Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska
English
Ruskij
Suomeksi
Español

Ny bok om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fredsinstitutet deltar i 49:e session av FN:s Kvinnokommission 28.2 - 11.3.2005

Ålands fredsinstitut kallar medierna till presskonferens den 22 februari kl 10.00 vid Fredsinstitutet, Ålandsvägen 48.

Barbro Sundback och Mia Hanström åker som representanter för Ålands fredsinstitut till den 49:e session av FN:s kvinnokommission i New York den 28 februari - 11 mars. Ålands fredsinstitut har sedan 2004 konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Vårt deltagande i sessionen är m.a.o. en premiär för fredsinstitutet.
FacebookTwitterLinkedin