Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

both_logos2En viktig del av projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” handlar om att genom kampanjer, informationssatsningar och nätverkande lyfta fram vikten av jämställdhet, och visa på korrelationen mellan könsstereotyper och våld. Under hösten 2010 drevs den första informationskampanjen på både Åland och i Lettland. Nu har den andra informationskampanjen, som riktar sig mot unga, dragit igång i båda länderna. Gemensamt för de två kampanjerna är temat empowerment. Vi vill uppna unga till att göra självständiga val, lyssna till sina egna behov och gränser. Den åländska kampanjen heter FAIR SEX och syftar till att uppmuntra till samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet bland ungdomar. Läs mer om kampanjen här. Den Lettiska kampanjen syftar till att stärka unga personer till att göra egna självständiga val genom att problematisera normer kopplade till kön. Läs mer om den Lettiska kampanjen här.

FacebookTwitterLinkedin