Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Den 16.4.2011 anordnade European Free Alliance (EFA), på inbjudan av Ålands framtid, en kongress på Åland. Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark var inbjuden som talare och höll ett anförande under rubriken 'Peace issues from the vantage point of a periphery of Europe'. Hennes tre huvudpoänger var att regioner i Europa har mycket att tillföra fredsdebatten och fredsarbetet, att fredsarbete måste bedrivas på flera olika nivåer och att det är ett stort problem med sammanblandning av militära och civila aspekter.
EFA inriktar sig på frågor om demokrati, självbestämmande och regionala angelägenheter. Partiet Ålands framtid fungerade som arrangör, och i kongressen deltog representanter från över 30 olika partier från hela Europa.
Sia Spiliopoulou Åkermarks kommentar till arrangörernas inbjudan kan laddas ner här, och den power point hon visade i anslutning till sitt tal kan laddas ner här (pdf, engelska).

EFA:s egen information om kongressen kan läsas här (på engelska).

FacebookTwitterLinkedin