Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Arbetspapper från Ålands fredsinstitut

Ålands fredsinstitut arbetar sen första början (1992) med frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelser. Syftet är att förebygga och hantera konflikter och våld. Fredsinstitutet ordnar seminarier, konferenser och utbildningar inom dessa områden och publicerar regelbundet rapporter och böcker. Rapporterna i rapportserien Rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute ställer krav på omfattande forskning och vetenskaplig relevans; de kan laddas ner gratis i pdf, länkar hittar du

Ålands fredsinstitut grundades 1992 och arbetar med frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelser. Syftet är att bredriva forskning, utbildning och kunskapsspridning för att bidra till konfliktlösning och fred i vid mening. Fredsinstitutet ordnar seminarier, konferenser och utbildningar inom sina arbetsområden och publicerar regelbundet rapporter och böcker.

För närvarande publicerar institutet serien ”Rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute” vilken innehåller rapporter baserade på forskning och med vetenskaplig relevans; de kan laddas ner gratis här.

Som komplement till denna rapportserie ger Ålands fredsinstitut också ut den elektroniska serien ”Arbetspapper från Ålands fredsinstitut – Working Papers from the Åland Islands Peace Institute”. Dessa papper är oftast kortare än rapporterna men längre än våra bloggar. De rör ämnen som kan vara specialiserade eller mindre utforskade. Inte sällan är serien ett forum för argument och arbeten från yngre författare. Icke desto mindre kan de vara av stort allmänt intresse.

Uppfattningar presenterade i rapport- resp. arbetspapperserierna är författarnas egna och motsvarar inte nödvändigtvis Ålands fredsinstituts ståndpunkt.

  

Working papers from the Åland Islands Peace Institute

Since its beginning in 1992, the Åland Islands Peace Institute is focusing its work on security, minority issues, and autonomy. The Institute aim is to conduct research, organize courses and training, and publish research results and other studies through publications, the webpage and other media. The Åland Islands Peace Institute organizes on a regular basis conferences and seminars and participates in local as well as international networks for research and action.

Presently the Institute publishes a report series called “Report from the Åland Islands Peace Institute” which contains research-based studies focusing on central areas of the Institute’s work, and they can be found here.

In addition the Institute also publishes “Working Papers from the Åland Islands Peace Institute” which are shorter papers often highlighting international developments of general interest within the fields of autonomy, security, and minority issues. Often younger authors use this series as a platform for developing an argument.

For both series it is the case, that any opinion expressed in the texts rests with the author and may not necessarily represent the opinion of the Åland Islands Peace Institute.

Kjell-Åke Nordquist
t.f. direktör/Acting Director 

 


Christophe Barbey non militarisation Page 01

Non-militarisation: Countries without Armies. Identification Criteria and First Findings

CHRISTOPHE BARBEY
 
October 2015

There are at least 26 countries around the world that have chosen to exist without an army. Christophe Barbey from the APRED Participative Institute for the Progress of Peace, offers a thorough mapping of these countries in the new working paper "Non-militarisation: Countries without Armies. Identification Criteria and First Findings". Starting from the legal and factual criteria for a nonmilitarised country status, the paper offers a first insight into motives and reasoning for being army-less. Many of the states are very small, often island-states, yet seemingly well off and safe, the author concludes, while opening up this field for more research.

Download the paper in pdf here.


 Working paper Jungbluth 2015 picture  

The future of Iraqi Kurdistan: The ”Islamic State” as Catalyst for Independence?  

SILKE JUNGBLUTH

August 2015

Iraqi Kurdistan is the only Kurdish region with an autonomous status and comparatively extensive cultural rights and recognition. Silke Jungbluth has during the summer at the Peace Institute written the working paper that concerns the history of Iraqi Kurdistan up until the IS invasion and the changing realties this implies. The author describes the possibilities for a future Kurdish state, while also discussing extended autonomy as an alternative to full independence for the Kurds in Iraq.

“The current situation in Iraq and Syria has given room to a lot of speculation about the future of both countries. The emergence of the self-proclaimed Islamic State (IS) group and its rapid spread throughout the region since 2014 has laid bare power vacuums and deeply running divisions along sectarian, ethnic and political lines. The ongoing violent clashes between insurgent groups, militias and the Iraqi military seem to promise that a restructuring of the region in one way or the other is inevitable. While the IS is relentlessly pursuing its undertaking of establishing a de facto caliphate state, another group of actors has been taking advantage of its crucial role in the fight against the militant Islamist group: the Kurds. Over the last couple of months, the Kurdistan Regional Government (KRG) of the Kurdistan region in Northern Iraq has effectively expanded its control over parts of the country that are contested between the KRG and the central government in Baghdad, and there seems to be little reason to believe that they intend to give them up again after a potential victory against IS.”

Download pdf here.

 Bild av Justinas arbetspapper  

Case study on the project “Fair Sex”

JUSTINA DONIELAITE

April 2015

The working paper of Justina Donielaite is a case study describing the project “Fair Sex”, which was based in upper secondary schools on the Aaland Islands and launched in autumn of 2011. The project “Fair Sex” aimed at preventing gender based and sexual violence, promoted positive sexual experiences and advanced gender equality. The main idea of project was the communication of consent as a precondition for positive sexual experiences and social aspects of sex, which are usually missing in school curriculum. The “Fair sex method” consisted of workshops for pupils and education staff.  In this study you can find out more about the aims and roots of the project, its goals, content, methods, results and approaches used. 

Download pdf here.

 

SLUTRAPPORT FRAN ALANDS FREDSINSTITUT Page 01

Slutsatser från projektet Fair Sex

CECILIA BRENNER & LISELOTT LINDÉN

Januari 2015

Slutrapporten från tre års arbete (2012-2014) med projektet Fair Sex beskriver övergripande det arbete som bedrivits, vilka framgångar projektet haft, men också vilka svårigheter arbetet stött på. I rapporten redogörs även för förslag inför framtida arbete med jämställdhetsintegrering och mot sexuellt våld, ansatsen är att vara framåtblickande. Förhoppningen från projektets sida är att andra projekt som förenar aktörer från olika delar av samhället ska kunna dra nytta av de erfarenheter som gjorts.

Laddas ner i pdf, här.


Linden_preventivt_2013_Page_01

Översikt av slutsatser från Ålands fredsinstituts förebyggande arbete bland ungdomar 2012

LISELOTT LINDÉN

April 2013

Liselott Lindén har sammanställt slutsatserna från utredningar, projekt och diskussioner från slutseminarier inom Ålands fredsinstituts preventiva arbete 2012. Hon diskuterar bland annat att det finns en efterfrågan på insatser för att motverka ohälsa och kränkningar bland ungdomar och också många aktörer som arbetar förebyggande bland unga på Åland, men då det saknas en övergripande strategi finns det risk för att utbud och efterfrågan inte matchas, att insatser görs sporadiskt och att kvaliteten inte kan garanteras.

Laddas ner i pdf här.


 

Berg_2013_Skolfredsutredning_Page_01

Skolfred och andra förebyggande verksamheter i grundskola och på gymnasiala stadiet på Åland

PETRA BERG

Mars 2013

Ålands fredsinstitut beviljades för 2012 projektmedel från Ålands landskapsregering (Paf-medel) för att titta närmare på hur det preventiva arbete i skolorna är uppbyggt idag, vilka olika tematiska områden som täcks, vilka aktörer och metoder som finns och hur dessa aktörer och metoder samordnas. Fredsinstitutet gav uppdraget åt Petra Berg, som är psykoterapeut på högre specialnivå och som tidigare jobbat med ungdomsfrågor på Folkhälsan Åland och som skolkurator vid studerandehälsan på Ålands yrkesskola. Hon har intervjuat skolpersonal i några skolor på Åland och sammanfattat de svar hon fått i detta arbetspapper.

Laddas ner i pdf här.


Jonstoij_2013_Tjej_och_killgrupper-1

Tjej - och killgruppsverksamhet på Åland - utmaningar och möjligheter

JENNY JONSTOIJ

Januari 2013

I denna utredning sammanfattas vilka aktörer på Åland som jobbar med tjej- och killgruppsverksamhet, i vilken omfattning samt på vilka sätt. Vidare vill rapporten analysera vilka delar av verksamheten som kunde förbättras samt utreda vilka funktioner och strukturella förändringar som behövs för att långsiktigt trygga och utöka tjej- och killgruppsverksamheten på Åland.

Laddas ner i pdf här.


FacebookTwitterLinkedin