Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ministerkommittéen rekommenderade även att Finland vidtar åtgärder för att se till att svenskspråkiga i realiteten får sina lagstadgade rättigheter tillgodosedda, t.ex. vad gäller samhällsservice på svenska. Dessutom bör Finland i samband med de administrativa reformer som nu pågår i landet, se till att tillräckliga möjligheter att lära sig svenska erbjuds i skolan och att det finns tillräckligt många tjänstemän med kunskaper i svenska.

Resolutionstexten kan du läsa (på engelska) här.

Ålands fredsinstitut arbetar på flera sätt direkt med frågor som rör nationella och språkliga minoriteter. Bland annat gav institutet år 2010 ut rapporten 'Minoritetsutbildning i Finland' skriven av Dr Kristian Myntti. Den kan laddas ner här

Ålands fredsinstituts forskare medverkar i projektet ELDIA (European Language Diversity for All), där man undersöker små minoritetsspråks ställning, möjligheter och svårigheter i en globaliserad värld. Mer om projektet, som finansieras genom EUs 7e ramprogram för forskning, kan du läsa här.

FacebookTwitterLinkedin