Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Roger 72På sitt styrelsemöte den 23.1.2018 utsåg Ålands fredsinstituts styrelse Roger Jansson till institutets tredje seniorrådgivare.

Till seniorrådgivare utser fredsinstitutet personer i sitt nätverk som på basen av sina kunskaper och erfarenheter kan bistå fredsinstitutets anställda, forskarråd och styrelse med råd och kunskap. Rådgivarna kan delta i institutets internationella arbete inom freds- och konfliktfrågor, särskilt vad gäller att sprida kunskap om Ålandsexemplet, och kan också företräda institutet i olika sammanhang.

Roger Jansson, som under sin politiska karriär bland annat varit ledamot i Finlands riksdag, talman i Ålands lagting samt lantråd, har varit ledamot i fredsinstitutets styrelse i 10 år, och lämnade styrelsen 2017. Som styrelseledamot har han generöst bidragit med sina kunskaper om Ålands internationella särställning, i synnerhet vad gäller demilitariseringen. Han har också varit en viktig intern resurs i ekonomiska frågor och fastighetsfrågor.

Fredsinstitutet har från tidigare två seniorrådgivare, tidigare riksdagsledamot Gunnar Jansson och fredsforskare Pertti Joenniemi. Institutet har också en hedersordförande, tidigare ordförande Barbro Sundback.

FacebookTwitterLinkedin