Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Två killgrupper och fyra tjejgrupper har startats i Mariehamn, Hammarland och Lemland på Åland. Sex kill- och nio tjejgrupper har startats i Riga och Vidzeme, Zemgale och Kurzeme i Lettland. Ytterligare en grupp på Åland och sex grupper i Lettland planeras att startas snart.

Tjej- och killgrupperna ger ungdomarna en bas från vilken de kan bilda sina egna åsikter om hur de vill agera och göra sina val i vardagen. På Åland finns det två ledare i varje grupp och kring sex ungdomar deltar i varje grupp. I Lettland finns det fler grupper av samma modell med en eller två ledare och mellan 7 och 12 deltagare i varje grupp.

I killgrupperna kan deltagarna välja att diskutera sådana ämnen som de själva är intresserade av, bland annat manlighet, förväntningar från samhället och jämställdhetsfrågor. Samtidigt kan tjejerna prata om aktuella frågor i sina liv och dessutom om vad det innebär att vara flicka, de roller de har att spela i samhället och deras uppfattning om jämställdhet.

Samma metod har använts med framgång i Litauen, Vitryssland och Kaliningrad som ett verktyg för att förhindra social marginalisering och människohandel. Metoden används nu också med den bredare målsättningen att bekämpa stereotypa genusnormer som kan legitimera könsrelaterat våld. Projektet finansieras inom ramen för Interreg IV-programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

FacebookTwitterLinkedin