Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

fredsremsa_72Ålands fredsinstitut har under sitt snart tjugoåriga liv samlat en stor kunskap och kompetens i frågor som rör Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering samt om de kultur- och språkskyddsarrangemang som kopplats till systemet. Denna kunskap ska föras ut till både vetenskapliga och andra kretsar. Samtidigt ska systemet kontinuerligt granskas och analyseras kritiskt. Frågan om kulturella minoriteters deltagande i de demokratiska beslutsprocesserna är en av de mest brännande frågorna efter andra världskriget och i synnerhet efter 1970- och 1980-talets identitetsrörelser världen över.

Projektet 'Ålandsexemplet: fortfarande intressant och relevant?' pågick under åren 2010-2011. Projektet analyserar Ålandsregimens dynamiska natur och utvecklingen av kontakter mellan Åland, Helsingfors och omvärlden för att fortsatt hantera de spänningar som oundvikligen kommer upp i en självstyrelseregim med delade befogenhetsområden och under globaliseringstrycket. Genom fallstudier följer projektet upp hur Ålandsexemplet har använts i internationell konflikthantering. Tre forskare på Ålands fredsinstitut och flera externa skribenter medverkar i projektet. Inom projektet intervjuas experter, diplomater och politiker om erfarenheter av användningen av autonomier och Ålandsexemplet i konfliktsituationer runt om i världen.

Syfte: Syftet med forskningsprojektet och publikationen är:

  • - Att analysera och problematisera Ålandsexemplet såsom en dynamisk regim
  • - Att kartlägga användningen av Ålandsexemplet i konfliktlösningssituationer
  • - Att synliggöra och analysera de metoder som Finland och Åland har utvecklat för att hantera den kulturella och lingvistiska mångfalden inom Finland
  • - Att sprida resultaten till en internationell publik.

Resultat: Internationell konferens och bok om Ålandsexemplet

Tisdagen den 1 november 2011 anordnades den internationella konferensen, "Ålandsexemplet och dess komponenter - betydelse för internationell konfliktlösning".

Mer informationom konferensen hittar du här.

I samband med konferensen lanserades en ny publikation om Ålandsexemplet. Publikationen är skriven på engelska och har titeln "The Åland Example and Its Components - Relevance for International Conflict Resolution". Redaktör är fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.

Läs mer om publikationen här.

 

FacebookTwitterLinkedin