Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Lotta Ida svarar på frågor

Den 18 oktober ordnades avslutningsseminariet för jämställdhetsprojektet ”KID – Lika möjligheter för pojkar och flickor på dagis”. Handledare Ida Eriksson presenterade resultatet av den del av projektet som bedrivits på Waldorfbarnträdgården Regnbågen på Åland. Också personalen och föräldrarna vid Regnbågen talade om sina erfarenheter och lärdomar från projektet. Seminariet avslutades med en allmän diskussion om jämställdhet i barnuppfostran.

Projektet KID har pågått sedan januari 2015 och är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut, föreningen Waldorf Åland, det icke-statliga daghemmet ”Nendre” i Litauen och organisationen ”The Star of Hope” i Ryssland. Syftet med projektet var att främja ett genusmedvetet förhållningssätt bland daghemmens personal och barnens föräldrar samt att minska könsstereotypiseringen i kommunikationen och bemötandet av barn. Projektet strävade också till att skapa lika möjligheter för flickor och pojkar att utveckla sina färdigheter och intressen utan att begränsas av könsstereotypa förväntningar

Handledaren Ida Eriksson har stöttat personalen på Waldorfbarnträdgården Regnbågen i arbetet med en jämställdhetsplan, genomfört observationer med filmkamera, intervjuat pedagoger och föräldrar, medverkat i föräldramöten och utvärderat projektets resultat. Utvärderingen har visat att pedagogerna har utvecklat en mycket högre grad av positiv självkritik. Som pedagogerna själva uttryckte det under ett intervjutillfälle, är det ett arbete med sig själv där man, ibland motvilligt, måste inse att man är en del av samhället som man vill förändra. Personalen har också börjat använda utvalda metoder för att variera barnens grupperingar vid olika aktiviteter så att alla barnen ska lära känna varandra bättre och hitta fler kompisar av olika kön och i olika åldrar. ​ Projektet har också lett till en förbättrad kommunikation och en ökad öppenhet i kontakten mellan föräldrarna och personalen.  

Läs rapporten här.

FacebookTwitterLinkedin