Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

2005 deltog Barbro Sundback och Mia Hanström som representanter för Ålands fredsinstitut i den 49:de sessionen av FN:s Kvinnokommission i New York. Då framfördes ett statement om vikten av att arbeta förebyggande mot sexslaveri och hur man kan göra detta med hjälp av den så kallade tjej- och killgruppsmetoden.

FN:s Kvinnokommission hör hemma under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och ägnar sig enbart åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har ansvar för policyutveckling gällande jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. Kommissionen träffas en gång om året under två veckor för att utvärdera hur arbetet med jämställdhet framskrider, identifiera utmaningar, sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Utöver själva kommissionsmötet anordnas seminarier, utställningar, debatter och mottagningar.  Årets huvudtema är att utrota och förebygga alla typer av våld mot kvinnor och flickor.

Läs mer om kvinnokommissionen och sessionen på FN:s hemsida.

 Du kan läsa om när fredsinstitutet deltog senast, 2005, här. Då framförde fredsinstitutet ett uttalande som finns här.


FacebookTwitterLinkedin