Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nyhetsbrev 16.2.2006

Fredsnyheter nr 11

ÖSTERSJÖMINORITETER UNDER LUPP I NY BOK

Torsdagen den 23 februari 2006 ger Ålands fredsinstitut ut en ny bok; International Obligations and National Debates: Minorities Around the Baltic Sea. I boken medverkar 19 forskare inom områdena juridik, lingvistik, statsvetenskap, sociologi och historia. Huvudredaktör är Sia Spiliopoulou Åkermark (docent vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet), som även är medlem i fredsinstitutets styrelse och forskarråd.

Boken analyserar minoritetsfrågornas ställning och utveckling i samtliga östersjöländer. Forskarna representerar den främsta expertisen på området.
Boken råder bot på dagens brist på goda fördjupande och jämförande analyser av situationen i östersjöländerna i fråga om minoritetslagstiftning och språkpolitik. Genom denna forskarantologi sätts de nordiska erfarenheterna in i ett större, jämförande perspektiv. Läs mer om boken.

Boken presenteras av huvudredaktören Sia Spiliopoulou Åkermark på torsdag den 23 februari kl. 13.00 på Ålands fredsinstitut, Hamngatan 4 i Mariehamn.

Välkommen att delta!

Med vänlig hälsning,

Robert Jansson
verksamhetsledare
FacebookTwitterLinkedin