Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 

Nobels fredspris 2016 tilldelas Colombias president Juan Manuel Santos, för hans ihärdiga ansträngningar att få slut på det inbördeskrig som pågått i landet i över 50 år. Nobelkommittén skriver i sin motivering att priset också ska ses som hyllning till det colombianska folket, som inte gett upp hoppet om fred, och till alla parter som bidragit till fredsprocessen samt att hyllningen även inkluderar krigets otaliga offer.

Kjell Ã…ke NordquistKommentar från fredsinstitutets direktör Kjell-Åke Nordquist:

"Årets fredspristagare, president Juan Manuel Santos, har lyckats bryta den onda cirkel av polarisering och fördjupade klyftor och ett hämningslöst våld som drabbat det colombianska samhället under mer än 50 år av gerillakrig. Genom den fyraåriga förhandlingsprocess som ligger bakom fredsavtalet med den största gerillagruppen, Farc, har en radikal förändring av det politiska landskapet i Colombia och i regionen skapats. Motsvarande försök har gjorts av tidigare presidenter. Santos har lyckats etablera en relation till gerillan och därmed kunnat balansera interna och internationella påtryckningar med en politisk hantverksskicklighet, vilket efter fyra års förhandlingar har lett fram till ett avtal. Utan tvekan är denna insats i god fredsprisklass och den ligger också nära de intentioner som Alfred Nobel uttryckte i sitt testamente om fredsprisets innebörd

Kjell-Åke Nordquist befann sig i Colombia för att tala på en konferens om medling och fredskultur när det historiska fredsavtalet mellan regeringen och marxistiska gerillarörelsen Colombias revolutionära väpnade styrkor (Farc) skrevs på den 26 september, och rapporterade hem om en mycket hoppfull stämning i landet. Sedan dess har en folkomröstning hållits i Colombia, där en knapp majoritet sade nej till fredsavtalet, vilket skapar osäkerhet inför framtiden. Nobelkommittén skriver i sin kungörelse att resultatet från folkomröstningen inte behöver innebära att fredsprocessen är död, och vill med årets pris uppmuntra alla dem som strävar efter fred, försoning och rättvisa i Colombia.

Ålands fredsinstituts forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark intervjuades i Ålands radio om fredspriset 2016, lyssna här.

FacebookTwitterLinkedin