Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Interreglogos_72Ålands fredsinstitut grundades 1992 för att främja och stödja såväl praktisk verksamhet som forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutets främsta roll är att fungera som en informationskälla och som ett debattforum om autonomier och andra självstyrelseformer, minoritetsfrågor, demilitarisering och konflikthantering. Ålands fredsinstitut ingår i flera nationella och internationella nätverk av organisationer som arbetar med närliggande frågor. Fredsinstitutets personal och verksamhet presenteras närmare på vår hemsida www.peace.ax

Projektet "Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking" är ett bilateralt projekt finansierat av Central Baltic Interreg IVA och Ålands landskapsregering. Målet med projektet är att utmana könsstereotypa uppfattningar för att på så vis bekämpa könsrelaterat våld och sexslaveri. Främst sker detta genom förebyggande arbete med sk tjej- och killgrupper samt genom informationsinsatser och forskning. Läs mer om projektet här.

Vi söker en projektledare på 100% för projektets sista år, omgående och fram till 31.12.2011. Som projektledare är du drivande motor och samordnare för projektet som sker i samverkan med den lettiska organisationen Resurscenter för kvinnor, Marta. I arbetsuppgifterna ingår att på ett övergripande och strategiskt sätt och i nära i samverkan med partneroorganisationen och andra aktörer planera, genomföra och följa upp insatser och uppsatta mål i projektet. Du ansvarar för rapportering av hur projektet fortskrider samt resultat som uppkommit. Du är också ansvarig för att i samarbete med informationsansvariga kommunicera projektet både internt och externt. I arbetsuppgifterna ingår också omvärldsbevakning av politiska skeenden och om aktuell forskning inom området. På Ålands fredsinstitut arbetar ytterligare fyra personer inom samma projekt och du förväntas leda arbetsgruppen.

Lönen är 2700€/mån och tjänsten är placerad på Åland.

KVALIFIKATIONER

-        Grundläggande högskoleexamen inom lämpligt område,

-        Dokumenterad erfarenhet av projektledning

-        Förmåga att på ett övergripande strategiskt sätt planera och strukturera projekt i nära samarbete med andra.

-        Kunskap om och erfarenhet av arbete med genusfrågor - gärna med fokus på preventiva åtgärder och/eller sexslaveri och människohandel

-        God förmåga att samarbeta,

-        Mycket god förmåga kommunicera i tal och skrift på engelska

-        Kunskaper om uppföljning- och utvärdering

-        Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Ansökningarna ska skickas i två exemplar till Ålands fredsinstitut, PB 85, 221 01 Mariehamn och vara oss tillhanda senast den 1 november 2010. Kontaktuppgifter till två referenspersoner bör anges i ansökan. Intervjuer kan bli aktuella redan från slutet av oktober.

Direktör Sia Spiliopoulou Åkermark  och informationsansvariga Susann Simolin svarar på frågor om tjänsten på telefon +358 (18) 21960 respektive +358 (18) 15570.


FacebookTwitterLinkedin