Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

JoneJone Sestakauskaite, studerande vid programmet för europeiska studier vid Malmö universitet, har skrivit sin C-uppsats om tjejgruppsarbetet vid Nendre, ett center för kvinnor och barn i Vilnius, Litauen som grundades av Ålands fredsinstitut och kvinnoklubben Devyndarbe år 1998. Jone har studerat effekterna av tjejgruppsmetoden som ett sätt att främja jämställdhet och därmed förebygga sexslaveri.

I sin uppsats drar hon slutsatsen att tjejgruppsmetoden är ett effektivt verktyg för att förebygga traficking. På gruppmötena ökar medvetandet om såväl direkta risker som underliggande faktorer till trafficking, så som sociala orättvisor och ojämställda relationer mellan kvinnor och män. Författaren ger också rekommendationer för framtida arbete mot trafficking.

Författarens analys bygger på intervjuer med Nendres personal och tjejgruppsmedlemmar samt med projektledaren Justina Donielaite vid Ålands fredsinstitut. Jone har också haft möjlighet att närmare studera tjejgruppsarbetet vid Nendre under sin vistelse i Vilnius i april i år. Kontakterna till Nendre och bakgrundsinformation om tjejgruppsmetoden har förmedlats via Ålands fredsinstitut. En kort sammanfattning av C-uppsatsen på engelska kan laddas ner här.

FacebookTwitterLinkedin