Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Heather sv en

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 2/2016

Download newsletter in pdf /ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL

  • Ny rapport granskar hur EU-rätten påverkar Ålands självstyrelse
  • Lunchseminarium med Gunilla Herolf: Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?
  • Praktikansökningar för hösten 2016 tas emot
  • Fredsinstitutet i Östtimor/Timor-Leste, Myanmar/Burma, Haag och Uppsala
  • Blogginlägg och publikation om språklig rättvisa och flerspråkighet i Europa

 CONTENTS

  • New report assesses how EU law is affecting the autonomy of Åland
  • Lunch seminar: PhD Gunilla Herolf on EU security politics
  • Call for applications for autumn internship
  • The ÅIPI in East Timor/Timor-Leste, Myanmar/Burma, The Hague and Uppsala
  • Blog piece and publication on language equality and language diversity in Europe
FacebookTwitterLinkedin