Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag


Under fortutbilningen utbildades deltagarna i genuskunskap, maskulinitet och femininitets konstruktioner, betydelsen av sexualitet och maktrelationer mellan könen bland unga samt våld, hot om våld och normaliseringsprocessen (leva med och praktisera våld). De såg även kortfilmer på temat könsstereotyper och normer i samhället.
Den andra delen av fortbildningen kommer hållas 25:e (för tjejgruppsledare) och 26:e (för killgruppsledare) januari. Då kommer ledarna få tillfälle att diskutera metod, öka sin kunskap kring jämställdhet och lära sig om konfliktlösning.
För närvarande finns på Åland två killgrupper och fyra tjejgrupper som tillsammans når 41 ungdomar från Hammarland, Lemland och Mariehamn.
Projektet "Utmana könsroller för att motverka sexslaveri" är finansierat av INTERREG IV Programme of the European Regional Development Fund samt av Ålands landskapsregering.
   Kopia_av_aland_january1   aland_january3   

aland_january4
Program, Deepening training 15th of January
Tema: Genus, maskuliniteter och femininiteter
- Hur görs kön?
- Sexualitetens betydelse och maktförskjutningen mellan könen i tonåren
- Våld och hot om våld, normaliseringsprocessen. (Vardagsvåld - övning)
12.30 Lunch
13.30 Filmvisning av två kortfilmer:
- Diskussion kring killars och tjejers livsutrymme.
14.00 Att leda en tjej- eller killgrupp:
- Fall/dilemman och reflektionsövningar
15.15 Fika
15.30 Erfarenhetsutbyte och handledning

FacebookTwitterLinkedin