Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570, Fax +358 18 21026
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Stöd fredsarbete!

Gör en donation till Ålands fredsfond.

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska
English
Ruskij
Suomeksi
Español

Ny bok om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Praktik

Volontärarbete

Gästforskare

Lediga tjänster


Kjellake 72  

Kjell-Åke Nordquist, t f direktör
Tel. +358 18 21910
kjell-ake[at]peace.ax

Kjell-Åke är tillförordnad direktör för fredsinstitutet från 15.4.2015. Han är docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och lektor och forskare vid forskningsprogrammet för mänskliga rättigheter och fredsbyggande vid Teologiska högskolan Stockholm. Nordquist har arbetat med autonomi- och konfliktlösningsfrågor både som forskare och praktiker och har varit medlem i fredsinstitutets styrelse och forskarråd sedan dess start. Internationellt har Nordquist arbetat med fredsprocesser framförallt i Colombia, Mellanöstern och Östtimor.

Sia_nu  

Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare
Tel. +358 18 21960
sia[at]peace.ax

Sia Spiliopoulou Åkermark är tjänstledig från sitt arbete som direktör för Ålands fredsinstitut för att arbeta med forskningsfrågor. Hon leder bland annat forskningsprojektet "Demilitarisering i en värld av ökad militarisering".
Sia blev doktor i folkrätt (Uppsala Universitet) 1997 och docent vid samma universitet 2001 och har bland annat arbetat som t.f. Armfeldt professor och t.f. direktör vid Institutet för mänskliga rättigheter, Åbo akademi (hösten 1997).  Hennes intresseområden är minoritetsfrågor, Ålands internationella ställning, komparativa självstyrelseformer, mångkulturalism-teorier, urfolks rättigheter och internationella organisationer. Hon har publicerat flera böcker och artiklar och talar svenska, grekiska, engelska och franska.
CV

     

Sussi

 

Susann Simolin, informationsansvarig
Tel. +358 18 15570
susann[at]peace.ax

Susann Simolin är ansvarig för fredsinstitutets informations- och publikationsverksamhet. Hon arbetar också med verksamhetsplanering och är styrelsens sekreterare.
Susann har tidigare arbetat som journalist på Göteborgs-Posten. Hon har en fil.kand i journalistik och en pol. mag i statsvetenskap med inriktning internationella relationer och fredsforskning.
Susann talar svenska, engelska, franska och lite finska.

         
Henrietta webb   

Henrietta Hellström, ekonomiansvarig 
Tel. +358 18 23238
henrietta[at]peace.ax

Henrietta Hellström är ekonomiansvarig. Hon arbetar nära direktören och projektledarna med ekonomi- och finansieringsfrågor. Henrietta korrodinerar också förfrågningar om praktik.
Henrietta har en examen som företagsekonom YH från högskolan på Åland, och har tidigare erfarenhet av att arbeta med redovisning, både som bokförare, ekonomiassistent och ekonomiansvarig.
Henrietta talar svenska och engelska samt lite finska.

   

 

Justina_personal_liten  

Justina Donielaite, organisationssekreterare och projektledare
justina[at]peace.ax
Tel. + 358 18 23238

Justina Donielaite är ansvarig för intern planering och uppföljning av fredsinstitutets verksamhet, intern kommunikation samt koordination av projektansökningar och redovisningar. Justina har jobbat som projektledare vid Ålands fredsinstitut sedan 2005 med ansvar för närområdessamarbetet med medborgarorganisationer i Östeuropa samt för kunskapsutveckling vid Centret för kvinnor och barn Nendre i Vilnius, Litauen. Hon fungerar även som samordnare för jämställdhetsfrämjande och förebyggande projekt som drivs av fredsinstitutet både lokalt och internationellt. Dessutom jobbar hon som frivillig medlare vid Ålands medlingsbyrå.
Justina är fil.mag. från Vilnius universitet och har yrkesexamen i International Business Administration från Internationella Handelshögskolan vid Vilnius universitet. Hon talar svenska, engelska, litauiska och ryska.

 

   
Petra webb  

Petra Granholm, forskningskoordinator
petra[at]peace.ax
Tel. + 358 18 15574

Petra Granholm arbetar främst med fredsinstitutets rapportserie och med Ålandsexemplet, inklusive e-kursen  "Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management. Lessons from the Åland Example". Petra är politices magister från Åbo Akademi med huvudämne folkrätt och innehar även en master i resursförvaltning från högskolan i Akureyri, Island. Hon har även tidigare arbetat för Ålands fredsinstitut som forskare bl.a. med fokus på urfolks och nationella minoriteters rättigheter. Hennes senaste arbetsgivare var Ålands landskapsregering, där hon jobbade med frågor rörande miljö och fiskeri i Östersjön.

   

 

cecilia 1

 

Cecilia Brenner, projektledare
Tel. +358 18 21910
cecilia[at]peace.ax

Cecilia Brenner är projektledare för Fair Sex, ett projekt som inkluderar workshops för gymnasie-elever samt att stöda skolors jämställdhetsgrupper i att skriva jämställdhetsplaner och utforma rutiner för hantering av sexuella trakasserier.
Cecilia har en examen i statskunskap och sociologi och har erfarenhet av jämställdhetsarbete från bland annat Uppsala universitet och Uppsala studentkår.
Cecilia pratar svenska, engelska och spanska. 

     
malin 72  

Malin Söderberg, medlingsansvarig och metodutvecklare

Tel. +358 (0)18 21967 
Mobil + 358 (0)457 343 3513
info[at]medlingsbyran.ax
malin[at]peace.ax

Malin Söderberg är ansvarig för Ålands medlingsbyrå. Som medlingsansvarig handhar hon medlingsverksamheten, en lagstadgad kostnadsfri service som erbjuds parter i brottmål eller vissa tvister. Läs mer på www.medlingsbyran.ax.
Malin arbetar också med tjej- och och killgruppsverksamhet på Åland i samarbete med Folkhälsan på Åland.
Malin har en socionomexamen från Örebro universitet och har även läst fristående kurser, bland annat psykologi och barn- och ungdomsvetenskap. Hon har tidigare arbetat som socialarbetare inom barnskyddet.
Hon talar svenska och engelska.

     

John

 

John Knight, biblioteks- och arkivansvarig
Tel. +358 18 15570
john[at]peace.ax

     

 

FacebookTwitterLinkedin