Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands Fredsinstitut påbörjade sommaren 2007 undersökningar relaterade till migrationen till Åland. En enkätundersökning om invandrares attityder till det åländska samhället resulterade i rapporten "Immigrant Integration on Åland - an exploratory study" skriven av Bogdan State.
Petra Granholm har undersökt de rättsliga ramarna för integration på Åland och i Finland. Denna forskning har resulterat i rapporten "Översikt av lagstiftning och policy gällande integration på Åland och i Finland".
Under hösten 2008 genomfördes en enkätundersökning på Åland om ålänningars attityder gentemot invandrare. Resultaten presenteras i rapporten "Strangers by Degrees: Attitudes toward immigrants on the Åland Islands", skriven av Bogdan State.
Rapporterna finns för nedladdning här.

FacebookTwitterLinkedin