Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Rhodri C. Williams, gästforskare vid Ålands fredsinstitut, beviljades nyligen ett understöd på 4.000 euro från Ålands kulturstiftelse. Stipendiet gäller forskningsprojektet Kollektiva markrättigheter, från Nationernas förbunds Ålandsöverenskommelse till FN:s deklaration om urfolkens rättigheter.
Regler liknande den åländska jordförvärvsrätten, som begränsar försäljningen av mark till utomstående, är relativt ovanliga. Forskningsprojektet ska undersöka hur det kom sig att en sådan regel inkluderades i Nationernas förbunds beslut om åländsk självstyrelse och vilka modeller regeln baserades på.
I dag arbetar olika urfolk runt om i världen för att få till stånd liknande regler för att hindra utomstående att förvärva deras traditionella markområden. Williams vill undersöka om erfarenheterna från Åland har tagits i beaktande i dessa processer.
Rhodri Williams har bott på Åland sedan 2004 och arbetar som konsult och forskare inom området mänskliga rättigheter.
FacebookTwitterLinkedin