Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

I dag, den 10 december, firas 60-årsdagen av den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Eftersom den allmänna förklaringen antogs den 10 december 1948 kallas den 10 december den internationella dagen för de mänskliga rättigheterna och är den dag då man uppmärksammar mänskliga rättigheter världen över.  Deklarationen om de mänskliga rättigheterna var den första internationella överenskommelsen om att alla människor har grundläggande rättigheter och friheter. Det var i den allmänna förklaringen för 60 år sedan som man först påtalade att alla människor har samma värde och rättigheter och att det är upp till staterna i världssamfundet att garantera dessa rättigheter.  Centrala värderingar i deklarationen är icke-diskriminering, jämlikhet, rättvisa och universalitet. Deklarationen består av 30 artiklar som behandlar både sådant som alla har rätt till, exempelvis frihet och utbildning, och sådant som alla har rätt att slippa, som slaveri och tortyr. I dagsläget har nästan alla världens stater accepterat deklarationen som ett kontrakt mellan regeringen och deras invånare. Deklarationen har också fungerat som en utgångspunkt för det folkrättsliga systemet om skydd av olika individers och gruppers rättigheter.  Mer information finns på svenska FN-förbundets hemsida. 
FacebookTwitterLinkedin