Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Anna-LenaAnna-Lena Sjölund, tidigare ansvarig för medlingsbyrån, är ny på posten som ansvarig för fredsinstitutets utbildningar, seminarieverksamhet och ungdomsaktiviteter, bl.a. konflikthantering och fredsfostran i skolmiljöer samt ungdomsutbytet European Voluntary Service (EVS).
Anna-Lena kommer också att forska inom sina intresseområden Ålands särställning, icke-diskrimineringsfrågor och minoriteters ställning i Europa. Hon har tidigare forskat i olika juridiska och folkrättsliga frågor med anknytning till Ålands särställning.
År 2007 publicerad Fredsinstitutet hennes artikel om förvärv av åländsk hembygdsrätt på ansökan. Senare samma år publicerade Fredsinstitutet hennes rapport om Ålandsprotokollet och EG:s icke-diskrimineringsprincip.
Anna-Lena har en politices magister examen från Åbo Akademi med inriktning på folkrätt och en LL.M examen från New York University, School of Law. Hon har tidigare jobbat som juridisk rådgivare i Bosnien på den Höge representantens kontor och vid Bosniens författningsdomstol. Hon har även jobbat en kortare tid som utskottssekreterare vid Ålands lagting och som projektledare vid Europarådet. Anna-Lena började arbeta på Fredsinstitutet hösten 2006 som ansvarig för Medlingsbyrån.
FacebookTwitterLinkedin