Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Saila webbI en artikel som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal on Baltic Security, undersöker forskaren Saila Heinikoski hur ökat europeiskt försvarssamarbete presenteras som nödvändig med hänvisning till politiska behov, medan Ålands demilitariserade status - inom Europeiska unionen – tvärtom motiveras med hänvisning till multilaterala avtal. Heinikoski hävdar att detta kan ses som en illustration av att olika typer av argument används för att förespråka militära medel respektive för att förespråka dess frånvaro. Hon drar vidare slutsatsen att medan Europeiska unionen agerar som en realpolitisk aktör i fråga om försvar, kan Finland snarare ses som en normativ kraft, vad gäller Åland.

Saila Heinikoski är forskare inom forskningsprojektet "Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering" (“Demilitarisation in an Increasingly Militarised World. International perspectives in a multilevel framework – the case of the Åland Islands”). Projektet är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och forskare vid Arktiska centret, Rovaniemi universitet och finansieras av Konestiftelsen och Ålands kulturstiftelse.

Artikeln, “Pool it or lose it?” – a contrastive analysis of discourses concerning EU military integration and demilitarisation in the Baltic Sea, publicerades i Journal on Baltic Security Volume 3, issue 1, juni 2017, och kan laddas ner utan kostnad här.

 

FacebookTwitterLinkedin