Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Kjell Åke talarFredsinstitutets direktör professor Kjell-Åke Nordquist deltar mellan 28.9 och 1.10 i en internationell konferens om medlings- och fredskultur som hålls i Bogotá, Colombia. Konferensen behandlar frågor om medling och försoning på både internationell och individuell nivå. Kjell-Åke håller ett av huvudtalen, på temat restorativ rätt och nationell försoning efter intern konflikt (Justicia restaurativa y reconciliación nacional a raíz de un conflicto interno). Bland övriga talare kan nämnas professor John Paul Lederach och docent Manuel Ernesto Salamanca.

Konferensen hålls i ett viktigt skede av Colombias historia, då det fredsavtal som under de fyra senaste åren förhandlats fram mellan den marxistiska gerillarörelsen Colombias revolutionära väpnade styrkor (Farc) och Colombias regering undertecknades den 26 september, efter decennier av stridigheter.

Fredsavtalet behandlar bland annat frågor om rebellernas framtida politiska deltagande, en jordreform med satsningar på ekonomisk och social utveckling av landsbygden, reglering av odling av och handel med narkotika, avväpning av rebellerna och kompensation för konfliktens offer samt juridisk behandling av förövare. Det återstår ännu att hålla en folkomröstning om fredsavtalet, och givetvis återstår många frågor att lösa och många processer för att bygga upp ett fredligt samhälle efter konflikt – processer där medling och försoning kan vara viktiga verktyg.

FacebookTwitterLinkedin