Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Den 27-28 september avslutades projektet ”Overcoming Gender Disparities as a Tool for Social Change”. Projektet som har pågått sedan hösten 2010 har genomförts som ett trepartssamarbete mellan Ålands fredsinstitut, det icke-statliga dagiset Nendre i Litauen och den ryska medborgarorganisationen The Star of Hope i Kaliningradområdet, Ryssland.  I Litauen och Ryssland har utbildade ledare hållit träffar för tjej- och killgrupper samt grupper för kvinnor och män under ett och ett halvt års tid. En värderingsfri diskussion med genusperspektiv har använts som metod för att öka deltagarnas medvetenhet om (o)jämställdhet och könsnormer i samhället samt som ett sätt att stärka deltagarnas självkänsla och egenmakt.

Avslutningsseminariet hölls i Nordiska ministerrådets kontor i Vilnius och invigdes av direktören Bo Harald Tillberg. Partnerorganisationerna redogjorde för lokalt projektgenomförande och utmaningar som det inneburit. Ordföranden för Karelska centret för genusstudier i Ryssland, Larisa Boichenko, som har studerat projektets resultat tillsammans med projektledaren Justina Donielaite vid Ålands fredsinstitut, presenterade sina slutsatser och rekommendationer. Genusmedvetenheten hos projektdeltagarna har ökat överlag men attitydförändring, i synnerhet bland vuxna män, kräver en längre tid.

En rad genusexperter från Litauen deltog också i seminariet och presenterade sina erfarenheter av jämställdhetsarbetet som involverar både kvinnor och män.

Projektet har finansierats med stöd från Nordiska ministerrådet och Emmaus Åland.

vilnius 2ogd1nendre ogd
FacebookTwitterLinkedin