Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut vill dela med sig av forskning och erfarenheter för att öka kunskapen om fredliga lösningar och om olika metoder som hjälper människor att använda kunskaperna i sin vardag. Fredsinstitutet vill också påverka samhällsutvecklingen i fredlig riktning genom att vidga samtalet om vad som skapar fred i våra samhällen, lokalt, regionalt och internationellt.

Ålands fredsinstitut anordnar seminarier, konferenser, föreläsningar och diskussioner om aktuella frågeställningar både för lokala och internationella målgrupper. Fredsinstitutets forskare och övrig personal deltar också i seminarier anordnade av andra aktörer, såväl på Åland som utomlands. De seminarier som ordnas för en lokal målgrupp fokuserar vanligen på minoritets- och autonomifrågor och andra aktuella internationella frågeställningar med Ålandsanknytning. För internationella besökare med intresse för Ålandsexemplets internationella relevans arrangeras presentationer, seminarier eller workshops om Åland, autonomier, minoriteter och demilitarisering eller mer konflikthanteringsinriktade insatser. Ålands fredsinstitut ordnar inom sina olika projekt eller på förfrågan kurser, föreläsningar och workshops för skolor, organisationer och olika yrkesgrupper bland annat om metoder för bemäktande.

seminarium_72

FacebookTwitterLinkedin