Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Under år 2009 etablerade Ålands fredsinstitut kontakter med "Karelian Center for Gender Studies" i Petrozavodsk, Ryssland. Syftet med samarbetet var att utbyta erfarenheter av jämställdhetsarbete och olika metoder som kan användas för bekämpning av könsrelaterat våld, inklusive sexslaveri. Projektet finansierades av Nordiska ministerrådet.

Organisationsrepresentanterna träffades både i Petrozavodsk och på Åland för att studera lokala insatser och samhällsinitiativ relaterade till genusbaserat våld, jämställdhetsfrämjande åtgärder samt förebyggande verksamhet riktad till ungdomar. Fredsinstitutets partners från Litauen, Vitryssland och Kaliningrad området deltog i kunskapsutbytet och bidrog med egna erfarenheter. Dessutom jämfördes utvecklingen av kvinnors situation, jämställdhetsdebatten samt genus- och familjepolitiken i de representerade länderna, inklusive Åland och Finland. Under den avslutande konferensen på Åland presenterade forskarna vid "Karelian Center for Gender Studies" resultat av en undersökning om hur tidningar i Litauen, Vitryssland och Ryssland rapporterar om jämställdhet, människohandel och könsrelaterat våld.

Samarbetet med "Karelian Center for Gender Studies"fortsätter inom ramen för pågående projektet ”Overcoming Gender Disparities as a Tool for Social Change”.

FacebookTwitterLinkedin