Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Som moderator för debatten fungerar talman Roger Nordlund. Ålands fredsinstituts projekledare, genusvetare Jenny Jonstoij, håller ett anförande om pågående debatter om sexuellt våld i Sverige och på fastlandet samt diskuterar hur sexuellt våld och orsaker till sexuellt våld kan betraktas ur ett jämställdhetsperspektiv. Är sexualbrott en jämställdhetsfråga och finns det några destruktiva könsnormer som kan bidra till förekomsten av sexuellt våld?

Lagtingsdirektör Susanne Eriksson presenterar utkastet till den motion om ändrad sexualbrottslagstftning som Ålands lagting ska lämna till riksdagen. Vilka möjligheter har lagtinget att påverka rikslagstiftning, varför finns behov av en översyn av sexualbrottslagstiftning och vilka utgångspunkter bör lagstiftningen baseras på?

En panel bestående av personer som i sitt arbete hanterar frågor relaterade till sexuellt våld, jämställdhet eller preventivt arbete kommenterar och diskuterar utifrån dessa anföranden. Sammanfattning av debatten i PDF fil kan man ladda ner här.

Paneldeltagare:
Gun-Mari Lindholm - lagtingsledamot, medlem av Östersjöparlamentarikernas arbetsgrupp mot trafficking
Mia Hanström - jämställdhetskonsult, initierat namnupprop om sexualbrottslagstiftning
Anette Häggblom - doktor i folkhälsovetenskap (DrPH), överlärare vid Högskolan på Åland
Sune Alén - lärare på övernäs och strandnäs skola.
Vivan Nikula - Ålands landskapsregering, chef för jämställdhetsfrågor
Karl-Johan Nyholm - före detta åklagare

Ålands fredsinstitut driver tillsammans med resurcenter för kvinnor Marta i Lettland projektet Utmana könsroller för att förebygga sexslaveri. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Ålands landskapsregering. Genom tjej- och killgruppsverksamhet samt informationssatsningar vill projektet utmana rådande könsnormer för att öka jämställdheten och förebygga sexuellt våld inklusive trafficking.

I fredsarbete ingår att motverka våld, främja fredlig konfliktlösning på alla plan och stärka individens förmåga till aktivt deltagande i samhället. Därför arbetar fredsinstitutet för jämställdhet och med tjej- och killgruppsmetoden som utgångspunkt.
FacebookTwitterLinkedin