Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fredsinstitutet deltar i 49:e session av FN:s Kvinnokommission 28.2 - 11.3.2005

Ålands fredsinstitut kallar medierna till presskonferens den 22 februari kl 10.00 vid Fredsinstitutet, Ålandsvägen 48.

Barbro Sundback och Mia Hanström åker som representanter för Ålands fredsinstitut till den 49:e session av FN:s kvinnokommission i New York den 28 februari - 11 mars. Ålands fredsinstitut har sedan 2004 konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Vårt deltagande i sessionen är m.a.o. en premiär för fredsinstitutet.
FacebookTwitterLinkedin