Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Arbetet för en förstärkning och fördjupning av nordiskt säkerhets- och försvarssamarbete framskrider i rask takt. En konsolidering av samarbetet mellan de nordiska länderna i försvars- och beredskapsfrågor ligger högt på agendan under det norska ordförandeskapet i Nordiska rådet 2013. Debatten om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt civil säkerhet står därför i fokus vid Nordiska rådets temasession i Stockholm den 10-11 april. Vilka är implikationerna av ett närmare försvarssamarbete för Nordens självbild och roll som en fredsfrämjande region? Vilka krav ställs på demokratisk förankring av relevanta beslut? Bör Norden snarare satsa på att utveckla sin fredsprofil? Vad menas med fastare strukturer för försvarssamarbetet?

pertti_kopia

Wigell_72

Inledare:
Pertti Joenniemi, seniorforskare, freds- och konfliktforskning

Moderator:
Mikael Wigell, Dr., forskare vid Utrikespolitiska institutet, Helsingfors

Kommentatorer:

Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt,
direktör Ålands fredsinstitut

Wille Valve, lagtingsledamot, ordförande för Ålands parlamentariska delegation
till Nordiska rådet

Kjell-Åke Nordquist, docent freds- och konfliktforskning

Susann Simolin, informationsansvarig, Ålands fredsinstitut

Nordenlogga


FacebookTwitterLinkedin