Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut har beviljats medel från Central Baltic Interreg IVA-programmet för ett 28 månader långt projekt där målet är att utmana könsstereotypa uppfattningar för att på så vis bekämpa våld och sexslaveri. Projektet kallas "Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking" och genomförs tillsammans med partnerorganisationen "Resurscenter för kvinnor, Marta" i Lettland.

Fredsinstitutet arbetar sedan tidigare tillsammans med partnerorganisationer i närområdet med olika metoder för "empowerment" bland annat i form av tjej- och killgruppsverksamhet. Tjej- och killgruppsmetoden är en nordisk modell för att i direktkontakt med ungdomar arbeta med att stärka individen, förbättra möjligheterna för deltagande i samhället och samtidigt ifrågasätta könsstereotyper och ge förutsättningar för ökad jämställdhet. Fredsinstitutet hoppas kunna stärka samarbetet med personer och organisationer som redan arbetar med tjej- och killgruppsmetoden på Åland. Gruppledare ska inom projektet utbildas och tjej- och killgrupper ska startas både på Åland och i Lettland, där metoden inte tidigare prövats. Två forskare ska arbeta med att följa och utvärdera tjej- och killgruppsverksamhetens effekter för gruppmedlemmarna, gällande bland annat synen på sig själv och sin roll i samhället samt uppfattningen av könsroller och jämställdhet.

En tredje del av projektet handlar om att genom kampanjer och nätverkande lyfta fram vikten av jämställdhet, och visa på korrelationen mellan könsstereotyper och våld, framför allt i form av sexslaveri.
Fredsinstitutet leder projektet som pågår från oktober 2009 till december 2011. Central Baltic Interreg IVA-programmet finansierar närmare 80% av projektets totala budget som ligger på 655.871 euro.
Ålands fredsinstitut ser det som mycket glädjande att EU vill satsa på det civila samhällets arbete med att främja jämställdhet och aktivt medborgarskap och därigenom motverka sexslaveri.

flag
FacebookTwitterLinkedin