Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Idag, på självstyresledagen den 9 juni, mottar Anna-Lena Sjölund, forskare vid Ålands fredsinstitut, ett stipendium om 8.000 Euro från Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond. Anna-Lena ska använda forskningspengarna för att kartlägga och analysera EG-rättens inverkan på behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket. Syftet med forskningen är bl.a. att undersöka om och i vilken utsträckning EU-medlemskapet inneburit en urholkning av lagtingets lagstiftningsmakt. Forskningen kommer att genomföras under hösten 2009 vid Ålands fredsinstitut.
FacebookTwitterLinkedin