Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Debatten om termerna ”regional blindhet” och ”flernivåstyre” har varit utgångspunkten för Ålands fredsinstitut under arbetet med denna rapport. Även om dessa termer ofta uppfattas som varandras motsatser beskriver de tillsammans verkligheten för regioner i Europeiska unionen. Regional blindhet bemöts med krav på bearbetning av fördragen så att regionerna bättre inkluderas i den Europeiska unionens formella institutionella struktur. Samtidigt som detta krav står fast deltar regionerna i politiska processer inom EU genom strukturer som beskrivs som flernivåstyre. Det verkar därför som att inget av dessa två perspektiv ensamt kan definiera förhållandet mellan regionerna och EU.

Medlemsstaterna, regionkommittén, interregionala organisationer, regionernas representation i Bryssel, det europeiska parlamentet och inte minst kommissionen har varit de främsta kanalerna genom vilka regioner deltar formellt och halv-formellt i europeiskt beslutsfattande.

Huruvida deltagandet leder till inflytande beror på regionernas konstitutionella position inom en medlemsstat, på deras interregionala relationer och graden av regionalt entreprenörskap. Även om Åland är en liten region så är självstyrelsen garanterad inte endast enligt Finlands konstitution utan också enligt internationell lag. Åland deltar i regionala nätverk och är en aktiv entreprenör som erbjuder sin expertis i frågor gällande t.ex. maritim miljö och handel. Samtidigt har små regioner begränsade resurser, vilket gör att de måste prioritera.

FacebookTwitterLinkedin