kunna få möjlighet att delta i tjej- och killgrupper på Åland?
  • Visioner för framtiden

Arrangörer: Ålands fredsinstitut och Folkhälsan på Åland tillsammans med tjej- och killgruppsledare på Åland samt projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri.  

Inbjudan i pdf kan laddas ner här.

Utbildning för tjej- och killgruppsledare hölls i Riga

2011-09-09 08:03:46

Gruppen_72Den 26 – 28 augusti arrangerade projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” en fortbildning för tjej- och killgruppsledare i Riga. Tillsammans med den åländska projektassistenten och forskningsassistenten i projektet, reste sex åländska tjej– och killgruppsledare till Riga för att delta i en två och en halv dag lång utbildning under ledning av åländska Mia Hanström. Från Lettland deltog tio utvalda ledare. Utbildningen var ett första steg mot att tjej- och killgruppsledarna själva ska bli utbildare i tjej – och killgruppsmetoden.

Läs mer ...

Öppna föreläsningar om medling under medlingsmöte

2011-09-09 07:59:03

logo18lagUnder de svenskspråkiga medlingsdagarna som anordnas på Åland 10-11 september 2011 finns möjlighet även för allmänheten att lyssna till föredrag om medling.
Medlingsbyrån hjälper människor att hitta rum och tid att självständigt diskutera sina behov och möjligheten att förlikas, med hjälp av frivilliga, utbildade och opartiska medlare. Ett tjugotal frivilliga medlare, utbildade av Ålands medlingsbyrå, erbjuder medlingstjänster till på Åland bosatta personer. I hela landet är hundratals frivilliga engagerade som medlare.
Fortbildning för de svenskspråkiga frivilliga medlarna i Finland är koncentrerad till ett årligen återkommande evenemang, de svenskspråkiga medlingsdagarna. I år samlas ett 30-tal aktiva medlare från runtom i svenskfinland i Mariehamn den 10-11 september för att ta del av nya rön samt delta i diskussioner om medlingsverksamheten. Arrangörer för evenemanget är Lapplands regionförvaltningsverk i samarbete med Västliga Nylands medlingsbyrå, Österbottens medlingsbyrå och Ålands medlingsbyrå.

Läs mer ...

Manifestation mot trafficking

2011-08-26 08:34:10

På söndag 28 oktober hålls en manifestation mot trafficking på Torget i Mariehamn, Åland. Initiativtagare är Gun-Mari Lindholm, andra vice talman för Ålands lagting och ledamot i den parlamentariska arbetsgruppen för civil säkerhet och mot människohandel inom BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference / Östersjöparlamentarikerna). Gun-Mari Lindholm är också ledamot i styrgruppen för Ålands fredsinstituts projekt ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri”.

Samling på Torget kl 19.00, varefter deltagarna tågar genom stan. Manifestationen avslutas med musikprogram i kyrkan.

Ålands Fredsinstitut har länge varit engagerad i verksamhet som ämnar att förebygga människohandel och främja jämställdhet, framförallt i Litauen, Lettland, Vitryssland och Kaliningradområdet. Hösten 2011 startar samarbete med Azerbajdzjan.

Läs mer ...

Öppet seminarium om fredsmedling

2011-06-01 09:56:08

Fredagen den 3 juni 2011 hålls  ett  öppet seminarium om fredsmedling: Peacebuilding  - can civilians do what the military cannot? i Mariehamn på  Lagtinget kl. 13-17.
Talare bland andra, Barbro Sundback, lagtingsledamot, Elisabeth Nauclér, Ålands ledamot i Finlands riksdag, Outi Ojala, Ordförande för De hundras kommittée, Sia Spiliopoulou Åkermark, Direktör för Ålands fredsinstitut och Dr. Tillman Evers, Forum Civil Peace Service.

Läs mer ...

Diskussion: Finns det rasism på Åland? 21.3.2011

2011-03-17 11:31:39

På anti-rasismdagen måndagen den 21.3 i Mariehamns stadsbibliotek kl. 18.30 anordnades diskussion om rasism i stadsbiblioteket i Mariehamn.
Ålands mångkulturella förening och Ålands fredsinstitut arrangerade.

Inför evenemanget publicerades en artikel av Heidi Öst, forskare vid Ålands fredsinstitut och ordförande för Ålands mångkulturella förening, i de åländska lokaltidningarna. Läs insändaren här.

I anslutning till anti-rasismdagen publicerades en blogg av Jenny Jonstoij, Hur rasism och sexism samverkar för att legitimera våld och konflikt.

Ålands fredsinstitut deltog i seminarium om nordiskt fredssamarbete

2011-03-14 07:57:49
Ålands fredsinstitut deltod den 9 mars i ett seminarium om utökat nordiskt fredssamarbete anordnat i Köpenhamn av Nordiska rådet. På seminariet diskuterades vilken roll Norden kan spela som fredsskapare och konfliktlösare ute i världen, och hur man kan skapa närmare dialog mellan politiker och organisationer som arbetar med fred.

Ålands fredsinstituts informationsansvariga Susann Simolin bidrog med ett anförande under rubriken "Fredsarbete utifrån Ålandsexemplet". Hon beskrev hur Ålands fredsinstitut fungerar som en mötesplats och kunskapskälla för utländska besökare som vill studera Ålands självstyrelse-, säkerhets- och minoritetslösning och drog paralleller mellan Ålandsexemplet och den nordiska freden och samarbetet samt den nordiska modellen.

Vad gäller nordiskt samarbete gällande fredsfrågor vill Ålands fredsinstitut framför allt poängtera vikten av att involvera det civila samhället, arbeta långsiktigt och förebyggande, samt att arbeta gränsöverskridande även vad gäller olika vetenskapliga discipliner.

Läs mer om seminariet (på norska) här.

Seminariet filmades, och kan följas här.

Resultatet från parlamentarikermöte på Åland

2011-02-11 13:11:53

Sia_pa_parlamentarikermoteDen 19e Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) hölls i Mariehamn på Åland i augusti 2010. Ålands fredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, höll en presentation med titel 'Convergence or Divergence in Baltic Security?' Den och andra presentationer finns tillgängliga på BSPC:s hemsida och kan laddas ner även här.

Fotograf: Johannes Jansson/norden.org

 

 

Internationella världs aidsdagen, 1 december

2010-11-29 08:42:06
Internationella världs aidsdagen uppmärksammas över hela världen den 1 december så också på Åland. Under internationella världsaidsdagen anordnas en mängd aktiviteter runt om i världen. På Åland samlas flera organisationer Ålands Fredsinstitut, Röda Korset, ABF-Åland och Mångkulturella föreningen.

Plats och tid: Indigo 1/12 kl. 19-21

Programmet innehåller information om HIV/Aids situationen och kunskap om sjukdomen, genom tal, film och frågesport, detta varvas med dansuppvisning av Lindyhop Sofia Enros och Daniel Johansson, sång och musik av Simone Gällroos och Emil o Yohan, m fl.

Alla intresserade välkomna!

Läs mer ...

Manifestation på internationella dagen mot våld mot kvinnor, 25 november

2010-11-18 14:53:24
I Finland dödas varje år omkring 20 kvinnor av sin partner. År 2007 anmäldes på Åland 76 misshandelsbrott med en kvinna som målsägande, enligt statistik från Ålands polismyndighet. Av dessa kvinnor hade 45 utsatts för våld i bostaden.

För att uppmärksamma problemet med våld mot kvinnor anordnar Ålands fredsinstitut den 25 november, den internationella dagen mot våld mot kvinnor, en manifestation på torget i Mariehamn. Under manifestationen tänds ljus för kvinnor som överlevt könsrelaterat våld, och skor - som symboliserar de kvinnor som blivit offer för våld och inte längre finns ibland oss - ställs ut på torget.

Manifestationen håller på från klockan 17.30 till 19.00


Läs mer ...

Ålands fredsinstitut värd för tvärvetenskaplig doktorandkurs

2010-09-21 10:36:25

Tio yngre forskare och fem professorer och seniora forskare kommer till Åland 22-24 september för att diskutera frågor om förhållandet mellan 'det nationella' och 'det internationella' i politisk teori, juridik och idéhistoria. Kursen anordnas av excellenscentret i politisk teori vid Jyväskylä universitet i samarbete med flera andra akademiska institutioner, under ledning av professor Kari Palonen.  I kursen medverkar bl.a. professor Johannes Pollak från Österrike, som undervisar om politisk representation inom EU, Prof. José Maria Rosales från Spanien som talar om kosmopolitanismens retorik och Dr. Frank Möller från Tammerfors Fredsforskningsinstitut, TAPRI, som talar om bilder som kunskap i internationella relationer. Fredsinstitutets direktör docent Sia Spiliopoulou Åkermark talar om politiken inom folkrätten idag.

mer information finns på Tammersfors universitets hemsida (på engelska).


Kirgisisk afton i Mariehamn

2010-09-01 12:21:49

kyrgyztan1_webbFredagen den 27 augusti hölls ett kirgisiskt mångkulturellt café på Café Bönan i Mariehamn. Ålands fredsinstituts projektledare Denis Nazarenko, med rötter i Kirgizistan, berättade om landets kulturella och politiska situation. Åhörarna fick också smaka på kirgisisk mat.

Känner du Åland? Åland i fokus i Berlin!

2010-05-26 07:11:00
Aland_in_Berlin-1Under Vetenskapens natt i Berlin den 5 juni 2010 öppnar Nordeuropainstitutet vid Humboldt-Universitetet i Berlin i samarbete med Finlandinstitutet sina dörrar för alla kulturintresserade. Mellan klockan 17.00 och 01.00 får besökarna upptäcka Norden på många sätt, t.ex. erbjuds 30-minuters språkkurser i nordiska språk och högläsning av Åländska barnböcker. I en kort föreläsning kommer fredsinstitutets forskare och projektledare Sarah Stephan som ursprungligen kommer från Tyskland  att presentera sin nuvarande hemregion Åland.

Utställningen "VAR?DAG - barn i många kulturer" presenteras av NIPÅ - Nordens Institut på Åland i Finlandinstitutets lokaler den 27 maj - 7 juni.

Evenemangen med fokus på Åland avslutas den 7 juni klockan 18 med seminariet "Europeisk integration vs. regional mångfalt" där Sarah Stephan presentera sin forskning om Ålands strategiska möjligheter inom EU i Finlandinstitutet.

Ladda ner affischen på tyska här.

Nordiskt forum för säkerhetspolitik 2010

2010-05-20 12:22:47
Länderna runt Östersjön talar numera samma språk, men fortfarande finns skillnader i hur man ser på säkerhetspolitik och det finns mycket kvar att göra när det gäller att öka förtroendet mellan länderna. Det var några av slutsatserna från årets upplaga av Nordiskt forum för säkerhetspolitik, som anordnades i St Petersburg, Ryssland i slutet av april.

Årets nordiska forum för säkerhetspolitik hade i år rubriken Freedom, Security and Justice - Common interests in the Baltic Sea (Frihet, säkerhet och rättvisa, gemensamma intressen i östersjöområdet).

Ålands fredsinstituts informationsansvariga Susann Simolin deltog som åhörare och har skrivit en kort sammanfattning från forumet.

Ladda ner artikeln i pdf här.

Seminarium om Natos nya strategiska koncept

2010-03-17 13:32:03
Den 4 mars 2010 anordnade Finlands och Sveriges utrikesministerier ett seminarium om Natos nya strategiska koncept i Helsingfors. Det nya strategiska konceptet är ett styrdokument som behandlar hur Nato ska värna om medlemsländernas gemensamma säkerhet. Ämnet för seminariet var integrationen av civila och militära aktörer i krishantering. Ålands fredsinstituts forskare Heidi Öst deltog och har skrivit en rapport om seminariets innehåll.

Rapporten kan laddas ner här.

Konferens om ungdomar, genus, normer och politik

2010-01-21 09:57:06

Den 1-2 december deltog Andreea Bolos i ungdomsstyrelsens rikskonferens i Stockholm. hon har nu sammanställt en kort rapport från de fyra seminarier hon deltog i . Seminarierna behandlade killar och jämställdhet, europeisk ungdomspolitik, kvinnligt entrepenörskap och unga som säljer sex. Rapporten i pdf kan laddas ner här.

Studiebesök "ungdomsarbete i Azerbajdzjan"

2009-12-10 09:16:16
azerbaijan_Study_visit72Fredsinstitutets projektledare och forskare Sarah Stephan deltog i ett studiebesök i Azerbajdzjan mellan den 19. och 25. oktober 2009. Studiebesökets organisatörer Salto Eastern European and Caucasus Resource Centre och Ministeriet för Ungdomar och Idrott i Azerbajdzjan gav deltagaren möjligheten att lära sig om den Azerisk ungdomspolitiken och träffa många ungdomsorganisationer i landet. Sarah har skrivit en kort rapport från Studiebesåket på engelska.
Läs mer ...

Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2009

2009-12-09 09:17:43

andreeaDen 1 - 2 december deltog Andreea Bolos i Ungdomsstyrelsens rikskonferens som genomfördes i Folkets Hus i Stockholm med ca 800 deltagare. Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som har funnits sedan 1959 och arbetar med att främja ungdomarnas tillgång till välfärd och deras inflytande i samhället.

Läs mer ...

Det närpesiska receptet för god integration

2009-11-12 12:41:42

År 1988 blev Närpes den första svenskspråkiga kommun i Finland som tog emot flyktingar. Det handlade då om vietnamesiska flyktingar, som var startskottet för en stor invandring till den relativt lilla landsbygdskommunen i Österbotten. Under över 20 år har nu invandringen av främst vietnameser och bosnier fortsatt. Både av lokalbefolkning och inflyttade ses detta som något positivt. Man går t.o.m. så långt att säga att invandringen har varit en lösning för Närpes.

I maj 2009 besökte Petra Granholm, som under våren 2009, arbetade som forskare och projektledare vid Ålands fredsinstitut Närpes för att lära sig mer om hur man i Närpes hanterar integrationsfrågor. I juli 2009 publicerades hennes rapport Översikt av lagstiftning och policy gällande integrationen av inflyttade i Finland och på Åland, i rapportserien Rapport från Ålands fredsinstitut.
En artikel om det närpesiska receptet för god integration hittar du här.
Rapporten Översikt av lagstiftning och policy gällande integrationen av inflyttade i Finland och på Åland kan laddas ner i pdf här.

Östersjöregionens roll i världen

2009-08-18 11:36:01
Östersjöregionens roll i världen var temat för ett seminarium på Brinkhall gård utanför Åbo som hölls 14-15.8.2009. Inspiratör för Brinkhallseminarierna, som nu hölls för femte gången, är nestorn inom den finländska statsvetenskapen och fredsforskaren professor Göran von Bonsdorff. Vid fyllda 91 år inledde han seminariet och tog del i alla diskussioner.
Ålands fredsinstitut representerades på seminariet av lagtingsdirektören emeritus Lars Ingmar Johansson. Han tog upp Östersjöfrågorna ur ett åländskt perspektiv och presenterade den åländska demilitariseringen som en viktig beståndsdel i en Östersjöregim. Riksdagens utrikesutskott har nyligen slagit fast att Ålands ställning bidrar till stabiliteten och säkerheten i Östersjöområdet. Lars Ingmar Johansson berörde olika samarbetsformer där landskapet medverkar och pekade också på åländska initiativ och åtgärder inom miljösektorn. Landskapsregeringens yttrande om den planerade gasledningen Nord Stream väckte intresse och gav upphov till en fördjupad diskussion både om själva gasledningen och energisamarbetet mellan Ryssland och övriga Europa.
Övriga inledningsanföranden på seminariet hölls av bland andra avgående EU-parlamentarikern Henrik Lax och Finlands f.d. FN-ambassadör Klaus Törnudd.
Ett referat från seminariet kommer att sammanställas av Maria Ackrén, åländsk doktorand i statskunskap vid Åbo Akademi.

Kunskap om medling inhämtad i Washington

2009-03-26 12:47:13
SarahMellan den 9 och 13 mars var fredsinstitutets forskarassistent Sarah Stephan i Washington D.C. för att delta i en kurs som ordnades av
United States Institute of Peace. Kursen handlade om medling i våldsamma konflikter mellan och inom stater. Fokus låg på mål och metoder inom medling och stärkande av deltagarnas kompetens på området. Sarah har skrivit (på engelska) om sina intryck från den mycket lärorika kursen, texten hittar du här.

Tankar om gränser och försoning i Västra Balkan

2009-03-26 12:24:29
BosnienFrån 24 februari till 2 mars deltog Wille Valve, ansvarig för Ålands medlingsbyrå och forskare på Ålands fredsinstitut i EU-seminariet "Ungdomar bryter barriärer. Verktyg för medling- och försoning inom europeiskt ungdomsarbete" i Kljuc, Bosnien-Herzegovina.
Här kan du läsa Willes text (på engelska) om en instabil region, där gränser betyder mer än någonsin.Fredsinstitutets forskarassistent Sarah Stephan deltog i seminariet "the Brussels Democracy"

2009-03-02 08:39:49
EUÅlands fredsinstituts forskarassistent Sarah Stephan deltog mellan den 13 och 18 februari i seminariet "The Brussels Democracy - Citizen Participation and Multi-Level Governance in Europe" i Bryssel. Bland annat diskuterades regionernas roll inom EU.

Sarah har skrivit en rapport på engelska om sina intryck från seminariet. Texten
hittar du här .

150 deltog i ljusmanifestation för fred

2013-09-18 11:01:55

Tusentals människor runt om i världen demonstrerade i söndags mot Israels offensiv i Gaza. I Bryssel protesterade 30 000 och i runtom i Spanien deltog minst 100 000 människor.
På Åland samlades omkring 150 människor till den ljusmanifestation för fred och mänskliga rättigheter i Israel/Palestina som Ålands fredsinstitut, Ålands fredsförening, Mariehamns församling och Amnestygruppen på Åland anordnade i St Görans kyrka. Ett femtiotal gick med i fackeltåget från stadsbiblitoeket till kyrkan.

Lokaltidningarna bevakade evenemanget, läs Ålandstidningens artikel här.


Arrangörerna hade sammanställt en appell som ska skickas in till Israels regering, Hamas och EU.

Åländsk appell om kriget i Gaza

Vi, invånare på Åland, är djupt oroade over situationen i Gaza och i södra Israel och riktar vår appell till de israeliska myndigheterna, the Hamas ledning och till Europeiska Unionens Råds president.

Vi uppmanar Israel upphöra med alla lagstridiga anfall mot civila, vilka strider mot distinktions- och proportionalitetsprinciperna.

Vi uppmanar Hamas upphöra omedelbart med den urskiljningslösa raketbeskjutningen av städer och byar i södra Israel som drabbar den civila befolkningen.

Vi uppmanar båda parter utropa eldupphör så att humanitär hjälp kan nå dem som behöver sådan hjälp och så att de som vill lämna området kan evakueras. Därutöver uppmanar vi parterna att respektera den humanitära rätten.

Vi uppmanar Europeiska rådets president att målmedvetet arbeta tillsammans med FN:s säkerhetsråd, för att en resolution kan antas som kräver att alla parter respekterar sina förpliktelser enligt folkrätten och att ett avtal om vapenvila ska övervakas av internationella observatörer.      


Minoriteter i fokus på Hanaholmen

2008-12-17 07:37:51
 Ålands fredsinstituts tidigare högskolepraktikant Gustav Blomberg deltog den
21 november i en minoritetskonferens på Hanaholmen ­ kulturcentrum för
Sverige och Finland, i Helsingfors. Bland annat diskuterades finskans roll i
Sverige, återupplivandet av den estlandssvenska kulturen och kopplingen
mellan språk och identitet.
Ålands riksdagsledamot höll Elisabeth Nauclér ett anförande om
Ålandsexemplet och den åländska kulturautonomin.
Gustav har skrivit en rapport om sina intryck från konferensen. Texten
hittar du här.

Internationellt seminarium om terrorism, nedrustning och fattigdom

2008-12-15 08:25:23
 Ålands fredsinstituts högskoleparktikant Gustav Blomberg deltog den 14-15 november i IPB:s internationella seminarium om terrorism, nedrustning och fattigdom i Köpenhamn.  

Gustavs artikel om konferensen och de intryck han fick där kan du läsa här.

Världsaidsdagen musikcafé

2008-12-04 09:29:42
Den första december varje år uppmärksammas HIV/AIDS pandemin särskilt genom Världsaidsdagen. I år (2008) samlades en grupp frivilliga, bl.a. Fredis forskare Petra Granholm och Sarah Stephan, för att sätta HIV/AIDS på agendan och bjuda in allmänheten till världsaidsdagens musikcafé i Röda korsgården.Idén bakom evenemanget var att uppärksamma HIV/AIDS och skapa ett forum för ålänningar att fråga och diskutera om viruset och sjukdomen. Samtidigt var musikcafét ett insamlingstillfälle för kvinnogruppen och förskolan Kanyala Little Stars på Rusinga-ön i Kenya, ett område som där lidandet p.g.a. HIV/AIDS är stort.Kvällen inleddes med ett kort seminar som hölls av landskapsläkare Birger Sandell. Han tog upp smittan, behandlingen och förebyggandet av HIV/AIDS. Initiativtagaren till evenemanget, Heidi Öst, berättade om sina upplevelser som volontär i Kanyala Little Stars och sin önskan att stöda projektet från Åland. Därefter uppträdde den åländska folkmusikgruppen Kvinnfolk, följt av Samuel Granholm och Emil Strandvik i ”Hmpf...”, som mest spelar irländsk folkmusik. Kvällen avslutades med sång av Ann Ahlström ackompagnerat av Christopher Isaksson på gitarr.Cafét blev en succé och inspirerade till givande diskussioner i en avslappnad atmosfär. Försäljningen av kaffe och hembakade kakor samt röda band och armband samlade in över 400 euro för Kanyala Little Stars.

Rapport från MR-dagarna

2008-12-02 10:53:27

MRisÅrets Nordiska Forum för Mänskliga Rättigheter (MR-dagarna) ägde rum i Luleå 13-14 november och fokuserade på ursprungsfolk och minoriteter. Årets MR-dagar samlade rekordmånga- 3800 personer var anmälda- och tog huvudsakligen plats på Kulturens Hus i ett snöigt vackert Luleå. Ålands Fredsinstitut var representerade med tre personer. Direktör Sia Spiliopoulou Åkermark medverkade i flera seminarier, t.ex. om majoriteter och minoriteter, rollspel om myndigheternas möjligheter och skyldigheter till samråd och urfolksdeklarationens globala betydelse. Gästforskare Rhordi Williams höll en föreläsning om hur de riktgivande principerna för skydd av interna flyktingar kan användas med tanke på ursprungsfolks och minoriteters särskilda utsatthet. Även forskare Petra Granholm deltog, för att samla information och knyta kontakter under dagarna. Här följer Petras personliga reflektion från årets MR-dagar.

Rapport från konferens om minoritetsskydd

2008-10-21 15:13:30

Fredsinstitutets direktör Sia Spliopoulou Åkermark deltog den 9 till 10 oktober i Europeiska rådets konferens som hölls med anledning av att det är 10 år sedan ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter trädde i kraft.
Spiliopoulou Åkermark presenterade sin rapport The impact of the Framework Convention for the Protection of National Minorities in selected countries of Western Europe after two monitoring cycles.

FacebookTwitterLinkedin