Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Det karelska centret för genusstudier presenterade resultat från en mediaanalys om hur tidningar i Litauen, Vitryssland och Ryssland rapporterar om jämställdhet, människohandel och könsrelaterat våld. Undersökningen har visat att könsstereotypa budskap i östeuropeisk media förekommer i högre grad än fakta om jämställdhetsrelaterade ämnen. I de fall könsrelaterat våld berörs är det ofta bara det aktuella fallet som behandlas medan information om fenomenet i stort och om hur och var offren kan få hjälp saknas. Litauiska media hade dock ägnat större utrymme åt jämställdhetsfrågor än media i Ryssland och Vitryssland. Forskaren Larisa Boychenko riktade också uppmärksamheten mot uttalanden i medierna där kroppen i positiva ordalag beskrevs som en konsumtionsvara som kvinnor kan använda för ekonomisk vinning.
Flera av deltagarna i mötet arbetar aktivt med den så kallade tjej- och killgruppsmetoden, en verksamhet där unga människor regelbundet träffas för diskussioner och fritidsaktiviteter och samtidigt får verktyg såväl för att ifrågasätta könsstereotypa uppfattningar som för att utvecklas själva. Jämställdhetskonsult Mia Hanström ledde en träning om metodens möjligheter och utmaningar. Deltagarna delade med sig av sina erfarenheter, bland annat konstaterade de att killar uppskattar gruppmöten lika mycket som tjejer, men att killarna inte är lika vana vid att ta initiativ och komma med egna idéer.
Det karelska centret för genusstudier ska under 2010 initiera forskning om förändringar i attityder hos deltagare i olika typer av jämställdhetsaktiviteter i Litauen och Kaliningradregionen. Liknande forsknng, med fokus på tjej- och killgruppsmetodens effekter, har också påbörjats inom interregprojektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, i detta fall i samarbete mellan Ålands fredsinstitut och den lettiska organisationen Resurscenter för kvinnor Marta.

 

FacebookTwitterLinkedin