Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fred är mer än bara avsaknad av krig mellan stater. I fredsarbete ingår att motverka våld, att främja fredlig konfliktlösning inom strukturer och bland individer och att stärka individens förmåga till aktivt deltagande i samhället.

I linje med dessaa mål driver Fredsinstitutet flera fredsfrämjande projekt. Liksom varje år utlystes i september skolfreden på torget i Mariehamn. Inom projektet får skolungdomar på Åland lära sig hur man hanterar konflikter av olika nivåer i skolan. Fredsinstitutet erbjuder också förmedlingsservice när det gäller brottmål och vissa tvister.

I år har Fredsinstitutet ett gränsöverskridande projekt med Lettland med syfte att förhindra människohandel. I vårt samhälle uppstår en konflikt när det ena könet har större privilegier än det andra liksom när det ena könet är mer utsatt än det andra. Ett av målen med detta gränsöverskridande projekt är att ifrågasätta könsrelaterade maktrelationer och stereotypa idéer om män- och kvinnorollerna genom att involvera ungdomar från Lettland och Åland i så kallade kill- och tjejgrupper. Gruppernas mål är att hjälpa ungdomarna att lära sig respektera sig själva, personer av samma kön och personer av det andra könet på ett bättre sätt. Vi tror att ökad respekt för det andra könet kan leda till bättre konfliktlösning och beslutsfattande och ökad jämställdhet både i samhället och i människors privata relationer.

Projektet Skolfred är ett samarbete mellan Ålands regering, Ålands Fredsinstitut, Folkhälsan på Åland och Rädda Barnen Åland. Projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri är ett gränsöverskridande projekt mellan Fredsinstitutet och Kvinnocentret Marta i Lettland.

Initiativet Peace One Day syftar till att sprida den internationella fredsdagen och därför engagerar den alla samhällssektorer, inklusive regeringar, internationella organisationer, regionala och icke-statliga organisationer samt personer genom att uppmuntra dem att vara aktiva den 21 september.

Om du vill få mer information om Peace One Day, klicka här.

 


FacebookTwitterLinkedin