Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

SiaI en ny artikel som publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Journal of Conflict and Security Law skriver Sia Spiliopoulou Åkermark att regler om kollektiv säkerhet och kollektivt självförsvar finns idag på flera nivåer. De finns inom FN-stadgan och EU-rätten, som en del av Natostadgan med tillhörande instrument, och också som en del av varje stats konstitutionella och politiskt-juridiska ordning. Grunden har länge varit en restriktiv syn på militärt våld och ett försök till kontroll och översyn genom Förenta nationernas säkerhetsråd. Efter det kalla krigets slut har vi sett en utvidgning av FN-stadgans två nyckelbegrepp ’internationell fred och säkerhet’ och ’väpnat angrepp’. Utvidgningen blev ännu tydligare i samband med Lissabon-fördragets regler om ömsesidigt bistånd och den s.k. solidaritetsklausulen. Denna trend har åtföljts av en faktiskt expanderande våldsanvändning, något som har vållat skarpa reaktioner från folkrättens håll. Artikeln redogör för centrala FN, EU och Nato-regler och hur de kopplas till Ålands demilitarisering och neutralisering. Frågan som följer blir: hur kan Finland behålla en rimligt stor politisk och juridisk frihet i definitionen av vad som är väpnat angrepp och hur hot ska hanteras? Hur kan Åland behålla en meningsfull självstyrelse och en demilitariserad och neutraliserad ställning i ett läge där de militära verktygen utvecklas mer än de civila svaren på samhällsproblem och potentiella hot?

Sia Spiliopoulou Åkermark är forskningsledare inom forskningsprojektet "Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering" (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”). Projektet är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och forskare vid Arktiska centret, Rovaniemi universitet och finansieras av Konestiftelsen och Ålands kulturstiftelse.

Artikeln, ”Det kollektiva självförsvarets pussel”, publicerades i Journal of Conflict and Security Law, Volume 22, Issue 2, 1 July 2017, se sammanfattning (på engelska) hos förlaget här.

FacebookTwitterLinkedin