Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Samtalsmöte hos presidenten

På torsdagen den 10 mars 2005 gjorde en grupp politiker från Åland ett besök hos president Tarja Halonen. Besöket var av informell karaktär och varade 10 minuter längre än den överenskomna halv-timme som tycks vara regel i dessa sammanhang. I den åländska gruppen ingick Barbro Sundback, Camilla Gunell, Carina Aaltonen och Mia Hanström.

Presidenten önskade höra vår syn på den dagsaktuella politiska situationen på Åland. Dessutom diskuterades Mia Hanström och Barbro Sundbacks deltagande i FN:s kvinnokommissions 49:nde möte i New York förra veckan. Under den kortade tid som stod till buds hann vi också ventilera den svenska lagen om kriminalisering av sexköp samt problemen med sexslavhandel och prostitution i Finland, Ryssland och de baltiska staterna. Under diskussionen kunde man konstatera att begreppet feminism fortfarande är mycket mera kontroversiellt i Finland jämfört med på Åland och i Sverige. Presidenten som vid ett besök på Åland bekantade sig med Fredsinstitutets verksamhet i Litauen med ensamstående mammor och tjejgruppsarbetet blev glad att höra om den fortsatta utvecklingen av projekten samt att nya projekt i dagarna inleds i Vitryssland och Kaliningrad.

Efter besöket hos presidenten träffade gruppen representanter för Nytkis, en takorganisation för de flesta finländska kvinnoorganisationer. Också en representant för riksdagens parlamentariska kvinnogrupp deltog. Diskussionen gällde nödvändigheten av att Finland i likhet med Sverige kriminaliserar sexköp. Ett lagförslag måste föras till riksdagen omedelbart för att stävja den oacceptabla sexhandeln i Finland. Enligt de senaste uppgifterna finns det mellan 10 000 och 15 000 prostituerade i Finland medan antalet prostituerade sjunkit till 1 500 i Sverige. Den åländska gruppen etablerade god kontakt med de närvarande finländska lobbyisterna och vi kommer att arbeta tillsammans för att lyckas nå målet som är att ett civiliserat samhälle inte kan se på kvinnor och barn som varor som kan säljas och köpas hur som helst.

Mia Hanström och Barbro Sundback

FacebookTwitterLinkedin