Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570, Fax +358 18 21026
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Stöd fredsarbete!

Gör en donation till Ålands fredsfond.

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska
English
Ruskij
Suomeksi
Español

Ny bok om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Praktik

Volontärarbete

Gästforskare

Lediga tjänster


Sia_nu  

Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör
Tel. +358 18 21960
sia[at]peace.ax

Sia Spiliopoulou Åkermark är fredsinstitutets direktör och ansvarig för forskningsverksamheten. Hon blev doktor i folkrätt (Uppsala Universitet) 1997 och docent vid samma universitet 2001 och har bland annat arbetat som t.f. Armfeldt professor och t.f. direktör vid Institutet för mänskliga rättigheter, Åbo akademi (hösten 1997).  Hennes intresseområden är minoritetsfrågor, Ålands internationella ställning, komparativa självstyrelseformer, mångkulturalism-teorier, urfolks rättigheter och internationella organisationer. Hon har publicerat flera böcker och artiklar och talar svenska, grekiska, engelska och franska.
CV

     

Sussi

 

Susann Simolin, informationsansvarig
Tel. +358 18 15570
susann[at]peace.ax

Susann Simolin är ansvarig för fredsinstitutets informations- och publikationsverksamhet. Hon arbetar också med verksamhetsplanering och är styrelsens sekreterare.
Susann har tidigare arbetat som journalist på Göteborgs-Posten. Hon har en fil.kand i journalistik och en pol. mag i statsvetenskap med inriktning internationella relationer och fredsforskning.
Susann talar svenska, engelska, franska och lite finska.

         
Henrietta webb   

Henrietta Hellström, ekonomiansvarig 
Tel. +358 18 23238
henrietta[at]peace.ax

Henrietta Hellström är ekonomiansvarig. Hon arbetar nära direktören och projektledarna med ekonomi- och finansieringsfrågor. Henrietta korrodinerar också förfrågningar om praktik.
Henrietta har en examen som företagsekonom YH från högskolan på Åland, och har tidigare erfarenhet av att arbeta med redovisning, både som bokförare, ekonomiassistent och ekonomiansvarig.
Henrietta talar svenska och engelska samt lite finska.

Justina_personal_liten  

Justina Donielaite, projektledare
justina[at]peace.ax
Tel. + 358 18 23238

Justina Donielaite har jobbat som projektledare vid Ålands fredsinstitut sedan 2015 och är ansvarig för närområdes-samarbetet med medborgarorganisationer i Litauen, Lettland, Vitryssland och Ryssland samt för kunskapsutveckling vid Centret för kvinnor och barn Nendre i Vilnius, Litauen. Hon fungerar även som jämställdhetssamordnare och projektutvecklare för jämställdhetsfrämjande och förebyggande projekt som drivs av fredsinstitutet både lokalt och internationellt. Dessutom jobbar hon som frivillig medlare vid Ålands medlingsbyrå. Justina är fil.mag. från Vilnius universitet och har yrkesexamen i International Business Administration från Internationella Handelshögskolan vid Vilnius universitet. Hon talar svenska, engelska, litauiska och ryska.
     

DSC03281

 

Sarah Stephan, forskare och projektledare 
Tel +358 18 15574
sarah(at)peace.ax

Sarah Stephan är forskare, biträdande redaktör för rapportserien Rapport från Ålands fredsinstitut/Report from the Åland Islands Peace Institute. Hon arbetar också med utbildning och seminarieverksamhet och är dessutom projektledare för Open Doors, ett projekt som inriktar sig på jämställdhet och deltagande i Azerbajdzjan.
I sin forskning är Sarah inriktad på områdena europeisk och offentlig folkrätt, i synnerhet mänskliga rättigheter i Europa och hur hantering av konflikter på internationell nivå påverkar lagstiftningen.
Sarah har en magisterexamen i folkrätt från Helsingfors universitet. Hon har också en kanditatexamen i europeisk och komparativ rätt från universiteten i Bremen och Oldenburg i Tyskland.
Hon talar tyska, engelska, svenska och franska.

       

cecilia 1

 

Cecilia Brenner, projektledare
Tel. +358 18 21910
cecilia [at]peace.ax

Cecilia Brenner är projektledare för Fair Sex, ett projekt som inkluderar workshops för gymnasie-elever samt att stöda skolors jämställdhetsgrupper i att skriva jämställdhetsplaner och utforma rutiner för hantering av sexuella trakasserier.
Cecilia har en examen i statskunskap och sociologi och har erfarenhet av jämställdhetsarbete från bland annat Uppsala universitet och Uppsala studentkår.
Cecilia pratar svenska, engelska och spanska. 

     
liselottl_2013_72  

Liselott Lindén, projektassistent
Tel. +358 18 21910
liselott[at]peace.ax

Liselott Lindén arbetar som projektassistent inom Fair Sex och har främst hand om elevworkshoparna i åländska gymnasieskolor. Liselott är fil. kand i sociologi och språk från Stockholms universitet och talar svenska, engelska och franska. 

 

     
malin 72  

Malin Söderberg, metodutvecklare
malin[at]peace.ax

Malin Söderberg arbetar med tjej- och och killgruppsverksamhet på Åland i samarbete med Folkhälsan på Åland.
Malin har en socionomexamen från Örebro universitet och har även läst fristående kurser, bland annat psykologi vid Uppsala universitet och barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Malin har tidigare arbetat som socialarbetare inom barnskyddet.
Hon talar svenska och engelska.
Malin arbetar deltid och är oftast på kontoret på torsdagar, nås annars per e-post. 

     
Ida webben  

Ida Persson, Medlingsansvarig

Tel. +358 (0)18 21967 
Mobil + 358 (0)457 343 3513
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ida Persson är ansvarig för Ålands medlingsbyrå. Som medlingsansvarig handhar hon medlingsverksamheten, en lagstadgad kostnadsfri service som erbjuds parter i brottmål eller vissa tvister. Läs mer på www.medlingsbyran.ax
Ida har en kandidatexamen i Folkhälsovetenskap från Högskolan i Gävle och har främst jobbat inom äldrevård och omsorg tidigare. Ida talar svenska och engelska.

     
 Charlotte webb  

Charlotte Winberg, Projektledare

Tel. +358 (0)18 15570
Charlotte[at]peace.ax

Charlotte Winberg ä projektansvarig för Kastelholmssamtalen 2015. Charlotte jobbar deltid med arrangemangen samtidigt som hon avslutar sina magistersstudier vid Åbo Akademi inom ämnet folkrätt.
Charlotte har tidigare fungerat som sommarpraktikant på Ålands fredsinstitut under sommaren 2011. Utöver detta har hon jobbat med barns rättigheter för PLAN Finland, humanitära frågor på Finlands utrikesministerium samt varit volontär i Vietnam. Charlotte är pol. kand i folkrätt från Åbo Akademi och inom ramen för sina magistersstudier vid samma universitet har hon gjort största delen av kurserna utomlands, i Nederländerna och i Sydafrika.

Charlotte behärskar svenska, finska, engelska, tyska samt grunderna i spanska och franska.

 
     
Heidi  

Heidi Öst, gästforskare 
Tel. +358 18 15574
heidi(at)peace.ax

Heidi Öst är doktorand i offentlig rätt vid Åbo Akademi och bedriver delvis sin forskning från Åland och fredsinstitutet. Heidi ansvarar för verksamheten inom ramen för institutets konsultativa status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Den preliminära titeln för hennes avhandling är medborgarskap och rösträtt i självstyrda områden. Heidi har en pol. mag. i mänskliga rättigheter från Åbo Akademi och en pol. kand. i global politik från Keele University i England. Hon har tidigare forskat om nationella minoriteters språkrättigheter och konfliktlösning vid Ålands fredsinstitut och varit ansvarig för verksamheten vid Ålands medlingsbyrå. Heidi talar svenska och engelska.
     

John

 

John Knight, biblioteks- och arkivansvarig
Tel. +358 18 15570
john[at]peace.ax

     
Bror  

Bror Myllykoski, fastighetsfrågor
Tel +358 18 23238
bror[at]peace.ax

Bror Myllykoski ansvarar för fastighetsfrågor och sitter med i styrelsen för Fredsfast AB. Bror har lång erfarenhet från offentliga sektorn som bl.a. ungdomsledare, ungdomssekreterare, idrottsinstruktör och fritidschef på kommunal nivå. Bror har en idrottsinstruktörs- och ungdomssekreterarexamen från Solvalla Idrottsinstitut.

     


Per_Erik_2010

 

 

Per-Erik Söderlund, kanslibiträde
(i samarbete med Ålands omsorgsförbund)
Tel. +358 457 379 8894

percka64[at]hotmail.com

 

Ulla

 

  Ulla Lindblad, fredskonstnär
(i samarbete med Ålands omsorgsförbun)
     

 

 
FacebookTwitterLinkedin