Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag


Ladda ner / Download pdf.

INNEHÅLL
- Kjell-Åke Nordquist t f direktör för fredsinstitutet
- Sia Spiliopoulou Åkermark leder nytt forskningsprojekt om demilitarisering
- Internationell konferens med minoritetstema hölls i Mariehamn
- Ny rapport om territoriell självstyrelse
- Nordiskt seminarium om Arktis hölls i Oslo
- Ny medlingsansvarig och fler frivilliga medlare
- Jämställdhetsarbete studerades på daghem i Norden
- Fair Sex-workshopar anpassas till högstadiet


CONTENTS

- Kjell-Åke Nordquist Acting Director of the ÅIPI
- Sia Spiliopoulou Åkermark head of research project on Demilitarisation
- International conference with minority theme held in Mariehamn
- New report on territorial autonomy
- Nordic seminar on the Arctic held in Oslo
- New Mediation Officer and more volontary mediators
- Gender equality studied at Nordic Kindergartens
- Fair Sex workshops adapted to a younger audience

FacebookTwitterLinkedin