Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Mirjam Granström var forskningspraktikant på Ålands fredsinstitut under mars till maj 2019. Här är hennes utvärdering av praktikperioden:

Den grundläggande orsaken till mitt intresse för att praktisera vid Ålands fredsinstitut var att jag ville bli bättre bekant med forskning och frågor som institutet arbetar med som rör fred, säkerhet och minoriteter. När jag reflekterar tillbaka på min praktikperiod så inser jag att förutom att jag fått en inblick i hur institutet arbetar med forskning så har jag verkligen blivit medveten om vad Ålands särställning innebär. Som finlandssvensk läser man om ”Ålands-exemplet” under historialektionerna, men det är först under praktikperioden som jag verkligen förstått vad denna särställning innebär och hur Åland kan fungera som ett exempel på en fredlig lösning av en minoritetskonflikt.

Under praktiken har jag haft möjligheten att arbeta med utvecklingen av e-kursen ´Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland Example’, jag har deltagit i Kastelholmssamtalen och olika seminarier som rört frågor om Ålands särställning, svenska språkets ställning, hållbar utveckling och andra relevanta samhällsfrågor. Förutom detta har jag också haft möjlighet att bekanta mig med en annan form av fredlig konfliktlösning, d.v.s. Ålands medlingsbyrås medlingsverksamhet. Från att i mina studier ha läst om exempel på hur olika internationella aktörer strävar efter att lösa konflikter internationellt har det varit ytterst intressant och lärorikt att se hur medlingsverksamheten på Åland arbetar för att ta fram fredliga lösningar på konflikter som förekommer i det åländska samhället. Diskussionerna med personalen och med frivilliga medlare har fått mig att inse hur viktigt det är att fredsarbetet görs också lokalt.

Överlag har jag under praktikperioden fått ta del av mångsidiga uppgifter och lärorika diskussioner och föreläsningar. Jag har också haft möjligheten att presentera och diskutera frågor som jag brinner för och jag har träffat personer som tror på det de arbetar med och som har inspirerat mig.

IMG 20190429 115428
Mirjam Granström med Petra Granholm och Mirjam Lukola.

 

FacebookTwitterLinkedin