Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

international journal gr_cover

Den internationella forskningstidskriften ”International Journal for Minority and Group Rights” har utkommit med ett specialnummer om territoriella arrangemang som verktyg för konfliktlösning. Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark har redigerat artiklarna och också lämnat ett eget bidrag om folkrättens syn på territoriella lösningar och om förutsättningar för lyckade territoriella arrangemang. Även Sarah Stephan, forskare vid fredsinstitutet har skrivit om försöken till lösning och argumentationen i Abkhasien-frågan.
Fredsinstitutets forskarrådsmedlemmar Mikael Wigell och Kjell-Åke Nordquist har bidragit med varsin artikel om Ålandsexemplet från en Helsingforshorisont och om lärdomarna från processen för en konfliktlösning i Östtimor.
Sia Spiliopoulou Åkermark:
- Jag är mycket nöjd över bredden och djupet i bidragen. Den för framåt diskussionen om de teoretiska grunderna och de praktiska förutsättningarna för territoriella lösningar i dagens globaliserade värld.
Tidskriften finns tillgänglig elektroniskt i många bibliotek och databaser och även i tryckt form. Sammanfattningarna av de enskilda bidragen finns att ladda ned på förlagets hemsida http://booksandjournals.brillonline.com/content/15718115/20/1

16.3.2013 publicerade Ålandstidningen en intervju med forskarrådsmedlemmen Mikael Wigells med anledning av hans artikel i journalen. 
“Forskare kritiserar oviljan att använda Ålandsexemplet” 

 

FacebookTwitterLinkedin