Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Inom de olika projekt och samarbeten för jämställdhet och empowerment som fredsinstitutet medverkat i har olika rapporter, utvärderingar och metodmanualer tagits fram. Länkar till materialet finns här.


Manual om tjejgruppsmetoden (azeriska 2013)

Projektet Open Doors, som drivs av Ålands fredsinstitut tillsammans med partnerorganisationen Yuva i Azerbajdzjan, har publicerat en metodbok om tjejgruppsmetoden på azeriska. Boken är skriven av jämställdhetskonsult Mia Hanström och är en föregångare vad gäller att beröra frågor om genusperspektiv inom ungdomsarbete på azeriska. Metodboken är baserad på tidigare ryska, svenska och litauiska versioner av metodböcker som skrivits av Mia Hanström inom ramen för olika samarbetsprojekt som fredsinstitutet drivit. Projektet och boken har finansierats av Finlands utrikesministerium och Emmaus Åland.

Azerb

Forskningsrapport om tjej- och killgruppsmetodens effekter (svenska och engelska 2011)

Inom det EU-finansierade projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri som drevs av Ålands fredsinstitut och Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland från oktober 2009 till december 2011 genomfördes forskning om tjej- och killgruppsmetodens
effekter. Denna forskning är bland den första forskningen som genomförts om metoden. Forskningsrapporten finns på svenska, engelska och lettiska.

Raporten kan laddas ner i pdf på svenska här. och på engelska här.
Rapport_2-2011_etta

Manual om tjej- och killgruppsmetoden (svenska och lettiska 2011)

Inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri / Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking 2009-2011 publicerades en metodbok för tjej- och killgrupper, skriven av Mia Hanström och bearbetad av Jenny Jonstoij och Ulrika Navier. Boken publicerades på svenska av  Ålands fredsinstitut och på lettiska av samarbetsorganisationern Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland. Manualen lanserades på Åland den 15.12.2011.

Manualen kan laddas ner på svenska här och på lettiska här.

 

Metodparm_2011

   

Manual om tjejgruppsmetoden (ryska 2010)

International organization for migration (IOM) Vilniuskontoret, Litauen har i samarbete med Ålands fredsinstitut publicerat en manual om tjejgruppsmetoden på ryska. Manualen är skriven av Mia Hanström och har kompletterats med erfarenheter från arbete med tjej- och killgrupper i Kaliningrad, Ryssland. Manualen lanserades i Kaliningrad den 10 juni 2010.

Manualen, som alltså är på ryska, kan laddas ner här.

IOM_manual


   

C-uppsats om tjejgruppsarbete i Litauen (engelska 2009)

Jone Sestakauskaite, studerande vid programmet för europeiska studier vid Malmö universitet, har skrivit sin C-uppsats om tjejgruppsarbetet vid Nendre, ett center för kvinnor och barn i Vilnius, Litauen som grundades av Ålands fredsinstitut och kvinnoklubben Devyndarbe år 1998. Jone har studerat effekterna av tjejgruppsmetoden som ett sätt att främja jämställdhet och därmed förebygga sexslaveri.

I sin uppsats drar hon slutsatsen att tjejgruppsmetoden är ett effektivt verktyg för att förebygga traficking. På gruppmötena ökar medvetandet om såväl direkta risker som underliggande faktorer till trafficking, så som sociala orättvisor och ojämställda relationer mellan kvinnor och män. Författaren ger också rekommendationer för framtida arbete mot trafficking.

Författarens analys bygger på intervjuer med Nendres personal och tjejgruppsmedlemmar samt med projektledaren Justina Donielaite vid Ålands fredsinstitut. Jone har också haft möjlighet att närmare studera tjejgruppsarbetet vid Nendre under sin vistelse i Vilnius i april i 2009. Kontakterna till Nendre och bakgrundsinformation om tjejgruppsmetoden har förmedlats via Ålands fredsinstitut. En kort sammanfattning av C-uppsatsen på engelska kan laddas ner här.

 

Metodbok om Nendremodellen: "Dörren till en ny början".  (litauiska och ryska 2009)

Publikationen finns på ryska och litauiska och beskriver Nendres modell för socialt arbete med hela familjen. 

Boken är skriven av Justina Donielaite och utgiven med stöd av Finlands utrikesministerium inom projektet Nendre erfarenhetsspridning.

Publikationen kan laddas ner på litauiska här och ryska här.

Nendre_ryska_72

   

Metodbok om tjejgruppsmetoden (litauiska 2008)

Metodbok skriven av Mia Hanström och utgiven med stöd av Finlands utrikesministerium inom projektet Nendre erfarenhetsspridning.

Metodboken kan laddas ner på litauiska här.

Tjejgruppsmanual_lit_72
   

Broschyr om arbete mot sexslaveri (svenska och engelska 2007)

Broschyren Tillsammans mot sexslaveri handlar om samarbete mot sexslaveri i Litauen genom tjejgruppsverksamhet. Broschyren som finns både på svenska och engelska skrevs 2007 av Ulrika Navier och  publicerades av Ålands fredsinstitut och Emmaus Åland.

Tillsammans mot sexslaveri på svenska kan laddas ner här.

På engelska heter broschyren United against sexual slavery. Den kan laddas ner i pdf här.

tills1

 

 

 

FacebookTwitterLinkedin