Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Den 8 september lanseras Ålands fredsinstituts rapport "Strangers by Degrees - Attitudes toward Immigrants in the Åland Islands" av Bogdan State. Rapporten sammanfattar och bearbetar resultaten från en enkätundersökning som genomfördes bland 1.000 slumpvis utvalda personer på Åland 2008.

Enkäten omfattade frågor beträffande åländsk identitet; allmänna frågor om invandringen till Åland; relationer mellan olika sociala grupper; synen på invandrare som en grupp; samt erfarenheter av personliga kontakter med invandrare.

Ett öppet seminarium om rapporten anordnas på Mariehamns stadsbibliotek tisdagen den 8 september klockan 18.00. Då presenteras rapportförfattaren och rapporten först kort på svenska, varefter rapportförfattaren själv berättar om sina resultat på engelska.
FacebookTwitterLinkedin