Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Bror_ute2Ålands fredsinstituts administrationschef Bror Myllykoski är nyinvald som medlem av Finlands fredsförbunds styrelse. Fredsförbundet är en paraplyorganisation, vars egentliga medlemmar är riksomfattande fredsorganisationer och lokala fredsföreningar.
Förbundet samarbetar med sina medlemsorganisationer i olika frågor och vid
anordnandet av kampanjer.
Fredsförbundet vill öka allmänhetens medvetenhet om frågor och metoder som rör fred och säkerhet. Målsättningen är att på ett mångsidigt sätt stärka fredskulturen. Förbundet lyfter särskilt fram begreppet mänsklig säkerhet.
Fredsförbundet påverkar beslutsfattandet inom Finland och Europeiska Unionen för att de aktivt skall verka för internationell stabilitet, fred och en hållbar utveckling och särskilt stöda FN:s arbete och målsättningar.
Läs mer på www.rauhanliitto.fi/organisation
FacebookTwitterLinkedin