Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Sarah_uppifraanForskningsprojektet ELDIA (European Language Diversity for All) studerar och jämför 14 olika finnougriska språkgrupper i åtta europeiska länder. Syftet är att samla kunskap om hur man kan stärka minoritetsspråk i Europa och globalt. Projektet pågår under perioden mars 2010 - juni 2013 och Ålands fredsinstituts roll är att utveckla den juridiska och institutionella forskningsdelen. De första preliminära resultaten i projektet har nu börjat publiceras inom rapportserien Working Papers in European Language Diversity elektroniskt på projektets hemsida: http://www.eldia-project.org/

Bland de första rapporterna kan nämnas studier om karelskan i Finland, om språken Voru och Seto i Estland samt om estniskans ställning i tyskland. Den sistnämnda rapporten är skriven av Ålands fredsinstituts forskare Sarah Stephan. Rapporten kan laddas ner här.

Projektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram för forskning.

FP7-gen-RGB_72    European_Commission_blocklogo_eldia_red_copy

FacebookTwitterLinkedin