Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

I en förenklad sammanfattning kan man förstå huvudargumentet som så att svenskans ställning allt oftare ifrågasätts och begränsas även i skolvärlden men att insikten om mångfalden av språksituationer i Finland har ökat och andra språk har fått en något tydligare ställning i det finländska språkpolitiska systemet. Dessa skeenden ses inte som sammankopplade utan snarare som parallella. Juridiskt är en av svårigheterna i det språkpolitiska fältet att regleringarna finns på många nivåer, från grundlagen till finländsk lagstiftning och vidare till Finlands internationella åtaganden. Faktum består att flera av de mindre minoritetsspråken talas av få äldre talare och det saknas undervisning i skolan och ibland även intresse för sådan utbildning. Därför menar Myntti att flera av språken bör betraktas som hotade.

Rapporten är frukten av ett långvarigt samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Åbo akademi. Forskningen har fått stöd från Svenska kulturfonden.

Rapporten finns för nedladdning här.

Pris vid beställning av häftad rapport: 10€ + porto

FacebookTwitterLinkedin