Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ettan Ålands fredsinstitut ger nu ut en ny rapport i serien Rapport från Ålands fredsinstitut. Rapporten heter Översikt av lagstiftning och policy gällande integrationen av inflyttade i Finland och på Åland och är skriven av Petra Granholm.
Åland har på senare år erfarit en ökad invandring utan att någon egentlig integrationspolicy eller lagstiftning antagits. Rikets integrationslag gäller inte på Åland, då lagstiftningsbehörigheten för integrationsfrågor, som  spänner över ett stort antal frågor, är delad mellan riket och Åland.Kartläggningen omfattar lagstiftning på olika områden som rör en inflyttads integration i det åländska samhället, och antar ett jämförande perspektiv gentemot Finland. EU-lagstiftning och folkrätt behandlas även då det är relevant.
Frågan kompliceras ytterligare av att nya minoriteter ska integreras i en gammal minoritet, alltså den svenskpråkiga befolkningen på Åland, som har ett starkt minoritetsskydd. Det är en utmaning för Åland att samtidigt värna om skyddet för svenska språket och kulturen och anpassa lagstiftningen så att nyanlända kan välkomnas och integreras.
En av rapportens viktigaste slutsatser är att det saknas ett helhetsgrepp på Åland om integrationsproblematiken och att det saknas personer med övergripande förståelse av systemet. Varje myndighet, tjänsteman, jurist eller expert kan sitt eget område, men ingen möter den helhet och den verklighet som den som flyttar till Åland förväntas klara av att hantera.

Mer information om rapporten hittar du här.

Rapporten kan laddas ner som pdf här.

FacebookTwitterLinkedin