Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Institutets styrelse fattar beslut om den övergripande verksamheten. Styrelsen består av minst sju och högst tio medlemmar. Styrelsemedlemmarna utses av årssammanträdet för en mandatperiod om två år.

Styrelse 2019-2021:

RogerN 72   Roger Nordlund, ordförande, är lagtingsledamot och medlem i självstyrelsepolitiska nämnden. Han valdes in i Ålands lagting för första gången 1983. Roger Nordlund har varit lagtingets talman och har haft ministerposter i Ålands landskapsregering, som han också ledde under mandatperioden 1999 till 2007, då han var lantråd. Nordlund har studerat ekonomi vid Åbo Akademi med tjänstemarknadsföring som huvudämne.
     
Katarina_Fellman_webb   Katarina Fellman, pol.mag och direktör för Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Har ansvarat för och deltagit i en lång rad utrednings- och forskningsuppdrag inom ett brett område, framför allt inom regional utveckling, demografi, kunskapsekonomi och ekonomisk tillväxt, samt inom utvärdering av politikinsatser. Har ett särskilt intresse för jämförande studier och att kombinera kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. Är även engagerad inom det regionalpolitiska forskningsområdet i det nordiska samarbetet, styrelsemedlem i det internationella forskningsinstitutet Nordregio och har ett brett samhällsintresse lokalt, nationellt och internationellt. 
     
nina fellman webb 1  

Nina Fellman är ledamot i Ålands lagting. Hon har tidigare varit kansliminister i Ålands landskapsregering. Nina Fellman är fil. mag. och journalist till yrket. Hon var under många år chefredaktör för tidningen Nya Åland. Nina Fellman var som aktivist starkt engagerad i frågor kring fred och säkerhet, och var aktiv i Ålands fredsförenings styrelse när fredsinstitutet grundades. Hon har därtill medverkat i flera av fredsinstitutets publikationer.

     
MarcusKH2019   Marcus Koskinen-Hagman är rektor vid Ålands lyceum, med stort intresse för ungdoms- och samhällsfrågor. Han disputerade 1999 vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, med avhandlingen “Latent Trait Models of Intrinsic, Extrinsic and Quest Religious Orientations”.
     
Anders Lidén2019   Anders Lidén är tidigare ambassadör och utrikesråd vid Sveriges utrikesdepartement. Lidén har varit chef för Sveriges FN-delegation i New York och ambassadör bland annat i Helsingfors. Han har studerat historia och statsvetenskap och har genom åren samlat stor kunskap i mellanösternfrågor och erfarenhet från fredsförhandlingar och FN:s säkerhetsråd. 
     
Goran Lindholm 2   Göran Lindholm, jurist, har lång erfarenhet av lednings- och styrelseuppdrag inom det privata näringslivet. Göran Lindholm var VD för Ålands ömsesidiga försäkringsbolag 1999-2015 och har tidigare arbetat inom Ålands landskapsregering, som kanslichef (1983-1987) samt innan dess som lagberedare. Han var medlem av kommittén för revision av självstyrelselagen 1981. Lindholm är suppleant i Ålandsdelegationen och honorärkonsul för Ungern på Åland. Göran Lindholm har skrivit utredningar och artiklar bland annat om Ålands folkrättsliga ställning.
     
Markelin 2015   Lia Markelin, PhD i samhällsvetenskaper från Bradfords universitet i England, arbetar som forskningskoordinator vid tankesmedjan Magma i Helsingfors. Magma är en partipolitiskt obunden tankesmedja med syfte att bana väg för nytänkande kring svenskans framtid i Finland. Markelin fungerar också som biträdande professor på deltid vid Samiska högskolan i Guovdageaidnu/Kautokeino i Norge, där hon planerat ett internationellt magisterprogram i urfolksjournalistik. Minoriteter, urfolk och media hör till Markelins specialintressen.
     
HannaOjanen 2019   Hanna Ojanen är docent i internationell politik vid Helsingfors universitet. Hon har tidigare arbetat vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors och i Stockholm samt varit Jean Monnet-professor vid Tammerfors universitet. Hanna Ojanen har haft flera uppdrag som redaktör och redaktionsmedlem för internationella tidskrifter i europafrågor, fredsfrågor, statsvetenskap och nordisk integration. Hon talade på Åland vid Kastelholmssamtal om fred 2016. 
     
Wille   Wille Valve är ledamot i Ålands lagting och ordförande för Ålands delegation vid det parlamentariska Östersjösamarbetet BSPC. Han har tidigare haft ministerposter i Ålands landskapsregering och varit specialmedarbetare vid Europaparlamentet med ansvar för Ålandsfrågor i europaparlamentariker Carl Haglunds stab. År 2009 arbetade han som medlingsansvarig på Ålands medlingsbyrå och deltidsforskare på Ålands fredsinstitut.

 

 

FacebookTwitterLinkedin