Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

2 Newsletter

Contents

 • The Kastelhom Talks 2021
 • Welcome to apply to our new Åland Peace Fellowship
 • Part 3 of the EU seminar series - 15.12
 • New issue of JASS
 • And more ...

Innehåll

 • Kastelholmssamtalen 2021
 • Välkommen att söka till vårt nya gästforskarprogram
 • Del 3 i EU-seminarieserien: 15.12
 • Nytt nummer av JASS
 • Med mera ...

Read the newsletter here.

Läs nyhetsbrevet här.

Contents

 • Online conference 22.10: Knowledge and Research as Motors for Regional Development and Innovation
 • Call for Interns at the ÅIPI in the spring of 2021
 • EU seminar series: 25 years in EU – experiences of Åland
 • And more ...


Innehåll

 • Konferens 22.10: Vad har Åland för behov av kunskap och hur gör andra regioner?
 • Praktik vid Ålands fredsinstitut våren 2021
 • Seminarieserie: 25 år i EU – åländska erfarenheter
 • Med mera ...

 

Read the newsletter here.

Läs nyhetsbrevet här.

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 3/2020

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 3/2020

Contents

 • Webinar on the international use of the Åland example, 10 June.
 • Webinar 27 May: How does the COVID-19 affect minorities?
 • Statement submitted to UN ECOSOC
 • Wille Valve new member of the board
 • And more ...

Innehåll

 • Webinarium 10.6 om Ålandsexemplets användning
 • Webinarium 27.5: Hur påverkas minoriteter av coronakrisen?
 • Uttalande inlämnat till FN ECOSOC
 • Wille Valve ny i fredsinstitutets styrelse
 • Med mera ...

Läs nyhetsbrevethär.

Read the newsletter here.

Contents

 • We are recruiting
 • Register for e-course on territorial autonomy
 • Education for volontary mediators
 • New report on the international use of the Åland example
 • And more ...

Innehåll

 • Fredsinstitutet söker vikarierande informatör
 • Anmäl dig till e-kurs om territoriell autonomi
 • Vill du bli medlare? Grundkurs ges i höst.
 • Ny rapport om Ålandsexemplets användning
 • Med mera ...

Read the newsletter here.

Läs nyhetsbrevet här.

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 2/2020

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 2/2020

Contents
 • The Kastelholm talks will be held online
 • Lunch seminars will be postponed
 • Panel discussion on the Åland Example held at the Parliament of Sweden
 • The Peace Institute receives support from ministries
 • Article about Åland in report by the German-speaking Community's Parliament in Belgium
 • Petra Granholm spoke at the film festival Vera
Innehåll
 • Kastelholmssamtalen hålls på distans
 • Lunchseminarier skjuts upp
 • Om Ålandsexemplet i Sveriges riksdag
 • Fredsinstitutet får stöd från UM och JM
 • Artikel om Åland i rapport från tyskspråkiga parlamentet i Belgien
 • Petra Granholm talade på filmfestivalen Vera

Läs nyhetsbrevet här.

Read the newsletter here.

FacebookTwitterLinkedin