Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Efter 25 år som ordförande för Åland fredsinstitut – det vill säga under hela institutets livstid - har Barbro Sundback valt att stiga av. Hon lämnar nu över ordförandeklubban till Roger Nordlund, lagtingsledamot som tidigare varit både lantråd och talman. Roger Nordlund har tidigare varit ledamot i institutets styrelse, under mandatperioden 2011 till 2013.

Vid fredsinstitutets årssammanträde den 12 maj 2017 skedde flera förändringar i styrelsens sammansättning. Styrelsen bantades från tio till åtta ledamöter. Förutom Barbro Sundback avgick också Leena Lindqvist - som varit institutets vice ordförande i 25 år - Roger Jansson, Susanne Eriksson och Lotta Angergård från styrelsen. Utöver Roger Nordlund valdes två nya ledamöter in i styrelsen, nämligen Nina Fellman, kansliminister, och Christian Pleijel, generalsekreterare för European Small Islands Federation. Ulla Backlund, Katarina Fellman, Kenneth Gustavsson, Göran Lindholm och Lia Markelin återvaldes.

Nordlund sundback Nordquist
Tillträdande ordförande Roger Nordlund, avgående ordförande Barbro Sundback
och fredsinstitutets direktör Kjell-Åke Nordquist, samlade utanför fredsinstitutet.
FacebookTwitterLinkedin