Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Inom projektet ”Open Doors”, som påbörjade hösten 2011 och fortsätter fram till hösten 2014, samarbetar Ålands fredsinstitut och den azeriska kvinnoorganisationen Yuva kring den nordiska tjejgruppsmetoden som nu etableras i Azerbajdzjan.

Yuva jobbar för att främja kvinnors rättigheter och öka kvinnornas inflytande i beslutsfattande på alla samhälleliga nivåer. Inom projektet stöder fredsinstitutet tjejcentret ”Öppna dörrar” som öppnades i stadsdelen Ahmedli i Baku i maj 2012. Centret fungerar som en mötesplats för unga kvinnor mellan 16 och 25 och erbjuder från och med sommaren 2012 meningsfull fritidsverksamhet med genusperspektiv samt kurser i engelska och datakunskap.

Inom projektet har tjejgruppsledare utbildats och tjejgrupper har startats hos centret.

Mia Hanströms handbok om tjejgruppsmetoden som hittills har funnits på svenska, litauiska, ryska och lettiska har översatts till azeriska i en reviderad version. Handboken trycktes i slutet av 2012 och ska vara till stöd för ledarna i deras arbete samt bidra till kunskapsspridning.

Projektet finansieras med medel från Finlands utrikesministerium och Emmaus Åland.

FacebookTwitterLinkedin